İçeriğe atla

Tasavvuf

Vikisöz, özgür söz dizini
Tasavvuf
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Tasavvuf ile ilgili sözler:

  • Tasavvuf adamları geçmiş ile çok fazla meşgul olmaz. İbn Arabi Hazretleri Anadolu’ya geliş yolunda, yeni risalelerini bulunduğu şehirde bırakarak geçermiş diğer şehre. ‘Onları toplasan’ diyenlere ‘Geçmiş geçmişte kaldı’ yanıtını verirmiş. Şimdiki hayat tarzımda bu tasavvufun etkisiyle çok fazla, geçmiş ve gelecek çok fazla yok. Olmamasına çalışıyorum, yok değil. Her insan geçmişi ve geleceği düşünür. Ama ben bir disiplin olarak bunun olmamasına çalışıyorum. Zaten yaşadığım ağır hastalığın acıları ve endişeleri, tahribatı, tasavvuf yoluna girmemle esrarengiz şekilde üzerimden kalktı. Tüm acı hatıralar silindi. Bu zikir ve ibadetle oldu. Yoksa, psikoz kolayca aşılan bir şey değil.[1]
  • Tasavvuf bize göre; illa ve lâkin güzel ahlâk, Hakk’ın rızası için halka hizmettir. Biz böyle duyduk uludan. Tasavvuf, Hz. Peygamber’in (sas) miracının yeryüzündeki tecelli halidir. Halkın içerisinde Hakk ile birlikte olmak, yaptığın her işi O’nun rızasını kazanmak için yapmaktır. Büyük zatlardan Ebu’l-Alemeyn Ahmed er-Rıfâî Hazretleri cüzzamlıları alır, yıkar, giydirir, yedirir ve bakarmış. Böyle olunuyor ölümsüz olmak! Tasavvuf el-etek öptürme aracı değildir. Tasavvuf, baştan sona, insana hizmeti öğütler![2]
  • Tasavvuf yâr olup, bâr olmamaktır / Gül-i gülzâr olup, hâr olmamaktır.
  • Tasavvuf tariki, nefsi ayıklayıp temizlemek ve ruhu pak ederek lahut alemine yükselmek yoludur.
  • Tasavvufsuz semavi din olmaz. Tarikat tasavvufun kollarıdır ; fıkhın kollarının mezhepler olduğu gibi. Din ahlak ve güzelliktir. Çirkinlikler din değildir. Peygamber efendilerimizin bizlere tebliğ ettiği emr-i ilahiler öz olarak mekarim-i ahlaktır.
  • Tasavvufsuz yaşanan din salikine iman ve meziyetlerini veremez... “Verir zannı” ilmi ve manevi gaflettir.
  • Aşk-ı ilahinin tecellisi nefsin hazzının dışında, ruhun gıdası ,.yaratılışın sebebi hikmeti, İnsanlığın hal belgesi mana anlamı TASAVVUFTUR !.
  • Tasavvuf; dinin manası ve özüdür, ariflik ve irfaniyettir, salikinde bariz zuhuru görülen ehli zikirdir. kemali aşk-ı ilahidir. yeryüzünde halifemi yaratıcağım hitabının tecelli ve zuhur merci-i ,tevhit dininin manası ve aslı,İlmi ledünninin giriş kapusudur!..ricali gaybın mana ünüversitesi, salikının hazırlandırıldığı yerdir!...
  • Hakikatler felsefe ile çözülmez. İhlas, takva, vera ancak ALLAH’a ve Resulüne acabasız imanla elde edilir. Bu rahmet yolunun ismi tasavvuftur. Kesinlikle felsefe değildir!..
  • Tasavvufun ilk dersi incitmemek, son dersi de incinmemek-tir. Yani ilâhî affa lâyık hâle gelebilmek için, Allâh’ın kullarını affedebilme faziletine ermektir.[3]

Ayrıca bakınız[değiştir]

Tasavvuf ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.

Kaynakça[değiştir]