İçeriğe atla

Şeyhî

Vikisöz, özgür söz dizini
Şeyhî
Doğum tarihi 14. yüzyıl
Doğum yeri Germiyanoğulları Beyliği
Ölüm tarihi 1431
Ölüm yeri Germiyanoğulları Beyliği
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Şeyhî (?-1431) Kütahya doğumlu Türk Divan şairi.

 • Dedim ki Şeyhî'yi aşkın dedi ki öldüriser
  Dedim harâmî gözüne dedi ki kanı halâl
(Şeyhî'ye olan aşkın dedim, dedi ki, ölecek. Harâmî bakışlı gözlerine dedim, dedi ki, kanı helâldir.)
 • Zülfün kemendi câna yeter göz ü kaş nedir
  Hâcet mi bunda düşmüşe tîr ü kemân dahı
(Ey sevgili, âşığın canını almak için, saçının kemendi yeter, göze ve kaşa gerek yoktur. Çaresiz durumdaki âşığa ok ve yay kullanmaya ne gerek var.)
 • Der imiş görürsem helâk eyleyem
  Ne minnet ana intizâr öldürür
(Görürsem helâk eyleyeyim dermiş. Ne minnet ona (fakat) ayrılık öldürür.)
 • Yeter bir nazar bin benim bigiye
  Niçin hecr ile zâr zâr öldürür
(Benim gibisine bir bakış yeter, niçin ayrılık derdi ile yavaş yavaş öldürürsün.)
 • Lebin Mesîhi ki ihyâ kılar gam ölmüşünü
  Belî çü şâh-ı keremsin kerâmetin görünür
(Mesih gibi diriltici olan dudağın gamdan ölmüş âşığını diriltir. Zira sen şâh-ı keremsin, keramet gösterebilirsin.)
 • Demişsin öldürem ivmezse bu sözünde şehâ
  Şükr ki Şeyhî kuluna himâyetin görünür
(Ey sevgili, bu sözünden dönmezse öldüreyim demiş; şükür ki, Şeyhî kuluna himâyen görünür.)
 • Cevr ettiğime kalmasın uş öldürem demiş
  Yazığa girdiğine bak andan yalan dahı
(Eziyet ettiğimle kalmasın hemen öldüreyim, demiş yalancının yazığa girdiğine bak.)
 • Diridir şu kimse ki yâr öldürür
  Ne gam ana ki gamgüsâr öldürür
(Sevgili tarafından öldürülen kişi diridir. Ne yazıktır o kişiye ki, gam öldürür.)
 • Gamzesinden dembedem yağsa başıma tig ü tîr
  Hükm anundur kavl anun tutduk boyun fermânına
(Gamzesinden durmaksızın başına kılıç ve ok yağsa da hüküm onundur, söz onundur, onun fermanına boyun tuttuk)
 • Teşne cânım kan yutar la'line karşı eylemez
  Gamzen okundan hazer benzer susadı kanına
(Dudağına teşne canım kan yutar, gamzenin okundan kanına susamış gibi sakınmaz.)
 • Aşkın şehîdiyem sanemâ silme kanımı
  Kan yutup ölmüşem yine kan ile yu beni
(Ey güzel, ben senin aşkının şehidiyim, kanımı silme; kan yutarak ölmüş âşığını, yine kan ile yıka)