İçeriğe atla

Vikisöz:Günün sözü/Arşiv/Ocak 2017

Vikisöz, özgür söz dizini
1 Ocak 2017
İntikam ve cezalandırma fikri çocukça bir hayaldir. Dürüst olmak gerekirse, intikam diye bir şey yoktur. İntikam, güçsüz olduğunuzda ve güçsüz olduğunuz için gerçekleştirmek istediğiniz bir eylemdir: Güçsüzlük hissi ortadan kalktıktan hemen sonra o arzu da buharlaşır.
İngiliz yazar

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


2 Ocak 2017
Hayvan bize insandan daha yakın. Parmaklık, burada. Hayvanla yakınlık kurmak, insanla kurmaktan daha kolay.
Yazar

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


3 Ocak 2017
Gerek hikâye ettiğim vak'a, gerek tasvir ettiğim eşhas tamamiyle muhayyeldirler. Eğer bunlar bazı kimselere hakikatte vaki ve mevcut gibi görünüyorlarsa, bunu bir romancı sıfatıyla kendim için bir muvaffakiyet telakki ederim. Zira herhangi bir romancının ilk endişesi yarattığı tiplere kuvvetli bir hakikat çeşnisi verebilmektir.
Türk yazar ve diplomat

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


4 Ocak 2017
Sizi tedirgin eden şeyi söyleyeyim mi? Fransa'nın üç yüz yıldır yaydığı büyük özgürlük ışığı tedirgin ediyor sizi; o akıldan yapılmış ışık. Aydınlık Fransız ulusundan meydana gelen ve dünyanın bütün uluslarının yüzüne Fransa'nın parıltısı halinde vurmuş olan o ışık rahatsız ediyor sizi.
Fransız yazar

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


5 Ocak 2017
Biz herkese yardım edemeyiz. Ama herkes birilerine yardım edebilir.
Çinli aktör

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


6 Ocak 2017
Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


7 Ocak 2017
Deli, uyanıkken rüya gören kimsedir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


8 Ocak 2017
Sevgi, çalışma ve bilgi yaşamımızın tükenmez kaynaklarıdır. Öyleyse, yaşamı onların yönetmesi gerekir.
Psikiyatrist

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


9 Ocak 2017
Ölüm; yolcunun dinlenmesi, tüm çabaların sonudur.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


10 Ocak 2017
Geçmiş her daim önem arz eder. Günümüz geçmişin ürünüdür.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


11 Ocak 2017
Bir düşün içinde bir düş mü
Bütün gördüğümüz ve göründüğümüz?

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


12 Ocak 2017
Faniler eşittir; doğum değil
Erdemdir farkı yaratan (yapan)

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


13 Ocak 2017
Düşünürü özel kılan, kanıtsız hiçbir olguyu kabullenmemesi ve yanıltıcı kavramlara kanmamasının yanı sıra mutlak, muhtemel ve şüphelinin sınırlarını kesin çizebilmesidir. Bu eser (Ansiklopedi) zamanla zihinlerde bir devrim yapacak ve umarım ki diktacılar, baskıcılar, fanatikler ve bağnazlar artık kazanamayacaklar. İşte o zaman, insanlığa hizmet etmiş oluruz.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


14 Ocak 2017
Benim kitaplarımı okuyanlar yoksullarla birlik olsunlar, yoksulluk bütün insanlığın utancıdır. Benim kitaplarımı okuyanlar cümle kötülüklerden arınsınlar.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


15 Ocak 2017
Hata yapmakla geçirilen bir hayat sadece onur verici olmakla kalmıyor, aynı zamanda hiçbir şey yapmadan harcanan bir hayattan daha yararlıdır.
Alman oyuncu

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


16 Ocak 2017
Bir insanın nasıl öldüğü değil, nasıl yaşadığı önemlidir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


17 Ocak 2017
Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


18 Ocak 2017
Küstahlık, zayıf insanın güçlü görünme taklididir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


19 Ocak 2017
Hulasa, hayat dar, fakat tabiat genis ve munisti.
—Ahmet Hamdi Tanpinar

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


20 Ocak 2017
Düşünceyi geliştirmenin tek yolu onu dogmalardan kurtarmaktır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


21 Ocak 2017
Eğer kış, "Bahar yüreğimdedir" deseydi, ona kim inanırdı?

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


22 Ocak 2017
İnsan tutkuları yenerek tanrıya yaklaşır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


23 Ocak 2017
Dünyanın en tehlikeli hali, cehaletin örgütlü eyleme geçme halidir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


24 Ocak 2017
Bilginin görev olduğu bir yerde bilgisizlik bir suçtur.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


25 Ocak 2017
Ceza kaldırılabilir; ama suç, insanla sonsuza kadar yaşar.
Ovid

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


26 Ocak 2017
Yüzümün yansısı bu. Yapacak işim olmadığı günlerde onu seyreder dururum. Gördüğüm bu yüzden, hiçbir şey anlamıyorum. Başkalarının yüzleri bir anlam taşıyor. Benimki öyle değil. Güzel mi yoksa çirkin mi, bunu bile söyleyemem. Çirkin galiba. Çünkü böyle olduğunu söylediler. Bana dokunan bu değil. Yüzüme böyle nitelikler verilebilmesine şaşırıyorum aslında. Bir toprak parçasına ya da bir kayaya güzel ya da çirkin demek gibi bir şey bu.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


27 Ocak 2017
Yöntemler değişir ama sanat aynı kalır: Doğanın özgürce ve duygusal biçimde yorumlanmasıdır o.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


28 Ocak 2017
bütün dünya bir sahnedir...
ve bütün erkekler ve kadınlar
sadece birer oyuncu...
girerler ve çıkarlar.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


29 Ocak 2017
Sadece barışçı değil, militan bir barışçıyım. Barış için savaşmaya hazırım.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


30 Ocak 2017
Eski kurallar ve alışkanlıklar reddedilmeli ve uzaklaştırılmalı ki yeni bir şeyler yaratılabilsin.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


31 Ocak 2017
Çoğu hakikat sadece kimsenin sorunu ele alacak ve üstüne gidecek cesareti bulamamasından dolayı ortaya çıkmıyor.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş