Zazaca atasözleri

Vikisöz sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Vateyê Verînan Dersim

 • Astor bi goreyê gama xo nê, bi goreyê esparê xo remena
  • At adımına göre değil süvarîsine göre koşar
*Vateyê Verinan Darahenê.
  • Tûtanê şar pîl beni aqil gen , ena ma pîl beni gej û har benî
 • Elin çocukları büyür akıl alır , bizimkiler ise büyür deli ve yaramaz / şedid , olur
  • Eke dara xo cîranê xo rê da ronayiş; qijê ey dar rê zî baxçe rê zî wayîr vecyenê.
  • Cînî texta camerdî ya, ewlad zî texta cînî yo.
  • Baca tüten evde huzur vardır.
 • Lojine ke tira dû bêro tede şêlik esto.
 • Merdim pîr beno, zerrî pîr nêbena.
 • Cîrano baş, şamîya xo tebaxêk zêde keno.
  • Iyi komşu akşam yemeğini bir tabak fazla yapar.
 • Bar nişin verê hêr, her şin verê bari."
  • Yük eşeğin yanına gitmez, eşek yükün yanına gider.
 • Leyîra kergi nêbena werdegi
 • Cîran û merdimanê xo rê henda sazkerdişê yew cemaatî deyndayoxî; aqilê înan henda aqilê herî yo.
 • Homa , hevalê heqîya yo.
 • Zerec dişmenê qewmê xo ya."
 • Şahidê luye dimê luye.
 • Heş ke pîr bi, luyî pê kay kenê.
 • Şêrî şîy, luyî bi lekanan gêrenê!
 • Goştê luye ne helal o, ne heram o.
 • Ga mireno çerme maneno, merdim mireno name maneno.
 • Raştîye kalme wo Misrî ya.(mıntıka azij û tavus)
 • Dişmenê bawan, nébeno dostê lawan.
 • Heta leyl ( lêl ) mebo, zelal nêbena.
  • Su bulanmadan durulmaz.
 • Ê veînan ma her tim/her wext hoyl xeber dayene.(Mıntıqa Kawar)
  • Büyüklerimiz her zaman güzel konuşur.
 • Her bi bar hewt ray awk ra vîyereno la bê bar yew ray nêvîyereno. (mıntıqa Kawar)
 • Yüklü eşek yedi kez sudan geçer yüksüz bir kere dahi girmez.
 • Eke heskerdiş bibo keynekî rindê de resenî cînîyan.
  • İyi bir kadın ,kızını seversense yetişir.
 • Hewt adarî de melêgî ameyê war vatê û qêrayê, wisarî (mıntıqa Kawar û amed )
  • 7 Martta melekler geldi (indi) baharı bağırdılar söylediler.
 • Heta ke roje denêbîyo, kerg hakê xo nêşiknena.
  • Günü gelmeden tavuk yumurtasını kırmaz.
 • Ê verînan ma eke çî ke vanê, zanenê ke vanê
  • Büyüklerimiz birşey diyorsa birşey biliyorda diyordur.
 • Göz yaşlarından akıl al.
  • Hesirê çiman ra aqil bigire. mıntıqa Çewlik
 • Çokça göz yaşları soruna yol acar.
  • Çimê hesirinî zaf, rayerê xeripnayan akerdêne. mıntıqa Çewlik
 • Kimseye iyi deme, kötü çıkar mahçup olursun.
  • Keseki rê mevac rındo,ar vıcêno ke xod şıkêno.
 • Akıl para ile satın alınmaz.
  • Akıl ebe perura neroşûno. mıntıqa Çewlik
 • Araba devrilince yol gösterici (kılavuz) çoğalır.6 Eylül 2010
  • Areba bı kelebay rar nevitay zeydini
 • At, tayını tanır.
  • Astor mayine xo şılasneno
 • Sessiz akan sudan kork.
  • Awe ki bi weng sona cıra biterse.
 • Süreklilik göstererek akan su kir tutmaz.
  • Awa ke şonaye lıim ni tepşena.
 • Akan su akacağı kulvarıda aşındırır.
  • Awa ke şına, sopa xo zi roternena.
 • Kutik bumusa gostî Nan wuşk nêvena.
  • köpek et yemeye alışmışsa kuru ekmek yemez.
 • Kapta(Sürahide) kalan su zamanla normal su tadını yitirir.
