İçeriğe atla

İoanna Kuçuradi

Vikisöz, özgür söz dizini
İoanna Kuçuradi
Türk felsefeci ve eğitimci.
Doğum tarihi 4 Ekim 1936
Doğum yeri İstanbul
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

İoanna Kuçuradi, Türk felsefeci ve eğitimci.

Sözleri[değiştir]

 • Biz Türkçeyle felsefe yapıyoruz.[1]
 • Açılan her kapı bir başka kapıyı kapatır hep.
 • Düşünceye düşünceyle karşı çıkılır, cezayla değil.   
 • Büyük çapta yaratıcı insan 'benim' diyen insandır.
 • Geçmiş, belki de, aslında daha açığa çıkarılmamıştır.
 • Bilgisizliğin yarattığı sonuçlar yüzünden acı çekiyoruz.   
 • Mesleki eğitimden önce ‘insanlaşma eğitimi’ verilmeli.   
 • Güneş, hem kötü, hem de iyi insanların üstünde parlar.  
 • İnsan haklarının korunması kişilere ve devletlere bağlıdır.
 • Okullarda felsefe öğretsek 20 yıl sonra farklı bir Türkiye olur.   
 • Eğitimde felsefeye yer verirsek 20 yıl sonra farklı bir Türkiye olur.
 • İnsanları tedirgin eden, olan biten değil, olan bitenle ilgili inandıkları.
 • İnsanlar “başkalarının yargı gücüne kendi yargı güçlerinden çok güvenliler.
 • Şu andaki durumuyla dünyamız, biz insanların yarattığı bir dünyadır. Başka türlü de olabilir.  
 • Hayata ‘evet’ deme aynı zamanda acıya, işkenceye, eksikliklere, açlıklara, ölüme de ‘evet’ demektir.  
 • Beni ilgilendiren hukukun da yönetimin de insan haklarına, açık kavranılmış insan haklarına dayanması.[2]
 • Beni ilgilendiren hukukun da yönetimin de insan haklarına, açık kavranılmış insan haklarına dayanması.
 • Bir kişiyi ele veren değer yargılar değil, değerlemeleridir -fiilen yaptıkları, ortaya koydukları, yaşadıklarıdır.  
 • Sürü insanının bütün kaygısı "sürüce ayakta durmaktır"; sürü teki pasiftir ve her türlü yaratıcılıktan yoksundur.
 • Dünya problemlerine felsefeyle baktığımızda, hangisine bakarsak bakalım, hepsi, insan haklarıyla ilgili görünüyor.  
 • Kesintiye uğramış olan insan haklarının eğitimini, özellikle de etik eğitimini, ülke düzeyinde, kesintisiz sürdürmek gerekiyor.
 • Özgür insan, yaratıcı insan, realiteye çevresini ve zamanını yöneten moralin gözlükleriyle bakarak fikir yürütmez; insanlar karşısında yargıç rolü oynamaz.  
 • Kendi kendisiyle hesaplaşarak yaşıyan kişi sürekli çıkmazda bulabilir kendini: doğru değerlendirmenin hangisi olduğuna karar verip inanabilmek için... her şeyi göze alır.
 • Her çağda, bu cinayetlerin tekrar edilmesini istemeyen ve bunu engelleyen saf varlıklar ortaya çıkar. Ne var ki kullandıkları yollar başka cinayetlere, yeni felaketlere, yeni sefalete sebep olur.
 • Bir kişinin yaşama tarzını değiştirmesi, onun karakterinin değiştiğini göstermez. O, yine aynı insandır; değişen sadece bilgisi, ona aynı hedefe başka yollardan da gidilebileceğini gösteren bilgisidir.  
 • En büyük ihtiyaç, çocuklarımıza bilgiye dayanarak ve bağlantıları görerek düşünmeyi öğrenmelerine; insanlarımıza da her şeyden önce ölmeyi ve öldürmeyi reddetmeyi öğrenmelerine yardımcı olmaktır.  
 • Aslında etik bilgisine çok ihtiyacımız vardır. Bizde etik, şimdi moda olduğu için o kelime kullanılıyor ama ahlakla karıştırılıyor; yani bir toplulukta geçerli kültür, en geçerli kültürel değer yargılarıyla karıştırılıyor. Oysa etik; bilgilerden oluşan... [Daha aşkın bir şey değil mi?] Aşkın değil. Bilgi, bilgi getirmesi söz konusu.
Enver Aysever, Aykırı Sorular Programı
 • Nedir insan hakları? Her şeyden önce, insanların —bazı insanların— insanlık tarihine getirdikleri bir düşüncedir: İnsanların, insan oldukları için, yani belirli özellikler ve olanaklar taşıyan bir türün üyeleri oldukları için, bazı hakları olduğu—: görmedikleri, ama görmeleri gereken bir muamele söz konusu olduğu— ve başkalarına böyle bir muamele göstermeleri gerektiği düşüncesidir.[3]

Eserlerinden[değiştir]

İnsan ve Değerleri[değiştir]

 • İnsanları tedirgin eden, olan biten değil, olan bitenle ilgili inandıklarıdır. (s. 5)
 • Gerek değer atfetme, gerekse değer biçme değerlendirileni değil, olsa olsa değerlendireni ele verir. (s. 30)
 • Şunu unutmamak gerekir ki, yaşamda çoğu zaman bir durumun, bir olayın, bir eylemin karşısında değil, bir insanın karşısında bulunuruz. Ve önemli olan da bunu bilmektir. (s. 65)
 • Her -izm bir genelleme, bir sınır aşma, bir toptan açıklama ya da bir soyutlamadır. (s. 72)
 • Doğru ve yanlış, varolan bir şey değil, varolan şeyler hakkındaki bilgimizin nitelikleridir. (s. 77)
 • Varlık temeli olmayan herhangi bir düşünceye saplanmak, böyle düşünmeyenlere de saldırmak: işte yobazlık budur. (s. 81)
 • Ve İnsanlar her şeyi yapmayanlardan, her şeyi yapamayacak olanlardan bile her şeyi bekleyerek yaşıyorlar. (s. 103)

Nietzsche ve İnsan[değiştir]

 • İnsanlar başkalarının yargı gücüne kendi yargı güçlerinden çok güvenirler. (s. 18)
 • İnsanlar üzerinde pek çok şey söylenir, ama insandan söz edilmez hiç. (s. 21)
 • Nerede canlı bir varlık buldumsa, orada boyun eğmenin sözünü de duydum. Her canlı varlık boyun eğen bir varlıktır. (s. 42)
 • Hür insan kendi kendisi olmak ister. (s. 95)
 • Soyluluk, insanın nereden geldiğine değil, insanın nereye doğru gittiğine bağlıdır. (s. 111)

Kaynakça[değiştir]