Vikisöz:Günün sözü/Arşiv/Haziran 2019

Vikisöz, özgür söz dizini
1 Haziran 2019
Başkaları özgür değilse hiç kimse özgür olmaz; zira özgürlük, hayatın toplumsal ve siyasal bakımdan belirli bir şekilde örgütlenmesinin bir sonucu olarak icra edilir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


2 Haziran 2019
Dinlendiriyor yüreğimi
kafamı
bedenimi
serin okşayışlarıyla doğa
Dinliyorum en güzel türküsünü
kurdun kuşun
Uçmak için
kanat aramıyorum

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


3 Haziran 2019
Kimse özgür değildir, aksine sadece çocuklar ve aptallar inanır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


4 Haziran 2019
Bir dahi kendi çağında gezegenlerin yolunu aydınlatan bir kuyrukyıldız gibi parlar... Kültürünün normal seyriyle el ele gitmez: tam tersine çalışmalarını önündeki yolun çok ilerisine savurur.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


5 Haziran 2019
Akıllı adam yarışmaz, böylece kimse ona karşı kazanamaz

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


6 Haziran 2019
Hayvanlar dünyada kendileri için bulunurlar. İnsanlar için yaratılmamışlardır; siyahların beyazlar için, kadınların erkekler için yaratılmadığı gibi.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


7 Haziran 2019
Cesaretin ölçüsü ölmek değil, yaşamaktır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


8 Haziran 2019
Ancak dinin bulutlarını ve hayaletlerini dağıttığımızda hakikati, aklı ve ahlakı keşfedeceğiz.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


9 Haziran 2019
Bilgeliğin, ak saçların bilgeliği olsun, fakat kalbin, masum çocukların kalbi olsun.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


10 Haziran 2019
Bir insanı, seçme şansının bulunmadığı bir konuda, şu millete, bu dine mensup bir aileden doğmuş olma konusunda ya da doğduktan sonra anası babası tarafından terk edilmiş olma ya da benzeri bir konuda suçlayanların, genellikle, aynı konuda bir komplekslerinin, zaaflarının, açıklarının olduğu çoğu defa kanıtlanmıştır. Bazı suçlamalar, sahiplerinin cibiliyetini ortaya koyar.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


11 Haziran 2019
Ölümün bizi nerede beklediği belli değil, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


12 Haziran 2019
Dünyada her millet, icraatına tahammül ettiği hükümetin mesuliyetine ortak sayılır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


13 Haziran 2019
Aşk ne kadar kısa ve unutmak ne kadar uzun.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


14 Haziran 2019
Kendini olduğundan az göstermek, alçakgönüllülük değil, budalalıktır; kendine değerinden az paha biçmek korkaklıktır, pısırıklıktır. Kendini olduğundan fazla göstermek de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


15 Haziran 2019
Hayvan kötülük olsun diye kötülük yapmaz. Kötülük olsun diye kötülük yapmak ve bu anlamıyla da ahlâksızlık insana özgüdür.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


16 Haziran 2019
İnsanın insana verebileceği en değerli şey yalnızlıktır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


17 Haziran 2019
Bir çocuğu nasıl eğitirsen, öyle olur. Aklı bir yana koyup da “Hakikati gösteren yol, bilim yolu değil, şeriat yoludur” diye öğrenciyi küçük yaştan yetiştirirsen, kadını insandan saymayıp çuvala sokar, bağnazlığın siyasal kavgasını güncelleştirmeyi görev bilir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


18 Haziran 2019
Müziği şarkıların ve kelimelerin ötesine taşımak gerekir. Ben bunu yapmaya çalışıyorum.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


19 Haziran 2019
İnsan iradesi özgür değildir. İşin doğrusu, bir amaca bağlanır bağlanmaz insan iradesi özgürlüğünü yitirecektir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


20 Haziran 2019
Derinlemesine hasta bir topluma uyum sağlamak bir sağlık ölçütü değildir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


21 Haziran 2019
Aşk ne kadar kısa ve unutmak ne kadar uzun.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


22 Haziran 2019
Hayat ön provası yapılmamış bir tiyatro gösterisidir. Bu, alkışı olmayan tiyatronun perdesi kapanmadan; gülün, şarkı söyleyin, dans edin, âşık olun... Hayatınızın her anını değerlendirin.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


23 Haziran 2019
Yetenek yoksa sanatçı olmaz, ama çalışmadıkça yetenek hiç bir işe yaramaz.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


24 Haziran 2019
Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş medenî vasfı ve büyük medenî kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile âtînin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Bu söylediklerim hakikat olduğu gün, senden ve bütün medenî beşeriyetten dileğim şudur: Beni hatırlayınız.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


25 Haziran 2019
Sizi tedirgin eden şeyi söyleyeyim mi? Fransa'nın üç yüz yıldır yaydığı büyük özgürlük ışığı tedirgin ediyor sizi; o akıldan yapılmış ışık. Aydınlık Fransız ulusundan meydana gelen ve dünyanın bütün uluslarının yüzüne Fransa'nın parıltısı halinde vurmuş olan o ışık rahatsız ediyor sizi.
Fransız yazar

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


26 Haziran 2019
Delirmek bazen gerçekliğe verilebilecek en uygun tepkidir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


27 Haziran 2019
Pilotlar için yürüyüş zevk değildir, onlar uçmayı sever.
ABD'li astronot

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


28 Haziran 2019
Kendin alabileceğin bir hakkı, beklemeyeceksin sana vermelerine!

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


29 Haziran 2019
Mutluluğun peşinde koşan bir insan mutluluğu bulamaz. Mutluluk, başka şeylerin yan ürünü olarak gelir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


30 Haziran 2019
Özgür iradeye ve bireysel sorumluluğa inanmanın sıkıcı tarafı problemlerinizin suçunu yükleyecek birini bulma güçlüğündedir. Sonunda o birini bulduğunuzda ise sürücü ehliyetinizin üstünde sıklıkla onun resminin çıktığını görmeniz çarpıcıdır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş