Vikisöz:Günün sözü/Arşiv/Nisan 2017

Vikisöz, özgür söz dizini
1 Nisan 2017
Düşünürü özel kılan, kanıtsız hiçbir olguyu kabullenmemesi ve yanıltıcı kavramlara kanmamasının yanı sıra mutlak, muhtemel ve şüphelinin sınırlarını kesin çizebilmesidir. Bu eser (Ansiklopedi) zamanla zihinlerde bir devrim yapacak ve umarım ki diktacılar, baskıcılar, fanatikler ve bağnazlar artık kazanamayacaklar. İşte o zaman, insanlığa hizmet etmiş oluruz.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


2 Nisan 2017
Kurnazlık ve gizlilik denilen kutsal sanat! Senin sayende görünmez olmayı; senin sayende duyulmaz olmayı öğrenip, düşmanın kaderini elimizde tutuyoruz.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


3 Nisan 2017
Hayat kısa, yıllar ise uzundur.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


4 Nisan 2017
Müzik, insan kalbinin en güzel tutkusudur. Dinlediğiniz, dinlemekten zevk aldığınız, sevdalandığınız müzik, ruhunuzun, kalbinizin, duygularınızın en güzel yankısıdır. Bu yankının bir tek adı vardır evrende: Şarkı.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


5 Nisan 2017
Başkaları özgür değilse hiç kimse özgür olmaz; zira özgürlük, hayatın toplumsal ve siyasal bakımdan belirli bir şekilde örgütlenmesinin bir sonucu olarak icra edilir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


6 Nisan 2017
İnsan iradesi özgür değildir. İşin doğrusu, bir amaca bağlanır bağlanmaz insan iradesi özgürlüğünü yitirecektir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


7 Nisan 2017
Bir tek sözün şevkiyle
Dönüyorum hayata
Senin için doğmuşum
Seni haykırmaya
Hürriyet

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


8 Nisan 2017
Tünelin ucunda ışık görünmese bile, ışık varmış gibi yürümek ve ışığın görüneceğine inanmak gerekir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


9 Nisan 2017
Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


10 Nisan 2017
Hiçbir şey beklemeyenlere ne mutlu, hiç hayal kırıklığına uğramazlar.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


11 Nisan 2017
Müzik, yaradılışın ahenkli sesi ve görünmez dünyanın bir yankısıdır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


12 Nisan 2017
Zihin paraşüt gibidir. Açılmazsa çalışmaz.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


13 Nisan 2017
Mutlu evliliğin sırrı, henüz bir sırdır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


14 Nisan 2017
Barışı kendi içinde bulamazsan, başka hiçbir yerde bulamayacaksın.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


15 Nisan 2017
Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


16 Nisan 2017
Kalın kafalı insan her zaman emin bir insandır ve her şeyden emin bir insan her zaman için kalın kafalıdır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


17 Nisan 2017
Biz, tekrar tekrar yaptığımız şeyleriz. Demek ki mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


18 Nisan 2017
Hoşgörü ya hepimiz için iyidir ya da hiçbirimiz için iyi değildir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


19 Nisan 2017
Sadece anlamlı olanı, kesin net olanı, gerekli olanı göstermeye, doğal olanı seçip sergilemeye itina gösterdim. İşte burada zeki okuyucu, bizzat kendisi ilave ve çıkarmalar yaparak eksikliği giderecektir. İşte ben buna "okuyucu ile işbirliği" adını veriyorum.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


20 Nisan 2017
Ölüm; yolcunun dinlenmesi, tüm çabaların sonudur.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


21 Nisan 2017
Kliniklere bomba atan ve iyi doktorları öldüren fanatik kürtaj karşıtlarının, incelendikleri zaman su katılmamış birer türcü olduğu ortaya çıkıyor. Yetişkin bir inek, ahlak açısından, her türlü makul ölçüte göre, doğmamış bir bebekten daha çok sevgi ve yakınlığımızı hak eder. Kürtaj doktoruna “Cani!” diye haykıran yaşam yanlısı kişi, eve gidip bifteğini yer. Dr. Dolittle ile büyümüş olan hiçbir çocuğun gözünden bu çifte standart kaçmaz. İncil ile büyütülmüş bir çocuksa elbette bunu göremez.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


22 Nisan 2017
Bilginin görev olduğu bir yerde bilgisizlik bir suçtur.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


23 Nisan 2017
İnsanlar doğar, acı çeker ve ölürler.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


24 Nisan 2017
Geçmiş her daim önem arz eder. Günümüz geçmişin ürünüdür.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


25 Nisan 2017
Gayet geniş ve münbit arazileri çopçorak ve tenha bıraktıkları halde, insanların bir karış yer için böyle dehşetle boğaz boğaza gelmeleri ne kadar akla yakın olursa olsun, bence bunun kadar insanların deliliğini ifade eden hiçbir şey yoktur.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


26 Nisan 2017
Benim kitaplarımı okuyanlar yoksullarla birlik olsunlar, yoksulluk bütün insanlığın utancıdır. Benim kitaplarımı okuyanlar cümle kötülüklerden arınsınlar.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


27 Nisan 2017
Düşünce bir defa uyandı mı, bir daha uyumaz.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


28 Nisan 2017
Geri giden bir trene binmeye çok meraklı olsak da hiçbir toplum geri gitmez.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


29 Nisan 2017
Sevilmek umuduyla sevmek insanidir. Fakat sevmek için sevmek, meleklere özgüdür.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


30 Nisan 2017
Yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmayız, oyun oynamayı bıraktığmız için yaşlanırız.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş