Din

Vikisöz sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Çeşitli dinsel semboller
Sözler, yazar ya da kaynakları bakımından alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir


Albert Einstein[değiştir]

 • Bir insanın etiksel davranışı sempatisi, eğitimi ve sosyal bağları üzerine bağlı olmalıdır; hiçbir din tabanına gerek yoktur. İnsan hatta oldukça kötü bir etiğe cezalandırma korkusu ve ölüm sonrasında ödül uğruna ulaşır.
 • Tüm dinler, sanatlar ve bilimler aynı ağacın dallarıdır.[1]
 • Ben kişileşmiş bir Tanrı’ya inanmıyorum ve ben bunu hiç inkar etmedim ama bunu açıkça ifade ettim. Eğer benim içimde dinsel bir şey varsa o da bilimimizin açıkça ortaya çıkarabilecek olduğundan çok uzaktaki bir konu olan dünyanın yapısına ilişkin sınırsız hayranlığımdır.
 • Tanrı, evrenle zar atmaz.[2]
 • Kendi yarattıklarını cezalandıran ya da ödüllendiren, biz insanlarınkine benzer istekleri olan bir Tanrı'yı benim aklım almaz. Bedeni ile öldükten sonra yaşayabilecek bir insan da düşünemem. Zayıf yürekliler, korku ya da gülünç bir bencillikle bu çeşit düşünceleri beslesinler istedikleri kadar.[3]

Arthur Schopenhauer[değiştir]

 • Dinler halk için gerekli, ve onlar için paha biçilmez bir iyilik.
 • Dinler ateşböcekleri gibidir: Parlayabilmek için karanlığa gereksinim duyarlar. Tüm dinlerin koşulu yaygın olan belirli bir derecede cehalettir. Ki sadece bu havada yaşayabilirler ancak.
 • Dünya, 15 yaşından küçük çocuklara din dersi vermeyecek kadar dürüst olursa, belki o zaman ona umut besleyebiliriz.
 • Her şey dinin yanında: vahiy, kehanetler, hükümetin koruması, en yüksek değer ve tanınmışlık... ve hepsinden öte, doktrinlerini çocukluğun körpe çağında zihne kazıma, dolayısıyla neredeyse doğuştan gelen fikirler gibi görülmelerini sağlama şeklindeki paha biçilmez ayrıcalık.
 • İyimserlik dinlerde olduğu gibi felsefede de gerçeklerin yerini almış temel bir yanılgıdır.

Bertrand Russell[değiştir]

 • Bir kişinin benimsediği din birkaç istisna haricinde toplumun kabul ettiği dinle aynıdır ve bu da kişinin söz konusu dini benimsemesine çevresel etkilerin sebep olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.[4]
 • Hayatla baş edebilmek için bir inanca ya da dine bağlanmaları gerektiğini düşünen insanlar bence korkaklık ediyorlar; aynı tavrı başka bir konuda gösterseler bu aşağılanacak bir durum olurdu. Fakat konu din olunca bu hayranlıkla karşılanıyor ama ben hangi konuda olursa olsun korkaklığa hayranlık duyamıyorum.[4]

Blaise Pascal[değiştir]

Carl Gustav Jung[değiştir]

 • Din dinsel bir deneyimlemeye karşı bir savunmadır.

Carl Sagan[değiştir]

 • Bilim tarafından gözler önüne serilen evrenin muazzamlığını ön plana çıkaran eski veya yeni bir din, geleneksel dinlere nazaran çok daha derin ve kuvvetli bir saygı, merak ve huşu uyandırabilir. Er ya da geç, böyle bir din oluşacaktır.
 • Bilimde, bilim adamlarının sıkça 'Biliyor musunuz, bu iyi bir argüman; benim fikrim sanırım yanlış' dediğini duyarsınız. Ve sonra fikirlerini değiştirirler ve onlardan artık eski bakış açısını bir daha duymazsınız. Bunu gerçekten yaparlar. Olması gerektiği kadar sık yapmazlar, çünkü bilim adamları da insandır ve değişiklik çoğu kez zordur. Fakat bilimde her gün olur bu tür bir şey. Politikada veya dinde ise böyle bir şeyin en son ne zaman olduğunu hatırlamıyorum bile.
 • Eğer ki bize bazı şeylerin doğru olduğunu iddia edenlere otorite sahiplerinden şüphe duymamızı sağlayan şüpheci sorular sorma becerisinde değilsek, bu durumda önümüze gelen ilk şarlatan politikacı veya dindara kanmaya açık oluruz.[6]

Cemil Meriç[değiştir]

 • Ve sevmek. Avam için din, kendi gibi düşünmeyenleri yok etmek hürriyetidir. Nazif dinim kinimdir diyordu. Bir Asur kâhini hortlamış, bir Asur kâhini. Kinle bağdaşan bir din, din olmaktan çıkar.[7]

Desiderius Erasmus[değiştir]

 • Keşke din bilimcileri hakkında hiç söz etmeseydim. Çok iyi olurdu. Fena kokulu bir nesneye dokunmak, onu sallamak, doğru bir hareket olmaz. Bunlar alaydan anlamayan, önemsiz bir sorun yüzünden alev alan insanlardır. Bunlar, kanıtları üzerime dolu gibi yağdırarak beni tövbe etmeye zorlamak isterler; reddedersem, herkese beni bir “sapkın” diye ihbar edebilirler; iyilikseverlikleriyle onurlandıramadıklarına karşı genellikle kullandıkları korkutma işte budur.

D'Holbach[değiştir]

 • İnsan soyunu aldatmak isteyen düzenbazlar daima aynı hilelere başvurdu; sınamadan daima kaçındılar; sınamanın karşısına gizemleri, belirsizlikleri, korkuları çıkardılar.

Friedrich Nietzsche[değiştir]

 • Her dakika övülmek isteyen bir Tanrıya inanamam.

George Bernard Shaw[değiştir]

 • Yüzlerce uyarlaması olsa da tek bir din vardır.
  • Plays Pleasant and Unpleasant, 1898

George Carlin[değiştir]

 • Din kolaylıkla tüm zamanların en iyi yalan hikâyesidir. Düşünün bir kere. Din insanları görünmez biri olduğuna, gökyüzünde yaşadığına ve yaptığınız her şeyi günün her dakikasında izlediğine ikna etmiştir. Ve görünmez adam, yapmanızı istemediği 10 spesifik şeyler var. Ve eğer ki bunlardan herhangi birini yaparsanız, sizi özel bir yere gönderecek; burada yanma, ateş, duman, işkence ve eziyet ile sonsuza kadar yaşacak; ve acı çekecek, yanacak, ve zamanın sonuna kadar çığlık atacaksınız. Ama sizi seviyor. Sizi seviyor. Sizi seviyor ve paraya ihtiyacı var.
 • Din saçmalıktır.

Jean Meslier[değiştir]

 • Din, insanların sınırlı zekalarını, kendileri için anlaşılması olanaksız olan bir şeyle meşgul etme sanatıdır.

Karl Marx[değiştir]

 • Din, bunalmış mahlukun iç çekişi, merhametsiz bir dünyanın ruhu ve aynı zamanda akılsız bir çağın aklıdır. Din halkın afyonudur.
 • Halkın aldatıcı mutluluğu olarak dini yürürlükten kaldırmak aslında halkın gerçek anlamdaki mutluluğunu talep etmek anlamına gelir. Onların kendi durumlar hakkındaki yanılsamalardan vazgeçmesini talep etme yanılsamalara gereksinim duyan bir koşuldan vazgeçmelerini istemek demektir. Bu sebeple din eleştirisi, dinin ışık halkasını meydana getirdiği bu gözyaşları vadisinin embriyo şeklindeki eleştirisi demek olur.

L. Ron Hubbard[değiştir]

 • Kelimesi bir cent'e yazmak saçmalıktır. Eğer biri gerçekten 1 milyon dolar kazanmak istiyorsa, bunun en iyi yolu kendi dinini kurmasıdır.

Lukretius[değiştir]

 • Sadece din böylesi kötülüklere sevk edebilir.
  • Doğa Üzerine (De Ranum Natura), Kitap I, dize 101

Malcolm X[değiştir]

 • Benim dinim, benim kişisel konumdur. O benim kişisel hayatımı, kişisel ahlakımı yönetir. Ve benim dinsel felsefem benimle inandığım Tanrı arasındadır; aynen diğerlerinin dinsel felsefesinin onlar ve Tanrı arasında olduğu gibi. Ve bu en iyi olan yoldur.

Marilyn Manson[değiştir]

Mao Zedong[değiştir]

 • Din zehirdir.

Mark Twain[değiştir]

 • Kutsal Kitap'taki tek bir eksik ayet yüzünden kilise tarafından o kadar kan döküldü ki: "Komşunuzun dini sizi ilgilendirmez." Hoşgörülü olun filan değil, sadece "ilgilendirmez". Tüm dinler kutsal olduklarını iddia eder ama hiçbir din bu yeni kuralı yasalarına ekleyecek kadar kutsal veya büyük değil.

Melekler ve Şeytanlar[değiştir]

 • Bilim ve din çekişmeli değildir. Bilim basitçe anlaşılmak için çok gençtir.
  • Melekler ve Şeytanlar, Dan Brown

Mustafa Kemal Atatürk[değiştir]

 • Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz.
 • Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.

Napoleon Bonaparte[değiştir]

 • Din fakirlerin zenginleri öldürmemesini sağlar.
 • Din sıradan insanları sessiz tutmak için mükemmel bir şeydir.

Ray Bradbury[değiştir]

 • Dinin merkezinde sevgi vardır. Sizi seviyor ve sizi affediyorum. Ben senin gibiyim ve sen de benim gibisin. Bütün insanları seviyorum. Dünyayı seviyorum. Yaratılanları seviyorum. Yaşamımızdaki her şey sevgi üzerine kurulu olmalıdır.

Richard Dawkins[değiştir]

 • Bilimin dinle ortak bir iddiası vardır: Kökenlerle, yaşamın doğasıyla ve evrenle ilgili derin soruları yanıtlayabilmek. Ama benzerlik burada sona erer. Bilimsel inançlar delillerle desteklenir ve bunlarla bir sonuç elde edilir. Mitler ve inançlar ise delillerle desteklenmez ve bir sonuca götürmez.

Robert Burton[değiştir]

 • Her din öteki dinler kadar doğrudur.[8]

Said Nursî[değiştir]

 • Din bir imtihandır. Teklif-i İlahî bir tecrübedir. Tâ, ervah-ı âliye (yüksek ruhlar) ile ervah-ı safile (alçak ruhlar), müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın. Nasıl ki bir madene ateş veriliyor; tâ elmasla kömür, altunla toprak birbirinden ayrılsın. Öyle de bu dâr-ı imtihanda olan teklifat-ı İlahiye bir ibtilâdır ve bir müsabakaya sevktir ki; istidad-ı beşer madeninde olan cevahir-i âliye ile mevadd-ı süfliye, birbirinden ayirt edilsin.[9]

Sigmund Freud[değiştir]

 • Din toplumsal obsesyonlarımız, obsesyonlarımız ise bireysel dinimizdir.
 • Bir din kendisini her ne kadar sevgi dini olarak adlandırsa bile kendisinden olmayanlara karşı sert ve sevgisiz olmak zorundadır.[10]
 • Zamanın akışı içinde insanlık, bilimin ellerinden gelen darbelerle iki kez, naif özsevgisinin incinmesinin acısını yaşamak zorunda kalmıştır: Birincisi, dünyanın merkezi olmadığını, akıl almaz büyüklükte bir dünyalar sistemi içinde sadece bir nokta olduğunu anladığında... İkincisi, biyolojik araştırmalar özel yaratılmışlık ayrıcalığını elinden alıp soykütüğünü hayvanlar alemine düşürdüğünde... Tahmin etmek zor değil, insanlığı zaaflarından faydalanarak aldatan, sanal gerçekleriyle pohpohlatan olguyu...

Sagopa Kajmer[değiştir]

 • Eğer din -maneviyat- beni insanlardan uzaklaştıracaksa onlardan ışık yılı uzakta olmaya varım.[11]

Şükrü Kaya[değiştir]

 • Dinler işlerini bitirmiş vazifeleri tükenmiş yeniden uzviyet ve hayatiyet bulamayan müesseselerdir.[12]

Umberto Eco[değiştir]

 • İnsan Tanrı'ya inanmayınca; hiçbir şeye inanmadığını göstermez; her şeye inandığını gösterir.

Yalçın Küçük[değiştir]

 • Marx, din için yığınların afyonu demişti, istemeyi kaldırması ve iradeyi yok etmesi anlamındadır. Yalnız, kitabi dinlerde mantık vardır ve tarikatlar, know-nothing getirmektedir, beterdir. O halde ve tabii, oligarşi-tüsiad, tarikat istemektedir. Ama gelir dengesizliğine, işsizliğe, köleliğe artık yetmiyor, kütleler ısınıyor; magazin, hazzı, sevişen zenginleri seyretmeye bağlamaktadır. Röntgenci sürüleri üretiyorlar; geniş yığınlar, aşklarını, “bir gecelik birlikte” olanlarda yaşıyorlar. Az geldi, dozajı yükseltiyorlar, başlarının üstüne aldılar. Şöyle de söyleyebilirim, artık magazin orji’dir; OECD, magazin olmazsa Türkiye patlar, demişti. Raporu var ve şimdi tarikatlar ile magazin el eledir ve yoksul yığınlar asıl afyonu buldular.

Yaşar Nuri Öztürk[değiştir]

 • Dindar sahip olduklarını paylaşır, dinci ise başkalarının elindekileri kendininkine katmak üzere uğraşır.[13]

Kaynak[değiştir]

 1. "Ahlaki Çürüme" (1937); sonradan Son Yıllarım’da yayımlandı. (1950).
 2. Goodreads, Born-Einstein Mektupları 1916-55
 3. Albert Einstein, Dünyamıza Bakış, Alan Yayınları, s.11
 4. 4,0 4,1 Bertrand Russell, Russell'dan Seçme Yazılar, Dost, s. 41
 5. Dictionary of Burning Words of Brilliant Writers, Josiah Hotchkiss Gilbert, 1895, s. 49
 6. Carl Sagan, Devlet ve Bilim
 7. Jurnal, Cemil Meriç, İletişim, s. 296
 8. Melankolinin Anatomisi (1621), Kitap III. Böl. IV.
 9. Said Nursî. "İki mühim suale karşı iki mühim cevap, 2. Makam, Yirminci Söz", Sözler, 266-267. sayfa. 
 10. Grup Psikolojisi ve Ego’nun Derinlemesine İncelenmesi, Sigmund Freud, (1921)
 11. "Sagopa Kajmer Star Gazetesi Röportajı 2009 | Melankolia". Star Gazetesi erişimtarihi= 21 Nisan 2016. http://melankolia.com.tr/sagopa-kajmer-star-gazetesi-roportaji-2009.html. 
 12. TBMM Zabıt Ceridesi, devre: 4, cilt: 25, 1934
 13. Dincilik, Yeni Boyut, 2010, s.83

Dış bağlantılar[değiştir]

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikisözlük'te Din ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.

Vikipedi'de Din ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.