Tanrı

Vikisöz sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Europe a Prophecy, copy D, object 1 (Bentley 1, Erdman i, Keynes i) British Museum.jpg

Tanrı, özellikle tek tanrıcılar tarafından evrenin tek yaratıcı ve yöneticisi olduğuna inanılan varlık.

Sözler, yazar ya da kaynakları bakımından alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.


Tanrı senden O'na armağan edeceğin huzurlu bir yürek dışında başka bir şey istemiyor.
~ Meister Eckhart

Kaynaklı[değiştir]

 • Oraya vardığımda çok neşelenmiştim, benim bilgilerimi yazan gardiyan bana dinimi ve sordu ve ben onu 'Agnostik' olarak yanıtladım. Nasıl hecelendiğini sordu ve bir iç çekerek 'Evet, pek çok din var ama öyle sanıyorum ki hepsi de aynı Tanrı’ya tapıyorlar.' dedi. Bu başımdan geçen olay beni bir hafta boyunca neşeli tuttu.[1]
 • Tanrı senden O'na armağan edeceğin huzurlu bir yürek dışında başka bir şey istemiyor.[2]
 • Nietzche'nin 'Tanrı öldü' söylemi yadırganmamalıdır. O'nun 'Öldü' dediği Tanrı geleneksel Tanrı anlayışıdır ki, o, gerçekten ölmüştür.[3]
 • Entelektüel olgunluğa ulaştığımda ve kendime bir ateist ya da bir teist ya da bir panteist ya da bir materyalist ya da bir idealist, bir Hıristiyan ya da bir özgürdüşünür olup olmadığımı sormaya başladığımda bunların içeriğinin benim öğrenebildiklerimden ve aksettirebildiklerimden daha fazla olduklarını tespit ettim, yanıt bunlardan daha az bir biçimde vardı. Bu iyi insanların çoğunluğu beni onlardan farklı düşündüren şeyler hakkında birbirleri ile aynı düşüncede idiler. Kesin bir bilme (gnosis) düşüncesi içinde bulunuyorlardı -ben büsbütün emin değilken ve hatta sorunun çözülemez olduğuna kendimi ikna etmiş iken varlık sorununu birbirlerine göre az ya da çok başarılı biçimde çözmüş bir durumda idiler.[4]


Kaynaksız[değiştir]

