İçeriğe atla

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî/Form ve Anlam

Vikisöz, özgür söz dizini
< Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî | Ruh | Ego ve Akıl | Form ve Anlam | İlim | Veli | Amel
 • Manaya nispetle suret nedir? Çok zayıf, çok aciz.

Mesnevi I-3330

 • Bil ki zahiri suret yok olur, fakat mana âlemi ebedidir, kalır.

Testinin suretiyle ne vakte dek oynayıp duracaksın? Testinin nakşından geç, ırmağa, suya yürü. Sureti gördün ama manadan gafilsin. Akıllıysan sedeften inci seç, çıkar Mesnevi II-1020-23

 • İnsanlar ikincil / tali sebeplere bakıyorlar ve onların her şeyin kaynağı olduğunu sanıyorlar. Fakat velilere tali sebeplerin bir örtüden başka bir şey olmadığı ilham edildi.

Fihi Ma Fih 68/80

 • Bu sebepler, görüşlere perdedir. Çünkü her göz, onun sanatını görmeye layık değildir.

Sebebi yırtacak bir göz gerek ki perdeleri kökünden çekip çıkarsın. Mesnevi V-1551-52

 • Görünen suret, gayb alemindeki surete delalet eder, o da başka bir gayb suretinden vücut bulmuştur.

Böylece bunları, görüşünün miktarınca ta üçüncü, dördüncü, onuncu surete kadar say dur! Mesnevi IV-2888-89

 • Münkirin delili ancak ve ancak şudur: Ben şu görünen yurttan başka bir şey görmüyorum.

Hiç düşünmez ki nerede görünen bir şey varsa o gizli hikmetleri haber vermededir. Mesnevi IV-2778-79

 • O eşsiz, örneksiz Allah cennetten zıddı giderdi. Orada güneş de yoktur zıddı olan zemheri de.

Renklerin asılları renksizliktir...Savaşların asılları barışlardır. Mesnevi VI-58-59

 • Herkes bir yana yüzünü çevirmiştir fakat azizler yönleri olmayan yöne yüzlerini dönmüşlerdir

Mesnevi V-350

 • Biçim mevcudiyete Biçimi olmayandan gelmiştir tıpkı dumanın ateşten gelişi gibi.

Mesnevi VI-3712

 • Ruh kıblesi gizli olduğundan dolayı herkes yüzünü farklı bir yöne çevirdi .

Mesnevi V-319

 • Biz yokuz. Varlıklarımız, fani suretle gösteren Vücud-u Mutlak olan sensin.

Biz umumiyetle aslanlarız ama bayrak üstüne resmedilmiş aslanlar! Onlar zaman zaman hareketleri, hamleleri rüzgardandır. Mesnevi I-602-603

 • Kesinlik için tali sebeplere bakan suretperesttir. İlk Sebebe bakan kimse Manayı temyiz eden nur olur.

Divan 25048

 • Biçimler yakıt mana nur! -yoksa niçin diye soramazdın.

Eğer biçim biçimin hatırına olsaydı o zaman niçin "Niçin?" diye soruyorsun. Öyleyse hikmet semanın zahiri biçimlerine izin vermezdi ve yerin sakinleri yalnızca onun için mevcut olurlardı. Mesnevi IV-2994-95, 98

 • Biçimi geç, addan uzaklaş. Ad ve Sanları terk et manaya yönel!

Mesnevi IV- 1285