Vikisöz:Günün sözü/Arşiv/Ekim 2023

Vikisöz, özgür söz dizini
1 Ekim 2023
Siyasal İslamla uzlaşmak imkansızdır.
—Salah Chouaki

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


2 Ekim 2023
Doğrudur veya yanlıştır, taraftar olunur veya olunmaz, bir bilim adamı olarak kabul ettiğim metot, görüş ve düşüncelerimden dolayı kime karşı sorumluyum? Yaşadığım çağa ve topluma karşı.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


3 Ekim 2023
Ölümden sonra yaşam varsa ve hepimiz aynı yerde buluşacaksak, beni aramayın, ben sizi ararım.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


4 Ekim 2023
Yaşamda yapabileceğiniz en büyük yanlış, sürekli olarak yanlış yapacağınızdan korkmaktır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


5 Ekim 2023
İnsan ahlakı doğru kararlar vermek için yeterli değildir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


6 Ekim 2023
Bir şeyler bulabilen, bir şeyler keşfedilebilen, bir şeyler icat edebilen ve birtakım yenilikler getiren ülkelerin hepsinde, belki bir iki tane, belki iki üç tane bu ülke, en önemli hususiyetin serbest bir düşünce ve düşünceyi ifade hürriyetinin olduğunu gördüm.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


7 Ekim 2023
Çok iyi biliyordum ki otomobiller gürültü yapıyordu. Otomobillerin ve yapıların aydınlık pencerelerinin gerisindeki insanlar da gürültü yapıyordu. Nehir de gürültü yapıyordu. Ama ben hiçbir şey duyamıyordum. Kent ışıldayarak, göz kırparak, bir afiş gibi yamyassı asılmış duruyordu penceremde.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


8 Ekim 2023
Dil, vücut dediğimiz geminin dümenidir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


9 Ekim 2023
Sizi tedirgin eden şeyi söyleyeyim mi? Fransa'nın üç yüz yıldır yaydığı büyük özgürlük ışığı tedirgin ediyor sizi; o akıldan yapılmış ışık. Aydınlık Fransız ulusundan meydana gelen ve dünyanın bütün uluslarının yüzüne Fransa'nın parıltısı halinde vurmuş olan o ışık rahatsız ediyor sizi.
Fransız yazar

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


10 Ekim 2023
Ölümden sonra yaşam varsa ve hepimiz aynı yerde buluşacaksak, beni aramayın, ben sizi ararım.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


11 Ekim 2023
Küçük bir çocukken annem bana şöyle demişti: "Eğer asker olursan general olacaksın, rahip olursan Papalığa yükseleceksin." Ama ben ressam oldum ve Picasso olarak kaldım.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


12 Ekim 2023
Politikacılar bebek bezi gibidir, düzenli olarak ve aynı sebepten değiştirilmeleri gerekir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


13 Ekim 2023
Yeryüzünde gün ışığına lâyık olmayan nice insanlar vardır; ama, güneş her gün yeniden doğar.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


14 Ekim 2023
Hesap ettim cümle dünya malını
Neticesi bir top beze dayandı.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


15 Ekim 2023
İnsanlara kendi akıllarına saygı duymaları ve cesur olmaları telkin edilmeli ve kendileri için arkasından koşması gereken hayallere gereksinimleri varsa, doğruluk, iyilik ve barış sevgisini benimsemeleri öğretilmelidir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


16 Ekim 2023
Bir insanın bir ömür boyu seveceğini söylemek bir mumun ömür boyu yanacağını iddia etmekle aynı şeydir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


17 Ekim 2023
Her seven sevilenin boy aynasıdır. Sevmek sevilenin o aynaya bakmasıdır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


18 Ekim 2023
İntikam ve cezalandırma fikri çocukça bir hayaldir. Dürüst olmak gerekirse, intikam diye bir şey yoktur. İntikam, güçsüz olduğunuzda ve güçsüz olduğunuz için gerçekleştirmek istediğiniz bir eylemdir: Güçsüzlük hissi ortadan kalktıktan hemen sonra o arzu da buharlaşır.
İngiliz yazar

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


19 Ekim 2023
Geçmiş her daim önem arz eder. Günümüz geçmişin ürünüdür.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


20 Ekim 2023
Siz görmezden gelseniz de gerçekler varolmayı sürdürürler.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


21 Ekim 2023
Sevgi prensibimiz, düzen temelimiz, ilerleme amacımızdır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


22 Ekim 2023
Bazı hataları erken yapmanın hayatınıza çok büyük yararları olacaktır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


23 Ekim 2023
Ağaç hayat hikayesini yazabilseydi, onun öyküsü, herhangi bir kavmin tarihinden farklı olmazdı.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


24 Ekim 2023
Dil toplumun bilinçaltıdır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


25 Ekim 2023
Bir matematikçi sanmaz fakat bilir. İnandırmaya çalışmaz çünkü ispat eder. Güveninizi beklemez. Belki dikkat etmenizi ister.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


26 Ekim 2023
Daha az konuşma, daha fazla hareket istiyorum.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


27 Ekim 2023
Ölümden korkmak anlamsızdır, çünkü yaşadığımız sürece ölüm yoktur, ölüm geldiğinde ise artık biz yokuzdur.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


28 Ekim 2023
Eğer bir insan bir işe kesin olarak, "ben biliyorum" iddiası ile başlarsa, şüphe ile son bulur. Fakat eğer o şüphe ile başlamaya razı olursa, sonunda gerçeği bulacaktır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


29 Ekim 2023
Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


30 Ekim 2023
Sihirbaz, numarasını açıkladıktan sonra alkış almaz.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


31 Ekim 2023
İlerleyen zaman içerisinde her yıl, kendime dünyaya yönelik ilgilerimi genişletecek ve kendime daha büyük bir disiplin öğretecek bir hedef koymaktayım.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş