İçeriğe atla

Türkçe

Vikisöz, özgür söz dizini
Türkçe
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
  • Bir Türk, Türklüğüne inanabilmek için en başta Türkçesine inanabilmelidir. — Falih Rıfkı Atay
  • Türkçeye yabancı dillerden girmiş olan her kelimenin tarihi ve kültürel bir manası vardır. Onlar Türklerin diğer milletlerle olan kültür alışverişinin delilleridir. Bize düşen onları çıkarmak değil, anlamaya ve değerlendirmeye çalışmaktır.[1]Mehmet Kaplan
  • En güzel Türkçe 1920’lerin Türkçesidir efendim, derine dalmaya gerek yok... En sade şekli Ömer Seyfettin’in hikâyelerinin Türkçesidir. Romancı Hüseyin Rahmi’nin Türkçesi, Yakup Kadri’nin Türkçesi, Yahya Kemal’in Türkçesi…. Türkçe 30’lu yıllarda bozulmuş, devlet eliyle, süngü zoruyla Türkçe reforme edilmek istenmiş ve bu durum sonunda demin söz ettiğim İngiliz’in kitabına başlık olmuştur: Dil devrimi için “Katastrofik bir başarı” diyor. Türkçeye tercüme edenler de “trajik başarı” diye tercüme etmişler.[2]Mehmet Şevket Eygi
  • Milli eğitim esas olduktan sonra; lisanını, yöntemini ve araçlarını millî yapmak zorunluluğu tartışılamaz. — Mustafa Kemal Atatürk
  • Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması, millî hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. — Mustafa Kemal Atatürk
  • Güya Türkçemizi yabancı kelimelerden arındırma bahanesiyle asırlardır benliğimize şekil veren nice kelime dilimizden dışlandı, hor görüldü. Bunların yerine konmak istenen tatsız, tuzsuz, renksiz, ahenksiz yüzlerce kelimeyle kadim medeniyetimiz kesintiye uğratılmaya çalışıldı. Asırlar boyunca dilimizin musiki kudreti kazanması, kelimelerimizin birer name güzelliği alması için verilen emekler yok edilmek istendi. Hayali kurulan şey aslında devletimizin müesseselerinden de milletimizin gönlünden de ecdadın bütün izlerini silmekti.[3]Recep Tayyip Erdoğan
  • Dünyanın en kadim, en yaygın konuşulan ve en zengin dillerinden biri olan Türkçemiz, bizi millet yapan değerlerin en başında gelmektedir.[4]Recep Tayyip Erdoğan
  • Türkçemizin son birkaç yüzyılda geçirmiş olduğu dönüşümlerden kaynaklanan olumsuzluklar ve dilimize sirayet eden yabancılaşma ile mücadele ederken, bize özgü düşünmeyi öğrenmemiz, bilimsel çalışmaları artırmamız, kültür, sanat ve edebiyat alanında seçkin eserler üretmemiz büyük önem taşımaktadır. Asırlar boyu büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu topraklarda barışın, hoşgörünün ve sevginin dili Türkçemizi yaşatmak, korumak ve geliştirmek için tüm vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Çocuklarımıza ve gençlerimize, Türkçemizin güzelliklerini ve zenginliklerini öğretmeli, günlük hayatlarında da kullanmalarını temin etmeliyiz. Bu hususta eğitim kurumlarımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düşmektedir. Türk Dil Bayramı'nın, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz için bu doğrultuda hayırlı bir uyanışa vesile olmasını diliyorum.[4]Recep Tayyip Erdoğan
  • Türk dilinin konuşulduğu geniş coğrafyada yürüteceğimiz çalışmalar için de öncelikle kendi dilimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu bakımdan geleceğimize yapacağımız en büyük yatırımlarından biri, bizden öncekilerin hatalarını tekrarlamadan yabancı dillerin istilası karşısında Türkçemizi korumak, geliştirmek, zenginleştirmek olacaktır. Çünkü yaşayan bir varlık olan dil her canlı gibi emek ister, beslenmek ister, korunmak, geliştirilmek ister. Bu konuda siyasetçilerden bilim adamlarımıza, gazetecilerden üniversite hocalarımıza, ailelerden öğretmenlerimize kadar birçok kesime önemli görevler düşüyor. Siz kültür sanat insanlarımız başta olmak üzere tüm kalem ve kelam erbabımızdan dilimize sahip çıkmasını bekliyorum.[5]Recep Tayyip Erdoğan


Kaynakça[değiştir]