İçeriğe atla

Liberalizm

Vikisöz, özgür söz dizini
Liberalizm
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
 • İktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlak yozlaştırır - Lord Acton
 • Hayat, özgürlük ve mülk insanlar yasa yaptıkları için var olmadılar. Aksine, gerçek şudur ki hayat, özgürlük ve mülk insanların ilk etapta yasa yapmasına sebep oldu. - Frederic Bastiat
 • Tecrübe göstermiştir ki, özgürlüğümüzü en çok korumamız gereken zaman tam da devlet politikalarının yararlı olduğunu düşündüğümüz vakitlerdir. Özgürlük için doğan insanoğlu, kötü niyetli yöneticilerin “özgürlük”e saldırılarını geri püskürtmek için doğal olarak tetiktedir. Özgürlüğe karşı esas büyük tehlike ise iyi niyetli olduğunu düşündüğümüz ama aslında özgürlüğümüze sinsice bir tecavüzü içeren hükümetlerin yaptıklarındadır. - Louis Brandeis
 • Özgürlük özgürlüktür, eşitlik ya da tarafsızlık ya da adalet ya da insan mutluluğu ya da vicdanlılık değildir. - Isaiah Berlin
 • En güçlü büyüme ilkesi insanın seçiminde yatar. - George Eliot
 • Geçici güvenliği için özgürlüğünü verenler her kimse, ne özgürlüğü ne de güvenliği hak ederler. - Benjamin Franklin
 • Hükümetler sansüre geçit vermemelidirler ve bu ancak basının özgür olması ile olabilir. Eğer erdemli bir hükümet ise kendisine karşı yapılacak herhangi bir saldırıdan korkmasına gerek kalmayacaktır. Doğa, insana ister dinin, ister politikanın isterse de hukukun içinde olmak üzere doğruyu bulup çıkarması için verilmiştir. - Thomas Jefferson
 • Seçim mermiden güçlüdür. - Abraham Lincoln
 • Korkusuzca özgür eğitilmiş bir neslin bizde olduğundan daha yaygın ve cesur umutları olacaktır. - Bertrand Russell
 • Özgürlük sorumluluk altına girmektir, bu yüzden birçok insan ondan korkar. - George Bernard Shaw
 • Herhangi bir zamanda kanun yapmaya gücü olanlar devletin en daimi amaçlarını ifade eden genel kurallara tabi olmadığı sürece özgürlüğü korumak çok zordur. - Arthur Shenfield
 • İnsanlara, onların iradelerine rağmen, zorla mutluluk reçeteleri yazmak politikacılar olarak bizim vazifemiz değildir. Bu özgürlüğün sonu olurdu. - Franz-Joseph Strauss
 • Söylediklerinize katılmıyorum, ama bunu söyleme hakkınızı sonuna kadar savunacağım. - Voltaire
 • İnsanın doğal hakları […] özgürlük, eşitlik, güvenlik, mülkiyet, toplumsal korunma ve baskıya karşı direnme haklarıdır - Marquis de Condorcet
 • Liberal ve demokratik görünen yönetim kendisini, büyük ölçüde, görünmeyen despotizme barınaklık ederek uygarlığı yok ederek ayakta kalır. - Herbert Marcuse
 • Devlet ne kadar planlarsa; planlama bireyler için o kadar zorlaşır. - Friedrich August von Hayek
 • Bireyler kendi işlerini ve kendi çıkarlarını devletten daha iyi anlar ve korurlar. - John Stuart Mill
 • Birey devlet için değil, devlet birey için vardır. - Friedrich August von Hayek
 • İstediğin herşeyi sana sağlayan büyük bir devlet, senden daha fazlasını isteyecek kadar büyük bir devlettir. - Barry Goldwater
 • Her birey kendi kişiliğinin ve mülkiyetinin mutlak efendisidir - John Locke
 • Rekabet insanın hedeflerine ulaşması için en etkin keşif yoludur. - Friedrich August von Hayek
 • Yeni teknolojinin tüm dünyaya yayılması, insanî özgürlüğü geliştirecek şekilde yürümüyor.Bunun yerine, piyasa güçlerinin, toplumsal ve siyasal denetimden kurtulmasıyla sonuçlanıyor. Dünya piyasalarına bu özgürlüğü vermekle, küreselleşme çağının, kölelik çağına geri dönüşlerden biri olarak hatırlanmasını kesinleştirmiş oluyoruz. - John N. Gray (Sahte Şafak isimli kitaptan)
 • Hem artık köle serbesttir. Hem de öylesine serbesttir ki, eğer malına (yani emeğine) alıcı bulamayıp işsiz kalırsa bu acayip özgürlük rejimi zorunluluğu altında ailesiyle birlikte açlıktan ölmek de serbesttir... - Karl Marx
 • İnsanın doğal hakları […] özgürlük, eşitlik, güvenlik, mülkiyet, toplumsal korunma ve baskıya karşı direnme haklarıdır - Marquis de Condorcet