Ahlak

Vikisöz sitesinden
Atla: kullan, ara
 • Güzel ahlak, dostluğu sağlamlaştırır. - Muhammed bin Abdullah
 • İmanı en üstün olanınız, en güzel ahlaklı olanınızdır. - Muhammed bin Abdullah
 • İnsanlar arasında ara bozma niyeti ile laf götürüp getirmek, insanlara hakaret etmek ve sövmek, kendi ırkını üstün görüp başka milletleri aşağı görmek... İşte bu 3 davranış, cehennemdedir. Bunlar, bir mü’minin ahlakında yer alamaz. - Muhammed bin Abdullah
 • İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olanıdır. - Muhammed bin Abdullah
 • Ahlak, bireyin içindeki sürü içgüdüsüdür. - Friedrich Nietzsche
 • Ahlak esasen toplumu çöküntüden kurtaracak ve toplumun muhafazasını sağlayacak bir araçtır. - Friedrich Nietzsche
 • Despotlar., havanın ahlaklı olduğu bölgeleri severler. - Friedrich Nietzsche
 • Ahlaksal olay yoktur, yalnızca olayların ahlaksal yorumu vardır. - Friedrich Nietzsche
 • Ahlaki gerçekler diye bir şey yoktur. - Friedrich Nietzsche
 • Ahlaklılık törelere itaat etmekten başka bir şey değildir (özellikle artık değildir), töreler ne tür olurlarsa olsunlar bu ilke değişmez; bununla birlikte töreler geleneksel tarzda davranmak ve değerlendirmelerde bulunmaktır. Geleneğin emretmediği şeylerde ahlak yoktur. (Tan Kızıllığı, Madde 9) Sadece gelenek olduğu için bir inanca bağlanmak... bu elbette namussuz olmak, korkak olmak, tembel olmak demektir! — Öyleyse, ahlaklılığın ön koşuluna namussuzluk, korkaklık ve tembellik olmuyor mu? (Tan Kızıllığı, Madde 101) - Friedrich Nietzsche
 • Herkes ahlaklı olmayınca, hiç kimse tümüyle ahlaklı olamaz. - Herbert Spencer
 • Taş’ın ahlakı yok. Hareket etmiyor. Faşizm ahlaksızlık’tır; hareketsizlik peşinde koşuyor. Faşizm, tarihin kaydettiği önceki dikta uygulamalarından, korkudan kaynaklanmasıyla ayrılıyor. Faşizmin terörü, kendisi terörize olmuş bir sınıfın, acımasızlık uygulamasıdır; faşizm, kendi içinde çelişkilerini erteleyerek hızını arttırmış bir iktidarın, iktidarını sallamış olanların hareketsizliğe boğma girişimi oluyor. Korkunun hareketsizliği doğurması en çok faşizmde var. Hain, korkak’tan çıkıyor; faşizm bir iç ihanet oluyor. Faşizm, egemen sınıfın kendi içinde ve birbirine karşı ihanetine dayanıyor.- Yalçın Küçük
 • Ahlak’ın silicisi korku’dur. ... Açlık korkusu, işsizlik korkusu, hapis korkusu, savaş korkusu ve giderek ölüm korkusu hep bir ahlak silicisi işlevini üstleniyorlar. ... İnsanımız çözülmeye yüz tuttu. 1970 yıllarının ikinci yarısında bir kuantum fizikçisinin objesi görünümündeydi; hareketliliğinden çıkan büyük enerjiyi iktidar perspektifine aktaramıyordu. Ölüm, işsizlik, hapis ve idam; bellekleri ve varolan ahlakı silici işlevini görüyordu.- Yalçın Küçük
 • Eğer ben kendim için değilsem, kim olacaktır benim için? Ve eğer ben sadece kendim için isem, o halde ben kimim? Ve şimdi değilse, ne zaman? Hillel ve Shammai Talmudundan[1]

Kaynakça[düzenle]


Kişiler | Atasözleri | Konular | Kitaplar | Hayali karakterler | Filmler | Diyaloglar | Belgeler | Duvar yazıları | Mesajlar | Gaflar | Sloganlar | Çeviriler

Tüm kategoriler - Tüm sayfalar - Rastgele sayfa