İçeriğe atla

Necip Hablemitoğlu

Vikisöz, özgür söz dizini
Necip Hablemitoğlu
Doğum tarihi 28 Kasım 1954
Doğum yeri Ankara
Ölüm tarihi 18 Aralık 2002
Ölüm yeri Ankara
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Necip Hablemitoğlu, Türk tarihçi ve yazar.

Köstebek[değiştir]

 • Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter ve laik yapısına göz diken tüm unsurlara karşı bunca zahmete ve mihnete değer mi, diyorsanız, Atatürk'ün manevi mirasçısı olarak 'evet, değer' diyorum. Çünkü Türk'üm ve başka Türkiye yok![1]
 • Şayet Fethullah Gülen'i ve Fethullahçı yasadışı yapılanmayı tanımıyorsanız, bu kasedi izlediğinizde, mutlaka bir fikir sahibi olursunuz. Bir devlet düşünün ki, ulusal birliği ve bütünlüğü açısından tehdit altında. Bu, devletin istihbarat birimlerince saptanıyor ve raporlaştırılıyor. Buraya kadar tamam; esas önemli olan buradan sonrası. Bu raporun, hiyerarşiye uygun bir biçimde makamlara sunulmasından sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, oradan İçişleri Bakanlığı'na ve konunun aciliyeti ve önemi açısından da Cumhurbaşkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu'na gönderilmesi gerekmez mi? Bu devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olursa, iş değişiyor. Raporu hazırlayan istihbaratçı, raporunu gereği için Fethullah Gülen'e gönderiyor ve ancak onun durumun vahametini idrak etmesinden sonradır ki, aynı raporun kopyası, yine gayrıresmi "en üst makam" ya da cemaat hiyerarşisinde "Kainat İmamı" Fethullah Gülen eliyle, bir başka mutemete, yani halk arasında "Başbakan'ın Gölgesi" olarak ünlenen şahsa iletiliyor.[1]
 • Yeni binyılın şeyhlerinin, dervişlerinin, müritlerinin ve de meczuplarının amaçlarının da değiştiği gözlemleniyor. Artık amaç, bir şeriat devleti kurmak değil. Şeriat, iktidarı, parayı, her türlü gücü ele geçirmenin sadece simgesel, klişeleşmiş adı.[2]
 • Pirincin içindeki siyah taştan değil, beyaz taştan korkun.[1]
 • Yıl 1925. Büyük Atatürk, genç Cumhuriyet'in yurttaşlarına ve dış ülkelere şu tarihi mesajı veriyordu: "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz..."
 • Türkiye'deki tüm ulusalcıları, Fethullahçı tehlikeye karşı çok geç olmadan birlikte hareket etmeye; istihbarat birimlerindeki Fethullahçı unsurların temizlenmesi için kamuoyu oluşturmaya çağırıyorum.
 • Gülen cemaatinin; önlem alınmakta gecikildiği takdirde, tarih sayfaları arasında kalan Babailer isyanından, Şeyh Bedreddin ve Şeyh Said'e kadar uzanan din görünümlü isyanların belki de en ciddi, en sinsi, en kapsamlı ve en tehlikelisi olabileceğine işaret etmek yanıltıcı olmayacaktır.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmakta zorlanan ama buna rağmen yılmaksızın girişimlerini sürdüren Fethullahçılar, istihbarat birimlerindeki kadrolarını, alternatif Silahlı Kuvvetler olarak algılamaktadır.
 • Fethullahçılar, Türkiye’de Mevleviler, Bektaşiler, Cerrahiler gibi salt dinsel inancını yaşamaya çalışan bir cemaat değildir. Uluslararası alanda at koşturan, son derece tehlikeli bağlantılarıyla, ekonomik kaynakları ve eğitim kurumlarıyla, Türkiye’nin yüz yüze olduğu en tehlikeli tehdit odağıdır. Örgütlenme modeli itibariyle Türkiye’de bir eşi yoktur; örgütlenme modeli olarak tamamı CIA denetimindeki Moon, Falun-Gong, Scientology gibi tarikatlarla benzeşmektedir. Fethullahçılar, mevcut ekonomik kaynaklarını, yapabilecek en akılcı ve en değerli alana, eğitim yatırımına tahsis ettiklerinden, diğer şeriatçı yapılanmalara kıyasla, ülkemizin sadece bugününü değil, daha çok geleceğini tehdit etmektedir.

Alman Vakıfları (Bergama Dosyası)[değiştir]

 • Emperyalizmin iyisi yada kötüsü yoktur. "ABD kötü, Almanya iyidir" demek yanılgıların en kötüsüdür.
 • Yüzyıllardan beri sömürge olmayı reddederek bağımsız ve özgür yaşayan Anadolu insanı onurludur. Emperyalistlerden ve işbirlikçilerinden öğreneceği hiçbir şey yoktur.
 • Zeus Sunağı Bergamalılara iade edilinceye kadar, Türkiye'de Alman arkeologlarının kazı yapmalarına kesinlikle izin verilmemelidir.
 • DHKP-C, TİKKO, Dev-Sol, TKP-ML gibi yasa dışı sol örgütlere ve PKK uzantısı ERNK'ya tüm eyalet merkezlerinde büro açma izni veren Almanya'nın bu örgütlerden başlıca isteği, Türkiye'ye karşı kontrollü kullanımına uymalarıdır.
 • Oysa ister Türk, ister yabancı sermaye, yeraltı zenginliklerimizi ulusal ekonomiye kazandıracak her yatırım, işçimizin emeğini sömürmeyecekse, çevreyi kirletmeyecekse, vergi kaçırmayacaksa, ekonomik büyümeye katlı sağlayacaksa, saygıya değerdir.

Şeriatçı Terörün ve Batının Kıskacındaki Ülke Türkiye[değiştir]

 • Terör eyleminin planlanmasından gerçekleştirilmesine kadar geçen evrelerde o kadar çok çıkar hesapları ve manipülasyonlar söz konusu olmaktadır ki bir terör eyleminin nereye kadar ulaşacağı ya da nihai sonuçlarının ne olacağı asla önceden kestirilememektedir.
 • Yeniden ümmet aşamasına dönmek istemek; siyasal otorite önünde birey olmaktan vazgeçerek kulluğu kabullenmek irticanın, gericiliğin ta kendisidir.
 • Türkiye'deki etki ajanı borsasının en iddialı pazarlamacıları Siyasal İslamcılar; en iddialı cemaati ise hiç şüphesiz Fethullahçılar.
 • Bugün İngiltere'de M15 ve M16'nın kontrol ve güdümünde faaliyetlerini yasal olarak sürdüren siyasal İslamcı örgüt sayısı 200'ün üzerindedir.

Hakkında[değiştir]

 • Ülkemiz son yıllarda milli devlet ve Atatürk düşmanı cereyanların hücumuna maruz kalmıştı. Bir tarafta bölücüler, bir taraftan cumhuriyet düşmanı Siyasal İslam, diğer taraftan Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti beğenmeyen 2. Cumhuriyetçiler ve nihayet Lozan’ı bir türlü içine sindiremeyen Avrupa, bu karanlık tablo içinde boğulurken, karanlıkları delen bir takım yıldızlar belirdi. Bunların en kuvvetlisi kutup yıldızı gibi yol gösteren Necip Hablemitoğlu oldu. Necip Hablemitoğlu ne yaptı? Bize yabancıların oyunlarını anlattı. Yabancılarla işbirliği yapan yerli hainleri tanıttı. Tek ışıklı yolun Atatürk’ün yolu olduğunu gösterdi. — Nuh Mete Yüksel

Kaynakça[değiştir]

 1. 1,0 1,1 1,2 Necip Hablemitoğlu. Köstebek.
 2. Necip Hablemitoğlu. "Önsöz". Köstebek, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, s. 9.