Kutsal Kitap

Vikisöz sitesinden
Jump to navigation Jump to search
Kutsal Kitap (Kitab-ı Mukaddes)
 • Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.
Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu.
Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu.
 • Yaratılış 1:1-3
 • Size şu buyruğu veriyorum: Birbirinizi sevin!
 • Yuhanna 15:17
 • Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı’dandır. Seven herkes Tanrı’dan doğmuştur ve Tanrı’yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı’yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir.
 • 1. Yuhanna 4:7-8
 • Tanrı’nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı’da yaşar, Tanrı da onda yaşar.
 • 1. Yuhanna 4:16
 • Tanrı'yı sevmek O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O'nun buyrukları da ağır değildir.
 • 1. Yuhanna 5:3
 • Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın.
 • Romalılar 13:8
 • Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun.
 • 2. Korintliler 13:14
 • Mutlu yürek yüzü neşelendirir,
Acılı yürek ruhu ezer.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 15:13
 • Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın.
 • Efesliler 4:2
 • Sevgiyi, sadakati hiç yanından ayırma,
Bağla onları boynuna,
Yaz yüreğinin levhasına.
Böylece Tanrı'nın ve insanların gözünde
Beğeni ve saygınlık kazanacaksın.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 3:3-4
 • Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun!
 • 1. Korintliler 15:57
 • Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir.
 • Efesliler 3:20
 • “Benim payıma düşen RAB'dir” diyor canım,
“Bu yüzden O'na umut bağlıyorum.”
 • Ağıtlar 3:24
 • Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara!
Çünkü onlar doyurulacaklar.
 • Matta 5:6
 • Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü onlar merhamet bulacaklar.
 • Matta 5:7
Ne mutlu barışı savlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denilecek.
 • Ne mutlu barışı savlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denilecek.
 • Matta 5:9
 • Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.
 • Matta 5:10
 • Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız’ı yüceltsinler!
 • Matta 5:16
 • Hoş sözler petek balı gibidir,
Cana tatlı ve bedene şifadır.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 16:24
 • Öyle yol var ki, insana düz gibi görünür,
Ama sonu ölümdür.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 16:25
 • Yıkıma götüren dostlar vardır,
Ama öyle dost var ki, kardeşten yakındır insana.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 18:24
 • Sıkıntıya düşünce RAB’be seslendim;
Yanıtladı beni.
Ya RAB, kurtar canımı yalancı dudaklardan,
Aldatıcı dillerden!
 • Mezmurlar 120:1-2
 • Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek Kutsal Yasa’yı yerine getirmektir.
 • Romalılar 13:10
 • Babam bana şunu öğretti:
“Söylediklerime yürekten sarıl,
Buyruklarımı yerine getir ki yaşayasın.”
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 4:4
 • Kötülerin yoluna ayak basma,
Yürüme alçakların yolunda,
O yoldan sakın, yakınından bile geçme,
Yönünü değiştirip geç.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 4:14-15
 • Dikkat edin! Yapmanız gereken doğru işleri gösteriş için insanların gözü önünde yapmayın. Öyle yaparsanız, göklerdeki Babanızdan ödül alamazsınız.
 • Matta 6:1
 • Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar.
Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.
 • Matta 6:14-15
Ben onlara senin sözünü ilettim, dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller.
 • Ben onlara senin sözünü ilettim, dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller.
 • Yuhanna 17:14
 • Her şeyden önce de yüreğini koru,
Çünkü yaşam ondan kaynaklanır.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 4:23
 • Rab’bin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir.
 • Yakup 4:10
 • Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez;
Nedensiz hainlik edenler utanır.
 • Mezmurlar 25:3
 • Bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır.
 • Yuhanna 7:38
 • Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı?
 • Romalılar 8:35
 • Ey kötülük yapanlar,
Uzak durun benden,
Çünkü RAB ağlayışımı işitti.
 • Mezmurlar 6:8
 • Servetini büyütmek için yoksulu ezenle zengine armağan verenin sonu yoksulluktur.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 22:16
 • Tanrı'yı sevmek O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O'nun buyrukları da ağır değildir.
 • 1. Yuhanna 5:3
 • Tanrı bizi Mesih İsa'da, Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu.
 • Efesliler 2:6
 • El sıkışıp
Başkasının borcuna kefil olmaktan kaçın.
Ödeyecek paran olmazsa,
Altındaki döşeğe bile el koyarlar.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 22:26-27
 • Bereket doğru kişinin başına yağar,
Kötülerse zorbalıklarını sözle gizler.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 10:6
 • Her şey duyuldu, sonuç şu:
Tanrı’ya saygı göster, buyruklarını yerine getir,
Çünkü her insanın görevi budur.
 • Vaiz 12:13
 • Kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil, tersine, kutsamayla karşılık verin. Çünkü kutsanmayı miras almak için çağrıldınız.
 • 1. Petrus 3:9
 • Yaptığın her işte RAB’bi an,
O senin yolunu düze çıkarır.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 3:6
Zengin yoksullara egemen olur,
Borç alan borç verenin kulu olur.
 • Zengin yoksullara egemen olur,
Borç alan borç verenin kulu olur.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 22:7
 • İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.
 • Romalılar 3:24
 • Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar RAB’bin adına övgüler sunulmalı!
 • Mezmurlar 113:3
 • Ümit kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh’un gücüyle ümitle dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizi tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.
 • Romalılar 15:13
 • Dünya da dünyasal tutkular da geçer, ama Tanrı’nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar.
 • 1. Yuhanna 2:17
 • Tanrın RAB’bin buyruğu uyarınca annene, babana saygı göster. Öyle ki, ömrün uzun olsun ve Tanrın RAB’bin sana vereceği ülkede üzerine iyilik gelsin.
 • Yasanın Tekrarı 5:16
 • Tanrı’ya yaklaşın, O da size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın.
 • Yakup 4:8
 • Dedi ki,
“Bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim.
RAB verdi, RAB aldı,
RAB’bin adına övgüler olsun!”
 • Eyüp 1:21
 • Kötülükten sakının, iyilik yapın;
Esenliği amaçlayın, ardınca gidin.
 • Mezmurlar 34:14
 • İmanla dua ederseniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız.
 • Matta 21:22
 • Ey çocuklar, her konuda anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rab’bi hoşnut eder.
 • Koloseliler 3:20
Kan dökerek kentler kuranın,
Zorbalıkla beldeler yapanın vay haline!
 • Kan dökerek kentler kuranın,
Zorbalıkla beldeler yapanın vay haline!
 • Habakkuk 2:12
 • 2. Korintliler 9:15
 • Çünkü bize bir çocuk doğacak,
Bize bir oğul verilecek.
Yönetim onun omuzlarında olacak.
Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı,
Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.
 • Yeşaya 9:6
 • Sevgili kardeşim, kötüyü değil, iyiyi örnek al. İyilik yapan kişi Tanrı’dandır. Kötülük yapansa Tanrı’yı görmemiştir.
 • 3. Yuhanna 1:11
 • Sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz.
 • 1. Yuhanna 4:11
 • Tanrı’nın derin sırlarını anlayabilir misin?
Her Şeye Gücü Yeten’in sınırlarına ulaşabilir misin?
 • Eyüp 11:7
 • Sustursun RAB dalkavukların ağzını,
Büyüklenen dilleri.
Onlar ki, “Dilimizle kazanırız,
Dudaklarımız emrimizde,
Kim bize efendilik edebilir?” derler.
 • Mezmurlar 12:3-4
 • Dürüst tanık doğruyu söyler,
Yalancı tanıksa hile solur.
Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser,
Bilgelerin diliyse şifa verir.
Gerçek sözler sonsuza dek kalıcıdır,
Oysa yalanın ömrü bir anlıktır.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 12:17-19
 • Bilgelik silahtan iyidir,
Ama bir deli çıkar, her şeyi berbat eder.
 • Vaiz 9:18
Geyik akarsuları nasıl özlerse,
Canım da seni öyle özler, ey Tanrı!
 • Geyik akarsuları nasıl özlerse,
Canım da seni öyle özler, ey Tanrı!
 • Mezmurlar 42:1
 • Kim, “Yüreğimi pak kıldım,
Günahımdan arındım” diyebilir?
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 20:9
 • Ama ben umutla RAB’be bakıyor,
Kurtarıcım olan Tanrı’yı bekliyorum.
Duyacak beni Tanrım.
 • Mika 7:7
 • Tanrın RAB’bin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü RAB, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.
 • Yasanın Tekrarı 5:11
 • Halime sevinme, ey düşmanım!
Düşsem de kalkarım.
Karanlıkta kalsam bile RAB bana ışık olur.
 • Mika 7:8
 • Çünkü Tanrımız’ın yüreği merhamet doludur.
O’nun merhameti sayesinde,
Yücelerden doğan Güneş,
Karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak
Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere
Yardımımıza gelecektir.
 • Luka 1:77-78
 • O’nun buyruğu Oğlu İsa Mesih’in adına inanmamız ve İsa’nın buyurduğu gibi birbirimizi sevmemizdir.
 • 1. Yuhanna 3:23
 • Çünkü nerede kıskançlık, bencillik varsa, orada karışıklık ve her tür kötülük vardır.
 • Yakup 3:16
 • Yürek kendi acısını bilir,
Sevinciniyse kimse paylaşmaz.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 14:10
 • RAB iyi ve doğrudur,
Onun için günahkârlara yol gösterir.
 • Mezmurlar 25:8
 • RAB’be sığınmak
İnsana güvenmekten iyidir.
 • Mezmurlar 118:8
 • Zengin olmak için didinip durma,
Çıkar bunu aklından.
Servet göz açıp kapayana dek yok olur,
Kanatlanıp kartal gibi göklere uçar.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 23:4-5
 • Kötülük edenlere kızıp üzülme,
Suç işleyenlere özenme!
Çünkü onlar ot gibi hemen solacak,
Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek.
 • Mezmurlar 37:1-2
 • O kırık kalplileri iyileştirir,
Yaralarını sarar.
 • Mezmurlar 147:3
 • O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.
 • Matta 6:34
 • İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.
 • Yuhanna 14:6
 • Yavrularım, sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim.
 • 1. Yuhanna 3:18
 • RAB’bin sevgisi hiç tükenmez,
Merhameti asla son bulmaz;
 • Ağıtlar 3:22
 • İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki, kötülük yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler de, iyi işlerinizi görerek Tanrı’yı, kendilerine yaklaştığı gün yüceltsinler.
 • 1. Petrus 2:12
 • Doğru kişi yoksulların hakkını verir,
Kötü kişi hak hukuk nedir bilmez.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 29:7
 • Fazla kaldım
Barıştan nefret edenler arasında.
Ben barış yanlısıyım,
Ama söze başladığımda,
Onlar savaşa kalkıyor!
 • Mezmurlar 120:6-7
 • Yeryüzünde boş bir şey daha var: Kötülerin hak ettiği doğruların, doğruların hak ettiğiyse kötülerin başına geliyor. Bu da boş, diyorum.
 • Vaiz 8:14
 • Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez,
Günahkârların yolunda durmaz,
Alaycıların arasında oturmaz.
 • Mezmurlar 1:1
 • Suçlu çabuk yargılanmazsa, insanlar kötülük etmek için cesaret bulur.
 • Vaiz 8:11
 • Dürüstlerin kutsamasıyla kent gelişir, ama kötülerin ağzı kenti yerle bir eder.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 11:11
 • Huzur içinde kuru bir lokma, kavga ve ziyafet dolu evden iyidir.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 17:1
 • Doğruluk bir ulusu yüceltir,
Oysa günah herhangi bir halk için utançtır.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 14:34
 • Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil, hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın.
 • Koloseliler 3:8
 • Kim Tanrı’ya bir şey verdi ki,
Karşılığını O’ndan isteyebilsin?
 • Romalılar 11:35
 • Yoksulu, yoksul olduğu için soymaya kalkma,
Düşkünü mahkemede ezme.
Çünkü onların davasını RAB yüklenecek
Ve onları soyanların canını alacak.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 22:22-23
 • Öfkelenin, ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın.
 • Efesliler 4:26
 • Çünkü hâlâ benliğe uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olması, benliğe uyduğunuzu, öbür insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu?
 • 1. Korintliler 3:3
 • İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz.
 • Vahiy 3:20
 • ‘Evet’iniz evet, ‘hayır’ınız hayır olsun. Bundan fazlası Şeytan’dandır.
 • Matta 5:37
 • Çünkü RAB doğrudur, doğruları sever;
Dürüst insanlar O’nun yüzünü görecek.
 • Mezmurlar 11:7
 • Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin.
 • Romalılar 12:14
 • Sabırlı kişi yiğitten üstündür,
Kendini denetleyen de kentler fethedenden üstündür.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 16:32
İşte kalıcı olan üç şey vardır: İman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir.
 • İşte kalıcı olan üç şey vardır: İman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir.
 • 1. Korintliler 13:13
 • Sahtekârlığı, yalanı benden uzak tut,
Bana ne yoksulluk ne de zenginlik ver;
Payıma düşen ekmeği ver, yeter.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 30:8
 • Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.
 • Matta 5:44
 • Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.
 • Luka 21:33
 • Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur.
 • Matta 5:28
 • Dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen kişide Tanrı’nın sevgisi olabilir mi?
 • 1. Yuhanna 3:17
 • RAB tahtını göklere kurmuştur,
O’nun egemenliği her yeri kapsar.
 • Mezmurlar 103:19
 • Kim yaşamdan zevk almak,
İyi günler görmek istiyorsa,
Dilini kötülükten,
Dudaklarını yalandan uzak tutsun.
 • Mezmurlar 34:12-13
 • Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa’da birsiniz.
 • Galatyalılar 3:28
 • Mümkünse, elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın.
Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın; bunu Tanrı’nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır: “Rab diyor ki, ‘Öç benimdir, ben karşılık vereceğim.’ ” Ama,
“Düşmanın acıkmışsa doyur,
Susamışsa su ver.
Bunu yapmakla onu utanca boğarsın.”
 • Romalılar 12:18-20
 • Kor için kömür, ateş için odun neyse,
Çekişmeyi alevlendirmek için kavgacı da öyledir.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 26:21
 • Parayı seven paraya doymaz,
Zenginliği seven kazancıyla yetinmez.
Bu da boştur.
 • Vaiz 5:10
 • İsa da, “Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya verin” dedi.
 • Markos 12:17
 • Haksızca kazanılan servetin yararı yoktur,
Ama doğruluk ölümden kurtarır.
 • Süleyman'ın Özdeyişleri 10:2
 • Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır.
 • 1. Yuhanna 4:18
 • Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun.
 • Efesliler 4:31
 • Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.
 • Efesliler 4:32
 • Tanrı’nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.
 • Romalılar 8:28

Hakkında söylenenler[değiştir]

 • Tanrı kelimesi benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Kutsal Kitap koleksiyonu saygıdeğer. Ancak, çoğumuza çocukça gelecek ilkel efsaneleri anlatmaktan öteye geçemiyor. Din çocukça bir batıl inanç. - Albert Einstein
 • Marx Kutsal Kitap gibidir: Çok alıntı yapılır ama nadiren gerçekten anlaşılır. - Erich Fromm
 • Düzgün okunduğunda, Kutsal Kitap ateizm için en büyük güçtür. - Isaac Asimov

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikipedi'de Kutsal Kitap ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.