İçeriğe atla

Ziya Paşa

Vikisöz, özgür söz dizini
Ziya Paşa
Türk yazar, şair ve devlet adamı
Doğum tarihi 1825
Doğum yeri İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu
Ölüm tarihi 17 Mayıs 1880
Ölüm yeri Adana, Osmanlı İmparatorluğu
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Ziya Paşa (d. 1825, İstanbul - ö. 17 Mayıs 1880, Adana), Türk yazar, şair ve devlet adamı. Asıl ismi "Abdülhamid Ziyaeddin"dir.

Sözleri[değiştir]

 • Vefasızın meclisinde bade içilmez.
  İyiliğin değerini bilmeyenin masasında şarap içilmez.
 • Zulm ile âbâd olanın, âhiri berbâd olur.
  Eziyetle yükselenin, sonu kötü olur.

Beyitleri[değiştir]

 • Sabret siteme ister isen hüsn-i mükâfât
  Fikreyle ne zulm eylediler Yûsuf’a ihvân
  Sabret eziyete istersen güzel bir ödül,
  Düşün nasıl zulmeylediler Yûsuf’a kardeşleri.
 • Canan gide rindan dağıla mey ola rizan
  Böyle gecenin hayr umulur mu seherinde?
  Sevgililer gitse, aşıklar dağılsa, şaraplar dökülse,
  Böyle gecenin hayır umulur mu seherinde?
 • İdrak-i maâlî bu küçük akla gerekmez
  Zira bu terâzi o kadar sıkleti çekmez.
 • Her şahs-ı harîmi Hak'a mahrem mi sanırsın
  Her tac giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın?
 • Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın
  Adem görünen harları âdem mi sanırsın?
Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
  Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.
  Aynası iştir kişinin söze bakılmaz,
  Şahsın görünür aklının yüksekliği eserinde.
 • Sadık görünür kısvede erbab-i hiyanet
  Murşîd sanılır vehlede eshab-i delalet.
 • Pek rengine aldanma felek eski felektir
  Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir.
 • Allah'a sığın şahs-ı halimin gazabından
  Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir.
 • Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm
  Şîrin dahi kasd etmesi câna gülerektir.
 • Bed-asla necabet mi verir hiç üniforma
  Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir.
 • Bed-maye olan anlaşılır meclis-i meyde
  İşret, güher-i âdemi temyize mihenktir.
 • Nush ile uslanmayanı etmeli tekdîr
  Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir.
 • Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efrâz
  Birkaç kuruşu mürtekibin câyi kürektir.
 • Sirkat çoğalıp lâfz-ı sadakat modalandı
  Nâmus tamâm oldu hamiyyet yeni çıktı.
 • Sâdıkları tahkîr ile red kaaide oldu
  Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı.
İnsana sadakat yakışır görse de ikrah
Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.
 • İnsana sadakat yakışır görse de ikrah
  Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.
  İnsana bağlılık yakışır, görse de [bunun aksi] kabul,
  Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.
 • Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi
  Hainlere ammâ ki riâyet yeni çıktı.
 • İslâm imiş devlete pâ-bend-i terakki
  Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı.
  İslam imiş devletin ilerlemesine engel,
  Önceden yok idi bu söylenti yeni çıktı.
 • Zannetmeyin ki ben Amasya'da paşalık yaptım
  Gördüğüm yetimlere babalık yaptım.
 • Kalkın ey Felah-ı Vatan dediler, kalktık
  Herkes oturdu, biz ayakta kaldık.
 • Bi-baht olanın bâğına bir katresi düşmez
  Bârân yerine dürr-ü güher yağsa semâdan.
 • Afv ile mübeşşer midir eshâb-ı meratib
  Kânun-i cezâ âcize mi hâs demektir?
En ummadığın keşf eder
esrar-ı derunun
Sen herkesi kör,
alemi sersem mi sanırsın?
 • En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun
  Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?
  En ummadığın kişi ortaya çıkartır sırlarını derindekinin
  Sen herkesi kör, evreni sersem mi sanırsın?
 • İncinmemek istersen eğer mülk-i fenada
  Bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı meram et.
 • Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar
  Rencide olur dide-i huffaş ziyadan.
  Olgun kişileri [bilgeleri] çekemez eksikliği olanlar
  Gece kuşlarının gözü rahatsız olur ışıktan.
 • Asafın mikdarını bilmez Süleyman olmayan
  Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan.
 • Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm
  Dolaştım mülk-i İslâmı bütün virâneler gördüm.
  Müslüman olmayanların ülkelerini gezdim imar olunmuş gördüm,
  Müslüman ülkelerini gezdim harabeler gördüm.
 • İkbal için ahbabı siayet yeni çıktı
  Bilmezdik evvel bu dirayet yeni çıktı.
  Gelecekte yükselmek için dostları çekiştirmek yeni çıktı,
  Bilmezdik önceleri bu beceri yeni çıktı.
 • Bil illeti kıl sonra müdâvâta tasaddî
  Her merhemi her yâreye merhem mi sanırsın?
  (Önce hastalığı teşhis eyle; ancak ondan sonra deva için çareler ara. Her merhemi her yaraya iyi gelecek sanırsan aldanırsın)
Ziya Paşa ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.