Vikisöz:Günün sözü/Arşiv/Şubat 2022

Vikisöz, özgür söz dizini
1 Şubat 2022
Algılarını, isteklerini ve içgüdülerini sona erdirirsen ruhun özgürdür.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


2 Şubat 2022
İhaneti severim ama hainden nefret ederim.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


3 Şubat 2022
Türk Oğuz beyleri, budunum, işitin! Üstte mavi gök basmadıkça, altta yağız yer çökmedikçe, Türk milleti, ilini, töreni, kim bozabilir?! Türk milleti, kendine gel, aklını başına devşir!

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


4 Şubat 2022
Deniz sakinken dümeni herkes tutar.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


5 Şubat 2022
At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan, attan inip onu yönetmektir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


6 Şubat 2022
Güneşin battığı yere kadar her şeyi zaptedebilirim.
Kendisiyle barış yapmaya gelen Trakya Valisine

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


7 Şubat 2022
Herkesin üç kişiliği vardır; Ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


8 Şubat 2022
Bilginin kendisi güçtür.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


9 Şubat 2022
Sonunda, düşmanlarımızın sözlerini değil dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız.[

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


10 Şubat 2022
20. yüzyılda kan karışmıştır. Saf ırkçılık yapmak yanlış olur.
1993 yılında Aydınlık gazetesi gazetecileri ile yaptığı söyleşiden

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


11 Şubat 2022
Başkan Reagan bana ilk konuşmamızda "bu bir Holokosttur" dedi. Bu sözü beni çok derinden üzdü ve onun mektubuna karşılık olarak "Sayın Başkan, Holokostun ne anlama geldiğini iyi biliyorum" dedim.
İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları hakkındaki tartışmalarından söz ediyor.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


12 Şubat 2022
28 Şubat’ın bir ihtilal olduğunu söylüyorlar. Hayır. 28 Şubat bir ihtilal değildi. Meşru zeminlerde yaşanan bir olaydı. Milli Güvenlik Kurulu zemininde alınan kararlarla ilgiliydi.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


13 Şubat 2022
Atatürk ve Atatürkçülük, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vazgeçilmesi mümkün olmayan, ideal bir düşünce kaynağı olarak bütün varlığı ile önümüzde durmaktadır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


14 Şubat 2022
Ben yalnızca yürürken düşünebilirim. Durduğumda düşüncelerim de durur; benim kafam bacaklarımla hareket eder.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


15 Şubat 2022
Bir ordunun kuvveti sayıca fazla olmasından gelmez!

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


16 Şubat 2022
Mutsuzken insan her şeyi sorgular; mutluyken, hiçbir şeyi sorgulamaz.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


17 Şubat 2022
Bazı kişilerin düşüncelerinden daha saçma bir şey var mı acaba? Geleceği önceden görmekle böbürlenenleri kastediyorum… Gelecek olan her şey belirsizlik içinde yatar. Hiç durup beklemeden yaşa!

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


18 Şubat 2022
Bir saati vakti geldi mi kurmalı; durmuş bir saat kurunca işler, ama duran bir insanı kurup işletemezsin.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


19 Şubat 2022
Pek çok ortak yanımız var, ben onu seviyorum, o da kendisini!

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


20 Şubat 2022
Gerçek bir keşif yolculuğu yeni topraklara ulaşmak değil, eski olanı yeni gözlerle görmek demektir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


21 Şubat 2022
Şiirin özü kuvvettir.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


22 Şubat 2022
Her şeyden önce, basit bir sır öğrenirsen her türlü insanla anlaşman kolaylaşır, Scout. Bir insanı anlayabilmek için, o insanın baktığı açıdan bakmayı becerebilmelisin.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


23 Şubat 2022
Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


24 Şubat 2022
Ruhunun yapmak istediği şeyleri yapmadığın için acı çektin.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


25 Şubat 2022
Bir jokey olmak için beygir olmuş olmak gerekmez.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


26 Şubat 2022
Evren dediğimiz kitap, yazıldığı dil ve harfler öğrenilmedikçe anlaşılamaz. O, matematik dilinde yazılmış; harfleri üçgen, daire ve diğer geometrik şekillerdir. Bu dil ve harfler olmaksızın kitabın bir tek sözcüğünü anlamaya olanak yoktur.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


27 Şubat 2022
Yaşam olağanüstü şeyleri sever fakat mucizeye gelince cimrilik eder.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş


28 Şubat 2022
Ahlaka boyun eğme, bir hükümdara boyun eğme gibi kölece ya da mağrur ya da çıkarcı ya da teslimiyetçi ya da budala bir heyecan ya da düşüncesizlik ya da umutsuzluk eylemi biçiminde olabilir. Bu tür boyun eğme aslında ahlaksal değil.

Görüntüle - Değiştir - Geçmiş