Vikisöz:Günün sözü/Arşiv/Mayıs 2021

Vikisöz, özgür söz dizini
1 Mayıs 2021
Amerikan halkının saf bir yönü var. Kolaylıkla kandırılabilirler. Din onları kandırmak için kullanılan en etkili araçtır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


2 Mayıs 2021
Merakına müsamaha göster, onu besle; Çünkü o, seni hayata bağlı tutacak. Hayatın, senin kontrolünde olsun ve unvan hastalığına kapılma. Tavır alma ve hiçbir şeyi hakkınmış diye, kabullenme.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


3 Mayıs 2021
Barışı kendi içinde bulamazsan, başka hiçbir yerde bulamayacaksın.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


4 Mayıs 2021
Medeniyetin kurucusu ilk defa mızrak atmak yerine küfür kullanmış olan insandır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


5 Mayıs 2021
Dünya genelinde şahit olduğumuz çatışma, dinler ya da uygarlıklar arasındaki bir çatışma değildir. Bu çatışma, birbirine ters iki şeyin, iki çağın çatışmasıdır; Orta Çağ zihniyeti ile 21. yüzyıl zihniyeti arasındaki çatışmadır. Bu çatışma, uygarlık ve geri kalmışlık arasındaki çatışmadır; uygar olanla ilkel olanın, barbarlıkla akılcılığın çatışmasıdır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


6 Mayıs 2021
İnsanlar hayvanları öldürüp yedikçe, dünya üzerinden cinayet, kan dökme ve savaşlar kalkmayacaktır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


7 Mayıs 2021
İnsanların beyin tembelliğini gördükçe, her istediğimizi yapabileceğimizi anladık.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


8 Mayıs 2021
Bilmek; ezberlemek değil, sebep-sonuç arasındaki ilişkiyi kurabilmektir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


9 Mayıs 2021
Sinema bana ortaya bir mesele koyma, hayat hakkında anlatılması da biraz zor, belki genel anlamda çok kabul edilmeyen, ideolojik ve kabul görmüş egemen algıların dışında, bir şeyler yapma fırsat ve özgürlüğü veriyor. Bunun için sinema yapıyorum. Ve sinemanın benim için en değerli, mucizevi yanı da bu. Ortaya bir mesele koyup, bir şeyler anlatabilmek için bir anlamda, yol olarak karakter ve öykü yazıyorum. Belirli bir şeyi anlatmak çok da bana göre bir şey değil. Ki yeterince anlatılıyor. Zulümler, sınıfsal konular vs sinemada yeterince anlatılıyor. Ben de belki bunların arkasında olabilecek, daha muğlâk, daha benim de anlayamadığım şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Bir tür anlama çabası gibi...

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


10 Mayıs 2021
Hayvan kötülük olsun diye kötülük yapmaz. Kötülük olsun diye kötülük yapmak ve bu anlamıyla da ahlâksızlık insana özgüdür.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


11 Mayıs 2021
Geçmişin tehlikesi esir olmaktı, geleceğin tehlikesi ise robot olmaktır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


12 Mayıs 2021
İnanç tehlikeli bir uyarandır, insanlar kışkırtıldıkça ve aşağılandıkça inandıkları davaya daha sıkı sarılırlar ve yaşamlarını ortaya koyarlar.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


13 Mayıs 2021
İran’da insan haklarını savunan bir kişi doğumdan ölüme kadar korku içinde yaşamak zorundadır ama ben kendi korkumu yenmeyi öğrendim.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


14 Mayıs 2021
Senato dairesi, Hükümet Meclisi'ndeki en güzel mekan değil, ama bununla beraber heybetli. (...) Bazen dairede dururken Paul Douglas ya da Hubert Humphrey'i bu masalardan birinde, sivil haklar anayasasının kabul edilmesini tekrar söylerken ya da birkaç masa yukarıdan Joe McCarthy'i isimleri söylemek için listelere hızlıca göz gezdirirken ya da LBJ'yi koridorlarda klapaları kavrayarak ve oyları toplayarak etrafı kolaçan ederken hayal edebiliyorum. Bazen, bir zamanlar Daniel Webster'ın oturduğu masanın orada geziniyorum ve hıncahıç galeri ve meslektaşları önünde ayaklanırken, gürültülü bir şekilde federal ayrılmaya karşı birleşmeyi savunurken gözlerinin alevlendiğini hayal ediyorum.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


15 Mayıs 2021
Ben gelecek için hiçbir endişe duymadım. O yeterince hızlı geliyor.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


16 Mayıs 2021
Düşünceyi geliştirmenin tek yolu onu dogmalardan kurtarmaktır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


17 Mayıs 2021
Sorunlar öncelik sırasına göre çözülmeli. Dünyanın yaşadığı en büyük sorunlardan ikisi, savaş ve eğitimsizlik.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


18 Mayıs 2021
Sadece sevgiye tutunacak gücü olan yaşar.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


19 Mayıs 2021
İnsanlar hızla akan yaşam nehrinin yanında kendilerine küçük bir havuz kazarlar, işte o havuzda kokuşur, o havuzda ölüp giderler.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


20 Mayıs 2021
Ulusun yaşamı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça savaş bir cinayettir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


21 Mayıs 2021
Hiçbir insanın bilgisi, edindiği tecrübenin ötesine geçemez.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


22 Mayıs 2021
Erdem, ruhun güzelliğidir. Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


23 Mayıs 2021
Barış ile kölelik arasında çok büyük fark vardır, barış huzur dolu bir özgürlüktür. Kölelik ise yalnız savaşarak değil ölümü bile göze alarak uzak tutulması gereken her türlü kötülüğün en kötüsüdür.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


24 Mayıs 2021
Bir ulus, ne kadar okuma-yazma, öğrenme, araştırma eğilimde ise, o kadar sağlam, o kadar hoşgörülü ve demokrat yapıda olur.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


25 Mayıs 2021
En iyisi çalışmak, unutabilecek kadar çalışabilmek... Bedbahtlar ölümü düşünmeye vakit bulanlardır. Ömrü kısaltan en büyük hastalık; hayatta vazifesiz kalmak, yaşamayı bitirmiş olduğu hissi içinde kendi üstüne çökmek değil midir?

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


26 Mayıs 2021
Bir silgi gibi tükendim ben. Başkalarının yaptıklarını silmeye çalıştım: mürekkeple yazmışlar oysa. Ben, kurşunkalem silgisiydim. Azaldığımla kaldım.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


27 Mayıs 2021
Haksızlığa sapıp çoğu insanın seninle beraber olmasını sağlamaktansa adaletle davranıp tek başına kalmak daha iyidir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


28 Mayıs 2021
İnsanı olduğu gibi değil, olabileceği gibi vermek isterim.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


29 Mayıs 2021
Disiplin olmadan okul susuz bir değirmen gibidir.
Çek bilim adamı, eğitimci ve yazar

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


30 Mayıs 2021
Politikacıların içerisindeki halk ruhu, hırsızların ve sokak serserilerinin sahip olduğu halk ruhundan fazla değildir. Politikacıların amacı, her zaman kendi özel avantajlarını artırmak ve bunun için ellerindeki çok büyük güçleri kullanmaktır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


31 Mayıs 2021
Sessiz görüntüler sinemanın en saf hâliydi.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş