İçeriğe atla

Herbert Spencer

Vikisöz, özgür söz dizini
Herbert Spencer
Doğum tarihi 27 Nisan 1820
Doğum yeri Derby
Ölüm tarihi 8 Aralık 1903, 1903
Ölüm yeri Brighton
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Herbert Spencer (27 Nisan 1820 - 8 Aralık 1903), İngiliz filozof ve sosyolog.

Sözleri[değiştir]

 • Sosyalizm köleliği gerektirir.[1]
 • Eğitimin büyük amacı bilgi değil eylemdir.[2]
 • Hepimiz ön yargıyı kötüleriz ama hala ön yargılıyız.[3]
 • Hükümet esas olarak ahlak dışıdır.[4]
 • Fikir en nihayetinde idrak ile değil, hissiyat ile belirlenmiş olur.[5]

Diğer[değiştir]

 • Bilim organize bilgidir.  
 • Anlaşmalı evlilik, yasal fahişeliktir.    
 • Her sebep birden fazla etki yaratır.    
 • Eğitim tamamen yaşamaya hazırlıktır.  
 • Bir sonraki yaşam fikrinin kökeni yoktur.
 • Her cezasız suçlunun bir suçlu ailesi vardır.
 • Mutlu domuz olmaktansa, mutsuz insan ol.   
 • Zor sıkıntıdan gelen şeyler çok daha pahalıdır.
 • Kötülük sürekli olarak yok olma eğilimindedir.  
 • Hayatlarımız cehaletimizle evrensel olarak kısalır.  
 • Zihinsel güç, beslenmemiş beyinlerden alınamaz.
 • Özgürlük bir kişinin hakkı değil, herkesin hakkıdır.
 • Bir jüri, ortalama cehaletteki on iki kişiden oluşur.  
 • Hepimiz önyargıyı kötüleriz, ama hala önyargılıyız.  
 • Çocukların kusurları ebeveynlerin kusurlarını yansıtır.  
 • Bir insanın değeri, okuduğu kitapların değeri ile ölçülür.
 • Tembellik vücudun aptallığı, aptallık zihnin tembelliğidir.
 • Zorba, tersyüz edilmiş bir köleden başka bir şey değildir.  
 • Özgürlük sadece bir kişinin hakkı değil, herkesin hakkıdır.  
 • Herkes ahlaklı olmayınca, hiç kimse tümüyle ahlaklı olamaz.
 • Bilginin düzen ve sıralanması kazanılmasından daha önemlidir.  
 • Evrenin büyüklüğü ne kadar? Sonsuz. Ama daha kanıtlanmadı.
 • İlerleme bir rastlantı değil, bir ihtiyaç… O doğanın bir parçasıdır.  
 • Birçok insan aklını en az şekilde kullanarak hayattan gelip geçer.  
 • En güçlüler hayatta kalmaz. En iyi uyum sağlayanlar hayatta kalır.  
 • Devletin müdahalesi, ıstırabı azaltmak yerine sonuçta onu arttırır.  
 • Devlet müdahalesinin sınırı var mıdır? Ve eğer var ise, sınırı nedir?  
 • Bilim, insan uğraşlarının bütün türleri için en mükemmel rehberdir.  
 • Sadece deha bilimle evlendiğinde en yüksek sonuçlar elde edilebilir.
 • İnsan ilerlemesi sırasında, her bilim kendi sanatından evrimleşmiştir.
 • Tüm sadakatsizliklerin en büyüğü, gerçeğin kötü olacağı korkusudur.   
 • Toplum üyelerinin yararı için vardır, üyeleri toplumun yararı için değil.   
 • Herkes mutlu olana kadar kimse mükemmel bir şekilde mutlu olamaz.  
 • İnsanın bilgileri ne kadar düzensiz olursa, düşünceleri o kadar karmaşık olur.  
 • Kuşatıcı ve mükemmel bir dikkat ve gözlem, bütün büyük başarıların temelidir.  
 • Tutuculuğun asıl kaynağı militanlık ve Liberalizmin asıl kaynağı endüstriyalizmdir.   
 • İnsanın ahlaki bir varlık olarak en önemli özelliği, kendini kontrol etme yeteneğidir.
 • Vakit insanın daima öldürmeye çalıştığı ama hep insanı öldürmekle sonlanan şeydir.  
 • İnsanlar hayatta başarı için ilk koşul iyi bir hayvan olmak olduğunu görmeye başlamasıdır.
 • Hayatın tamamında mesele ne olduğumuz değil, başkaları tarafından nasıl algılandığımızdır.  
 • Bir insanı sonsuz cehalette tutamayan tüm bilgilere karşı soruşturmadan önce hor görmektir.
 • Bilge insan, geçmişin neslinden gelmesine rağmen, geleceğin ebeveyni olduğunu hatırlamalıdır.  
 • Sözcükleri ne kadar çok yanlış kullanırsanız, o kadar çok yanlış düşünce doğmasına yol açarsınız.  
 • Sağlığın korunması bir görevdir. Çok az kişi fiziksel ahlak diye bir şeyin olduğu bilincinde görünüyor.
 • Kahramana tapınma, özgürlüklere saygının en az derecede bulunduğu yerlerde en güçlü seviyededir.
 • Her insan, başka bir insanın eşit özgürlüğünü ihlal etmemesi koşuluyla, istediğini yapmakta özgürdür.
 • Bir kimsenin zeka derecesini ölçmek istiyorsanız, şaşmaz bir ölçü var: sözlerinde genelle özelin nispeti.
 • İnsanları aptalca davranışlarının sonuçlarından korumanın nihai sonucu dünyayı aptallarla doldurmak olacaktır.
 • Sosyal koşulların öngördüğü sınırlar dahilinde bireysel mutluluğun arayışı, en büyük genel mutluluğa ulaşmak için ilk şarttır.
 • Yirmi yaşında yakışıklı, otuz yaşında güçlü, kırk yaşında zengin, elli yaşında akıllı olmayan insan hiçbir zaman yakışıklı, güçlü, zengin ve akıllı olamaz.   
 • Evrim teorisinin gerçeklerle yeterince desteklenmediğini düşüncesizce savunanlar, kendi teorilerinin hiçbir gerçekle desteklenmediğini unutmuş görünüyorlar.  
 • Tüketicilerin çıkarlarının ve değer yargılarının toplumun yararı için yeterli olmadığı ileri sürülerek her defasında devlet müdahalesinin gerekliliğinden sözedilmektedir.  
 • Herkes özgür olana kadar kimse tamamen özgür olamaz; herkes ahlaki olana kadar kimse tamamen ahlaki olamaz; herkes mutlu olana kadar kimse tamamen mutlu olamaz.
 • Çoğunluğun azınlık tarafından yönetimi tiranlıktır; azınlığın çoğunluk tarafından yönetimi de tiranlıktır. Her iki durumda da ? senin istediğin gibi değil, bizim istediğimiz gibi yapacaksın' kuralı geçerlidir.
 • Tecrübe açık bir şekilde birbiri ardına devlet müdahalesinin doğru olmadığını bize öğretmekte ve tüketicilerin çıkarlarının tüketim mallarının etkin bir şekilde sunulmasının en etkin garantisi olduğunu göstermektedir.  

Kaynakça[değiştir]

 1. Owen, William. The Economics of Herbert Spencer. 
 2. Kendall, Diana. Sociology in Our Times: The Essentials. 
 3. Spencer, Herbert. Social Statics, D. Appleton & Company, 1873, s. 196
 4. Hale, Edward Everett. Old and New, 11. cilt, s. 518
 5. Ingelhart, Louis Edward. Press and Speech Freedoms in the World, from Antiquity Until 1998, Greenwood Publishing Group, s. 145