Thomas Paine

Vikisöz, özgür söz dizini
Thomas Paine
İngiliz asıllı Amerikalı siyasi yazar, teorisyen ve aktivist.
Doğum tarihi 29 Ocak 1737 (Jülyen takviminde)
Doğum yeri Thetford
Ölüm tarihi 8 Haziran 1809
Ölüm yeri Greenwich Village
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
İncil öyle bir yalanlar ve çelişkiler kitabıdır ki, hangisine inanılacağı veya hangisinin hangisi olduğuna dair hiçbir bilgi yoktur.  

Thomas Paine (9 Şubat 1737 – 8 Haziran 1809) İngiliz asıllı Amerikalı siyasi yazar, teorisyen ve aktivist.

Sözleri[değiştir]

 • Ahlaki ilke evrenseldir.   
 • Benim din kurumum aklımdır.   
 • Her türlü yanlışa karşı en amansız silah Akıl'dır.    
 • Kesin bir hedefe doğru kararlılıkla yürüyebiliriz.  
 • Nitekim gün gelecek bizde eski insanlar olacağız.  
 • Düşmanını sevmek, başka bir sahte ahlak ifadesidir.    
 • İnsan bir şeye onun doğru olduğuna inanarak bağlanır.   
 • Yeni seçilmiş diktatörler dönemine giriyor olabilir miyiz?    
 • Hiçbir yalan, iman edilen emirler kadar öldürücü değildir.   
 • Öğrenme süreci içinde olan herkes kendisinin öğretmenidir.    
 • Vatandaştan üstün olalım derken insanlardan aşağı oluyorlardı.     
 • Dünyanın tanıdığı en büyük insanlar halk tabakasından çıkmıştır.    
 • Anayasa, hiç şüphe yok ki, icad edilen en verimli bir vergi makinesi olmuştur.     
 • Ölmek insanın tabiatının gerektirdiği bir şeydir; onun için doğdukça da ölecektir.      
 • Anlayış, kendine itaat eder; bilgisizlik ise kendine her dikte olunan şeye boyun eğer.      
 • Mantığı kullanmayı reddeden biriyle tartışmaya girmek, Bir cesede ilaç tedavisi uygulamaya benzer.   
 • Eski ve Yeni Ahit'teki sürüsüne bereket mucize hikâyeleri yalnızca, vaaz veren sahtekârlar ve inanan ahmaklara göredir.  
 • İncil öyle bir yalanlar ve çelişkiler kitabıdır ki, hangisine inanılacağı veya hangisinin hangisi olduğuna dair hiçbir bilgi yoktur.  
 • Öyle bir dönem ki kral evet çıplak; çünkü adaleti değil sadece kendine edineceği ayrıcalığı düşünen kitlelerce, ayrıca, seviliyor.   
 • İnsanlığı sarsan en iğrenç kötülükler, en korkunç acımasızlıklar, en büyük sefaletler temelini vahiy ya da gökten indirilen din denilen bu olguda bulmaktadır.  
 • İnsanlığı çürütmeye ve vahşileştirmeye hizmet eden bir günahkârlık tarihidir bu. Kendi adıma, bundan bütün kalbimle nefret ediyorum, çünkü zalim olan her şeyden nefret ederim.
 • İncil bize ne öğretiyor: yağmacılık, zulüm ve cinayet. Ahit bize ne öğretiyor: Rabbin nişanlı bir kadınla zamparalık yaptığına ve bu zamparalığa inanmaya da iman dendiğine inanmamızı istiyor.  
 • İncil denen kitapla ilgili olarak ona Tanrı'nın sözü demek Tanrı'ya küfür etmek demektir. O, yalanların ve çelişkilerin, kötü zamanların ve kötü insanların kitabıdır. Koca kitapta yalnızca birkaç iyi karakter vardır.  
 • İncil'in yarısından fazlasını dolduran müstehcen öyküleri, şehvetli sefahatları, zalim ve acı veren idamları, acımasız kindarlıkları her okuduğumuzda bunları Tanrı'nın sözleri değil, bir şeytanın sözleri olarak görmemiz çok daha tutarlı olacaktır.  
 • Evren, devinimle sürmekte olan bir sistem olarak maddelerden oluşmaktadır.
  • Discourse to the Theophilanthropists (1798)
Bilginin görev olduğu bir yerde bilgisizlik bir suçtur.

Eserleri[değiştir]

American Crisis (1776–1783)[değiştir]

 • Mantığı kullanmayı reddeden biriyle tartışmaya girmek; bir ölüye ilaç tedavisi uygulamaya benzer.
  • The Crisis No. V

Public Good (1780)[değiştir]

 • Bilginin görev olduğu bir yerde bilgisizlik bir suçtur.

İnsan Hakları (1791/1792)[değiştir]

 • Her ülkenin yerleşik halkı, yasalar medeniyeti altında kolaylıkla medenileşebilir fakat henüz medenileşmemiş bir durumda olan ve neredeyse her zaman savaşan yönetimler medeni yaşamın medenileşmemiş kısmı büyük ölçüde devam ettirmek üzere ürettiği bolluğu yoldan çıkarırlar. Böylece yönetimin barbarlığını bir ülkenin iç medeniyetine sokularak medeniyetten ve özellikle de yoksuldan, kendi geçimleri ve rahatları için kullanılması gereken bu kazançların büyük bölümünü alırlar. Ahlak ve felsefenin bütün yansımalarının dışında insanlığın işgücünün dörtte birinden fazlasının her yıl bu barbar sistem tarafından harcandığı hazin bir gerçektir.
  • İnsan Hakları
Mantık yalnızca kendisine boyun eğer; bilgisizlik ise kendisine dikte edilen neyse ona.
 • Mantık ve bilgisizlik, her biri bir diğerinin zıddıdır ve insanlığın büyük bir kitlesini etkiler. Bunlardan birisine bir ülkede yeterince genişlikte değer verilmesi ortamı oluşturulursa yönetim mekanizması kolaylıkla işler hale gelir. Mantık yalnızca kendisine boyun eğer; bilgisizlik ise kendisine dikte edilen neyse ona.
  • Bölüm I, 1791
 • Soruşturma ile sadece hata ve gerçek olmayan şey küçülür.
  • Bölüm I, 1791
 • Barışın hiçbir maliyeti yoktur. Buna ek olarak tüm masrafıyla herhangi bir zaferden son derece daha avantajlıdır.
  • Bölüm I, 1791
 • Olaylara oldukları gibi bakarım, yer ya da kişi gözetmeksizin. Dünya vatanım, tüm insanlar kardeşim ve iyilik yapmak dinimdir.[1]

Akıl Çağı (1793/1795)[değiştir]

 • Bilgisizlik çağı, Hristiyanlık sistemi ile birlikte başladı.
  • 1. Bölüm, 1793
 • Gelecek nesiller için plan yaparken, erdemin kalıtsal olmadığını hatırlamamız gerekir.
  • 1. Bölüm, 1793
 • Her bilimin temelinde, evreni düzenleyen ve yönetenler kadar sabit ve değiştirilemez ilkelere dayanan bir sistem vardır. İnsanoğlu bu ilkeleri yapamaz, sadece keşfeder.
  • Orijinali: Every science has for its basis a system of principles as fixed and unalterable as those by which the universe is regulated and governed. Man cannot make principles, he can only discover them.
   • 1. Bölüm, 1793
 • İnsanın mutluluğu için zihinsel olarak kendisine inançlı olması zorunludur. İnançsızlık inanmayı ya da inanmamayı kapsamaz. İnançsızlık kişinin neye inanmadığına yönelik inancını ortaya koymasıdır.
  • Bölüm I, 1793
 • İnsan sadece akli düşünceyle Tanrı'yı keşfedebilir.
  • Bölüm I, 1793
 • Sözde inanca araç olan Yahudi, Romen, Yunan, Türk, Protestan ibadet mekanlarına veya bildiğim başka bir ibadethaneye inanmıyorum. Benim mabedim kendi aklımdır.
  • Bölüm I, 1793
 • Yahudi, Hristiyan veya Türk olsun fark etmez. Bütün ulusların ibadethaneleri insanların üzerine korku salmak, insanları köleleştirmek, gücü tekeline almak ve çıkar sağlamak amaçlı kurulmuş insan icadından başka bir şeye benzemiyor.
  • Bölüm I, 1793

Diğer[değiştir]

