İçeriğe atla

Galip Hasan Kuşçuoğlu

Vikisöz, özgür söz dizini
Galip Hasan Kuşçuoğlu
Doğum tarihi 27 Mart 1919
Doğum yeri Çorum
Ölüm tarihi 14 Aralık 2013
Ölüm yeri İstanbul
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Galip Hasan Kuşçuoğlu (27 Mart 1919, Çorum - 14 Aralık 2013, Antalya), Galibîlik tarikatının pîridir.

Sözleri[değiştir]

 • Kur’an baştan aşağı sevgiyi anlatır. İnsan seviyorsa insandır. İnsanı tanımadan Allah tanınmaz. İrfan mektebi yüce insanların, hakikatleri tahsil üniversitesidir. Kalp ne zaman sevgi ile donanırsa, o zaman ismi gönül olur. Sevgi olmazsa, gönül ne işe yarar? Gönül olmazsa, sevgi nereye konur? Gönül sevginin durağıdır.
 • Hazreti İsa Aleyhisselamın vefatından 609 sene sonra, ahir zaman Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa Aleyhi ve Sellem efendimizin elçiliğinde ihsan edilen Hazreti Kur’an da, daha evvel Hz. Allah’ın ihsan eylediği cümle beşerin maddi ve manevi nizamının özünü sağlamaya Allah’ın bildirdiği esasta değişmeyen ve zamana göre ihsan edilen kitaplar ve sahifeler, cümlesi Hz. Allah’ın cemi kullarına hiç şüphesiz lütfu ihsanıdır.
 • Cümle Allah elçilerine ilahi kitapların ve suhufların hangisi ihsan edildiyse dünya yaşantıları ihsan edilen emri ilahiyenin tefsiridir. Allah’a iman eden her sınıftan kulların ekserisinin emri ilahiyenin özünü idrak edenlerin samimiyetlerine göre taltifi ilahiyeye nail olduklari her devirde görülebilir.İşte bu samimiyeti cümle Allah kullarına duyurmak kastı ile, Hz. Allah’ın bildirisini tekraren tek din vardir, İslamiyettir. Müslümanlarsa kardeştir. Cümle Allah elçilerinin dinleri İslamdır. Beşeri ölçü Allah’ın var olduğuna inanan müslümandır emri üzerine amel etmekte samimi olan mü’mindir, ittika sahibidir.
 • Hangi peygamberin şeriati ile yükümlü işe peygamberin ismi ile anılır. Bu gerçeği kabul edenler, bugün azınlıkta oldukları görülse de, asrı idrak edenlerin hakikat ışığı az da olsa görülmeye başladı. Görenlerin adedi günbe gün artıyor. Elhamdulillah. Allah gerçeğe zeval vermesin. Zalimlerin şerlerinden iman edenleri korusun. Amin
 • Allâh’ı bir bilip hangi şeriata bağlı olduğunu çekinmeden söylemesi cesaretini gösteremiyecek mi Allâh’ın kulları?!..
 • Mürşit, tertib-i ilahidir Varüsün Nebiy Nedimi ilahi evliya, mensub olduğu peygamberlerinin şeriatını manasını tahrip etmeden yaşantı ve uyarısını günahı kebairler dışında, asra uyumlu mana vazifelisi verilmiş kişiye Mürşit denir!.. Bu sahih mürşitlere biat etmek peygamberlerine biat etmekten farklı değildir.
 • Sabır İmanın Ürünüdür. Sabırsız insan ibadet de, taat da yapamaz!. Nefsin zararlı isteklerine karşı yegane silah sabırdır… Sabırda zafer vardır. Sabırla koruk helva olur. Kalbi Allah’a saygı ile ürperenler, emr-i ilahiye uygun hareket edenler, sabırlı kişilerdir. Bu türlü kulların duaları umumiyetle müstecaptır, ret edilmez!.. Sabırsız nefis Allah’tan kaçar, siz onu bir yere bağlayınız. İşte bu türlü bağlanmak da ayrıca Rahmettir. Gerçek özgürlük budur!..
 • Kulun Yaratılışının Nedeni Aşktır! Aşkı İlahinin öğrenim dalı ve kökü Tasavvuftur!. Yol ismi ise târiktir. Cem-i Tarikattır!.. Talebesinin yani salikinin ismi ise derviştir. Günlük dersi, o kuluna Hz. Allah’ın bahşettiği ihsan eylediği aşk rahmetidir!
 • Akla, “iman nedir?” diye sordum. O kalb kulağıma dedi ki: “İman edebdir!”
 • Adem ulvi alemdendir (yani yaratılışı yüksekdir); onu süfli ve alçak sanma!
 • Bu kâinat kubbesinin dönüşündeki nizam ve intizam edebdir. Din edebdir! demişler. Ademlikten insan olma şerefine ermiş kişinin kıymeti ve değeri edebi ile ölçülür.
 • İslamın beş şartı yoktur. Allah var diyene Müslümansın demek Emri ilahidir.
 • Bilge kişi yeniliklere gözünü kapatır, kulağını tıkarsa, zaman zaman sanat değerini kaybeder. Alıcısı kalmaz. Tahammülü güç hadiseler hayatı çekilmez hale getirir. Çünkü müşteri dünü düşünen değil, yaşadığı günü idrak eden insandır. Allah’ın tertip ve tanzimi böyledir. İnsanın fiziki durumu da, hücreleri de daima değişir. Bir kararda kalan Hazret-i ALLAH’tır. Geçmişi geri getiremezsin. İstikbal yani gelecek ALLAH’a malum olup, hal bugündür. Günü yaşa
 • Hazreti Allâh’ın sonsuz afv u mağfiretini iyi anla! Bu rahmet-i ilâhiyeden habersiz, nehy-i ilâhi ile ömrü geçen insanlar verilen ömrün aydınlığından habersiz, yalnız karanlık yönünün hayranıdırlar! Rahmet-i ilâhiyenin bu görünümünden başka bir hal tanımadıkları halde, alim geçinenler hakikatın cahilleridirler!
 • Geçici dünya hayatının son anına kadar, Yaratanına şirk koşmadan verilen ömrü devam ettirebildinse… Kuldan istenilen imanın özü, dünyanın yaratılış sırrı, hulâsa-yı iman, yaratılışındaki amaç sende tahakkuk etmiştir!.. Mübarek olsun!..
 • Zamana uyumlu, medeniyeti, teknolojiyi kabul edip, geri emr-i ilahiyi nizam-ı alemi dışlayacak olur isek, kalan görünüm elbette iç açıcı olmayacaktır!.
 • Her türlü maddi ışıklar insanın iç alemini aydınlatamıyorsa, iç aleminde yer eden din ve iman belirtileri, inkâr nefesi ile söndürülebiliyor ise, tatmin olunmayan bu hayat huzur ve saadeti nereden bulacak?!
 • Şeriatı ve tanıyamadığın Evliyayı da tanımak istemediğin gibi, Allâh’ın zikrinden, Allâh’a iman eden zikrullahın, ibadet ve taatların, aşk-ı ilâhînin giriş kapusu olduğunu ne zaman anlayacaksın?!..
 • Şeriat; hakikatın zahire yansıdığı zaman aldığı isimdir!.
 • Allah'ın istisnai yaratılmış seçkin kulları emri ilahinin bekçileridir. Onların kimileri irşada, kimileri ikaza, kimileri de ıslaha vazifelidirler. Atatürk ıslah vazifesi ile vazifeli idi, şahidim!
 • Güzellikler İslamiyettir. Cumhuriyet güzeldir, demokrasi güzeldir, laiklik ve insan hakları yaşanıyorsa güzeldir. İnsan hakları benim dinimin özüdür.
 • Yirmi birinci asrın ilim ve irfanına uyum sağlayıp sağlayamadığını, gene yaşadığın asrı mihenk kabul ederek bu pencereden öz yaşantına baktığında, bu gerçeğe uyum sağladığını veya sağlayamadığını görebiliyor musun? Veya yaşadığın zamanın garibi olduğunu görebiliyor musun?
 • Hazreti insanın iki cephesi vardır: Bir cephesi Hakk’a nazır, diğer cephesi halka dönüktür!..
 • Ademlikten kâmil sıfata bürünmüş insanın bütün mahlukatın en mümtazı olup, “aşk” denilen nurun onun manasına konmuş olduğunun farkında olmayanlar, ne enbiya mucizesinden, ne de Evliyanın kerametinden bir şey anlayamazlar!.. Enbiyanın mucizesi, Evliyaullahın kerameti, iyi bilesin ki, Hakk’ın bu alemde bizatihi tasarrufatıdır!.
 • Hz. Allah’ın Tertip, Tanzim Eyleyip Yevmil Kıyame Devam Edeceği Kullarına Bildirdiği Tek Din İslamiyet’tir.
 • Merhamet, Hakk’a vuslat için en büyük vesiledir.
 • Merhamet, iman ağacının en mühim meyvesidir.
 • Merhametsiz âdemde iman var gibi görünse de, fer’îdir; inanma!..
 • Oğlum! Gelin alırken ilk bakacağın husus: Merhamet var mı, yok mu?
 • Hazreti insanın iki cephesi vardır: Bir cephesi Hakk’a nazır, diğer cephesi halka dönüktür!..