 • Tanrı, kadınlara geçmişi ve geleceği, erkeklere ise yaşadığı günü armağan etti. Kadınlar geniş bir zamana yayıldıkları için huzursuz, erkekler daracık bir zamana sıkıştıkları için anlayışsız olurlar.
 • Kutsal Kitabı ciddiye alan biri çıldırır.Fakat Kutsal Kitabı ciddiye alabilmek için insanın zaten çıldırmış olması gerekir.
 • Eğer Tanrı, insana yaşamaya zorladığı hayatı kendisi yaşamak zorunda kalsaydı, kendisini öldürürdü.
 • Tanrı, bazen küçük yağmur taneleriyle iş görür, fırtınalarla değil.
  • Amazing Grace
Şu dünyayı Tanrı yarattıysa, onun yerinde olmak istemem doğrusu. Çünkü, dünyanın sefaleti yüreğimi parçalar.
~ Arthur Schopenhauer
 • Şu dünyayı Tanrı yarattıysa, onun yerinde olmak istemem doğrusu. Çünkü, dünyanın sefaleti yüreğimi parçalar. Yaratıcı bir ruh düşünülürse, yarattığı şeyi göstererek ona şöyle bağırmak hakkımızdır: Bunca mutsuzluğu ve bu üzüntüyü ortaya çıkarmak uğruna, hiçliğin sessizliğini ve kıpırdamazlığını bozmaya nasıl kalkıştın?
 • Ölüyorum Tanrım bu da oldu işte. Her ölüm erken ölümdür biliyorum Tanrım. Ama, ayrıca, aldığın şu hayat fena değildir. Üstü kalsın...
 • Tanrı bize cenneti vaat etmemiş olsaydı, kimse ona secde etmezdi.
 • Birisini sevmek, onu Tanrı'nın kastettiği şekilde görmektir.
 • Her yerde olma avantajının sefasını süren Tanrı değil Acı'dır.
 • Yıldızların altındaki varlığıma lanet olsun. Senden bir şey isteyene de yazıklar olsun.
 • Öldüğümde tanrıyla karşılaşırsam "evet şimdi inandım sana" derim ve O da "hoş geldin" der. Çünkü evreni yaratacak kadar yüceyse sanırım bana da hoşgörü gösterirdi.
 • Ev halkını koruyan Tanrı'ya inanmaktan daha keyif veren ne olabilir!
 • İnsandaki güçlü ve ulu olan herşey insanüstü ve dışsal olarak düşünüldü.İnsan kendini çok küçümsedi.Kendindeki iki yanı birbirinden ayrı iki alana böldü insan; Değersiz ve güçsüz yanı ile güçlü ve şaşırtıcı yanını... İlkine insan dedi, ikincisine ise Tanrı!
 • Tımarhaneye yapılan kısa bir ziyaret inancın hiçbir şeyi kanıtlamadığını gösterir.
 • Tanrı öldü. Cennet bomboş - Ağlayın çocuklar, artık babanız yok.
 • Tanrı, insan ve madde diye ayırım yapmak anlamsızdır. Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını kateden insan sonunda kendisine döner. Gerçek ruhun kendisi olduğunu keşfeder. Aslında insan tanrı; tanrı da insandır.
 • Tanrı içinde bütün çelişkilerin kaybolduğu bir bulaşık lavabosunu andırmaktadır.
 • Kitlelerin Tanrı'dan korkmasının ve aslında O'ndan nefret etmesinin sebebi O'nun kalbine hiç güvenmemeleri ve O'nun tıpkı bir saat gibi sadece beyinden ibaret olduğunu düşünmeleridir.
 • Diğer tüm kanıtları bir yana bırakırsak baş parmak bile benim Tanrı'nın varlığına inanmam için yeterlidir.
Yol, gerçek ve yaşam Ben'im.
~ İsa
 • Tanrı ruhtur, O'na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.
 • Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, Ona iman edenlerin hiç biri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
 • Yol, gerçek ve yaşam Ben'im. Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez. Beni tanısaydınız, Babam'ı da tanırdınız. Artık O'nu tanıyorsunuz O'nu gördünüz.
 • Maddenin yegane yasaları zihinlerimiz tarafından imal edilenlerdir ve zihnin yegane yasaları onun için madde tarafından imal edilir.
 • Eğer insanlar Tanrı olsaydı, kendilerini demokratik olarak yönetebilirlerdi. İnsanlar Tanrı olmadıklarına göre, mükemmel bir devlet insanlara göre değildir.
 • Bütün tanrılara karşı kinim var.
 • Biz dileseydik herkese hidayet verirdik fakat cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağıma dair benden söz çıkmıştır.
  • Kuran
 • Tanrı ve ülke yenilmez bir ekiptir; baskı ve katliam konusunda emsalsiz bir üstünlüğe sahiplerdir.
  • Luis Bunuel
 • Tanrı dualarımızı bize göre değil, kendi yöntemine göre yanıtlar.
 • Dünyadaki hiçbir şeyin akla yatkınlığına kanıt olmadığı saçma bir varoluşa beni ikna edecek hiçbir şey bulamıyorum.
 • Gerçek öyle soylu bir şeydir ki tanrı gerçeğe sırt çevirseydi gerçeği alıkoyar tanrıyı bırakırdım.
 • Bir insanın tanrıyı bulabileceği en yakın yer onu en son bıraktığı yerdir.
 • ...uzlet'te (inzivada) oluş en son imkanına erişmiştir; çünkü insanın bırakabileceği en yüksek ve en yakın şey Tanrı'yı Tanrı'dan dolayı bırakmasıdır.
 • Bir kimsenin Tanrı dediği şey Tanrı değildir; Tanrı'dan söz etmeyen kimse Tanrı'dan söz eden kimseden daha doğrudur.
 • Voltaire'in sözünü tersine çevirerek diyorum ki, eğer Tanrı gerçekten varsa, onu yok etmek gerekir.
 • Mükemmmel bir Tanrı, bütün bu ıstırap çekilen acıların sindirilmesine yarayacak ve durumu iyiden yana dengeleyecek iyi şeylerin ortaya çıkmasını sağlamıyorsa ne demeye içinde bu kadar ıstırap olan bir evren yaratsın?
 • Tanrı'ya zarlarıyla ne yapması gerektiğini söylemeyi bırakın.
 • Tanrı tavsiyemi sormuş olsaydı, evren için daha basit bir tasarım önerirdim.
 • Karl Marx Hıristiyanlığın adaletsizlik, yoksulluk ve eşitsizlikle baş etme konusunda bin beş yüz yılı olduğunu ama bu zamanın sadece bunu başaramayacağını kanıtladığını söyledi. Buna göre Marx, yeni yöntemler geliştirilmesi gerektiğini savundu ve on yıllar boyu birçokları dayanışma temeline oturtulmuş Marksist sosyalist sistemin yoksulluğu sona erdireceğine ve dünyaya barışı getireceğine inandı. Bugün, Tanrı’yı hiçe sayan politikaların ve böylesi sosyal teorilerin geride nasıl nasıl büyük katliamlar bıraktığını görüyoruz. Hıristiyan inancı etkisinde şekillenen liberal ekonominin Dünya’nın çeşitli bölgelerinde başarıya ulaştığı inkar edilemez ama Afrika gibi güç bloklarının ekonomik çıkarları için savaştığı yerlerde sonuç daha üzücü olmuştur. Böyle durumlarda eski sosyal yapılar ve ahlaki değerler yok edilmiş, sonucunda da kulaklarımızdan silinmeyen acılı bağırışlar kalmıştır. Hayır Tanrı olmadan hiçbir şey iyi gidemez.
  • XVI. Benedikt, Benveneto, Campania rahiplerine ders, Haziran 2002
 • Allah Ahat'tırr, zati sıfatı ile. Birdir, eşi benzeri olmayan birdir.
 • İlim Allah'ı bilmektir. Kişi Allah'ı bildiği kadar alimdir. Alimse Mürşittir.
 • Adem aleyhisselam akıl derecesinden aşk derecesine ulaşınca bütün varlıklarda Allah’ın güzelliğini görmeye başladı. Her varlıkta Allah’ın tecellisini gördü. Adem her şeyin hakikatını biliyordu ki, ona “alleme’l-esma” denildi.
Yaradılanı severiz yaradandan ötürü.
~ Yunus Emre
 • Tanrı'nın bilgisinin mükemmel olması ve onun aldanmaz ve aldatmaz olması inancı, vahyin temelini oluşturur.
 • Aldatmaz olduğu için de Tanrı'nın bildirdiği doğrudur.
 • Hakikatte ancak ve yalnız Tanrı'dır ki tam olarak bilgedir, yani her şeyin hakikati hakkında tam bilgisi vardır; fakat denilebilir ki insanlar daha önemli hakikatler hakkında az ya da çok bilgi sahibi oldukları ölçüde, az ya da çok bilgelik sahibidirler. Bu noktada bütün bilginlerin hemfikir olamayacağı hiçbir şey bulunmadığını sanıyorum.
 • Çağlar boyu güçlü zayıfı ezdi; kurnaz ve kalpsiz, aptal ve masum olanları tuzağa düşürdü ve köleleştirdi. İnsanlık tarihinde tanrı hiçbir yerde ezilenlerin yanına koşmadı.
  • Robert Ingersoll
 • İnsanlar arasında Tanrın seni görüyormuş gibi yaşa. Tanrı'ya dua ederken de insanlar seni dinliyormuş gibi dua et.
Bize yaşam veren Tanrı aynı anda bize özgürlük de verdi.
~ Thomas Jefferson
 • Eğer Tanrı var olmasaydı, onu icat etmek gerekirdi.
 • Tanrı bana bir açık işaret gönderse -varlığına dair-! İsveç bankama benim adıma büyük bir deposit yatırmak gibi.
 • Eğer Tanrı varsa iyi bir mazereti olmalı.
 • Yaradılanı severiz yaradandan ötürü.

Kaynakça[değiştir]

 1. Bertrand Russell Otobiyografisi (1967–9), Bl.. 8: Birinci Dünya Savaşı, s. 257
 2. The Enlightened Mind: An Anthology of Sacred Prose (1991), düzenleyen Stephen Mitchell, s. 115
 3. James R. Lyons, The Entellectual Legacy of Paul Tillich, p. 66
 4. Hıristiyanlık ve Agnostisizm: Bir Münazara (1889)

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Commons'da Tanrı ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.

Vikisözlük'te Tanrı ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.

Vikipedi'de Tanrı ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.