 • Erdem, irsi değildir.    
 • Benim mabedim kendi aklımdır.  
 • Gizemin doğal kaynağı korkudur.  
 • Zalim bir tanrı'ya inanan, zalim bir insan olur.   
 • Yalnız bedelinin hakkı verilen şeyler değerlidir.
 • Kolayca elde ettiğimiz şeyleri çok az önemseriz.
 • Acımasız bir tanrıya inanç, sizi acımasız biri yapar.
 • Bilginin görev olduğu bir yerde bilgisizlik bir suçtur.
 • Benim ülkem dünyadır ve dinim iyi olanı yapmaktır.     
 • Bilgisizlik çağı, Hristiyanlık sistemi ile birlikte başladı.
 • Hiçbir yalan, iman edilen emirler kadar öldürücü değildir.
 • Cezalandırma hırsı özgürlük için daima bir tehlike olmuştur.  
 • Bir vatanseverin asli görevi, ülkesini, hükümetinden korumaktır.!
 • Dünya vatanım, tüm insanlar kardeşim ve iyilik yapmak dinimdir.
 • Akıl kendine boyun eğer. Cehalet ise kendine dayatılan her şeye.
 • İnsanlığa eziyet eden tiranlıklar arasında en kötüsü din tiranlığıdır.    
 • Diğer haklar elden gittiği zaman, isyan etme hakkı mükemmel hale gelir.
 • Evren, devinimle sürmekte olan bir sistem olarak maddelerden oluşmaktadır.
 • Hükümet en iyi haliyle zorunlu bir kötülüktür. Kötüsünde ise hiç hoşgörü olmaz.  
 • İktidar halktan korkarsa bu özgürlüktür. Halk iktidardan korkarsa bu tiranlık olur.    
 • Gelecek nesiller için plan yaparken, erdemin kalıtsal olmadığını hatırlamamız gerekir.   
 • Mantık kendisine itaat eder; bilgisizlik ise ona dikte edilen ne olursa onu teslim eder.   
 • En büyük kötülükleri yapabilmek için ya çok vicdansız ya da çok dindar olmak gerekir.
 • Mantık ve bilgisizlik, her biri bir diğerinin zıddıdır ve insanlığın büyük bir kitlesini etkiler.  
 • Kolayca elde ettiğimiz şeyleri küçümseriz. Bir şeyi değerli kılan, zor elde edilir olmasıdır.   
 • Din mezarların ötesine de geçmeye yeltenir ve bizi sonsuza kadar kovalamanın peşindedir.  
 • Aklını kullanmaktan vazgeçmiş bir insanla tartışmaya çalışmak; bir ölüye ilaç vermeye benzer.  
 • Benim ülkem dünyadır, tüm insanlar benim kardeşimdir, iyiyi ve doğruyu yapmak benim dinimdir.   
 • Özgürlüklerin semeresini almak isteyenlerin onu desteklemenin yorgunluğuna da katlanmaları gerekir.
 • İnsanlar hükümetten korktuğu zaman, zorbalık; hükümet insanlardan korktuğu zaman, özgürlük vardır.
 • Barışın hiçbir maliyeti yoktur. Buna ek olarak tüm masrafıyla herhangi bir zaferden son derece daha avantajlıdır.  
 • Kendilerini hiç kimseye karşı sorumlu hissetmeyen bir insanlar gurubuna hiç kimsenin de güven duymaması gerekir.  
 • Özgürlük ağacının meyvesini yemek isteyenler, devrilmemesi için ağaca destek olma yorgunluğunu da göze almalıdırlar.
 • Her türlü yanlışa karşı en amansız silah Akıl'dır. Bugüne kadar başka silah kullanmadım, bundan sonra da kullanmayacağım.  
 • İyi olan şeylerin gerçek değerini takdir edebilecek bir değerleme özgürlüklerin daha üstünde değerlenebilecek başka neyi koyabilir?  
 • Her bilimin temelinde, evreni düzenleyen ve yönetenler kadar sabit ve değiştirilemez ilkelere dayanan bir sistem vardır. İnsanoğlu bu ilkeleri yapamaz, sadece keşfeder.    
 • Yahudi, Hristiyan veya Türk olsun fark etmez. Bütün ulusların ibadethaneleri insanların üzerine korku salmak, insanları köleleştirmek, gücü tekeline almak ve çıkar sağlamak amaçlı kurulmuş insan icadından başka bir şeye benzemiyor.  

Kaynakça[değiştir]

 1. Blanchard, Calvin. The life of Thomas Paine

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Commons'da Thomas Paine ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.

Vikipedi'de Thomas Paine ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.