 • Eşek ne bilir yonca yemesini.
  • Her çı zano wenca buro
 • Zalim zulümle yola gelir.
  • Zalım ebe zulım'a yeno rae
 • Ağır taş yerinden oynatılamaz.
  • Siya grane hurenda xo ra nê luwena
 • Kucağında olsun, varsın çuvalın üstü olsun.
  • wa vırar de bo wa serê xırar de bo
 • Yılanın yavrusu zehirsiz olmaz
  • Leyrekê mari bê zıyêr nê beno
 • Sabah güneşinde faydalanmasan akşam güneşinin faydası yoktur.
  • Eka tîja ser siwayî ra feyde nêgirewt, tîja shanî ra feyde chîn o. mıntıqa Çewlik
 • Aç kuşa yılan su verir.
  • Mîrchika têshan rê mar zî awo ano. mıntıqa Çewlik
 • Köpeğin kuyruğunu kalıba sokmuşlar bin yıl sonra çıkarmışlar yine köpek kuyruğuymuş.
  • Dımê kutik eştto kalıb, hazar serre kalıbra vetto, eyne dımê kutika mıntıqa Çewlik
 • Nalbantlar atları nallarkel dere kenarında kaplubbğalarda ayaklanı kaldırırmış.
  • Nalbendon astori nalnen kesoniz ver deridi penci xu kerdin berz.
 • Babanın dostu lafları, oğlunun miras.
  • Dosté pi u kali, laceki ré miraso
 • Eşeğin ölümü köpeğe düğün olur.
  • Merdena here kutiki ré bena veyvi.
 • Fırsat her zaman ele düşmez.
  • Firsend her tim dest nékuno.
 • İnsan haberi gündüz söylemeli, yoksa karanlığa (akşama) kalır.
  • Mordemo ke hebé roj çila fisté ta, sandé tari de maneno.
 • Köpek basmaz ayağına köpeğin.
  • Kutik payna linga kutiki nékano.
 • Kimisi az sahip çıkmış, azlıktan da kendini alıkoymuş.
  • Kami ke tuye vayi kerdo, tuye ru(ri) ye xo kerdo.
 • İnsan laf olur, içi laf olmaz.
  • İnsan kal beno, zerri kal nébena.
 • Kadının elinde xesil varsa, o kadın güzeldir.
  • Deste cineke ra xesil est zi, a cinek rinda. (mıntıqa Çewlik ,palo harput, amed)
 • Yalancı insan, gözünden yalancı olduğu beli olur.
  • Merdimo zureker chimanê xo ra belîyo.
 • Altın dışkının içinde olsada yine altındır.
  • Zerd mîyon gî de bo zî hîna zerd o.
 • Cewê herî nêpêsheno.
  • Eşeğin arpası pişmez.
 • Kutik bimiro vergan rê roşan beno
  • Köpek ölürse kurda bayram olur.
 • Kutikê şiwanî bimiro vergi roşan kenê
  • Şoban köpeği ölürse kurt bayram yapar.
 • Aslanın Elinde Kılınçı Düşmez.
  • Deste şêrî ra şûr nêkeweno.
 • Kuyruğundan korkar yalancı.
  • Zûrker dima xo ra terseno.
 • Zor kapı ya gelmese çalışma ve doğru ortaya cıkmaz.
  • Eke zorîye nîna ber meşuxulne raştîye nêvejyena meydan.
 • Doğru el Karnın üzerindedir.
  • Desto raşt sêr pîze ya wo.
 • Eşeği suyun üzerine susuz götürür susuz getirir
  • Herî têşan beno ser awe û têşan ano..
 • Yo anlığ nefs çey bon kulike hefs
  • "anlik nefis insani hapis deliğine götürür..
 • Tike werdin veno omir to derk beno, zaf werdin vena omir ti tikik menenno - Eğil/Amed
  • Az yemek ye ömrün uzun olur cok yemek yersen ömrün kısa olur..
 • Dewlemendî hesabê peran zafî nê peran taynîn pers kenê -(Kulp/lice /daraheni)Amed
 • Eke şiwane kavire biwero, zura ey verg werdo beno.
 • Maro hurdik bijahr nebeno.
  • Yılanın Yavrusu zehirsiz olmaz.
 • Newret Û heskerdij zone ra vejiyase o waxt govde giratî.
  • sevgi ve newret dilden cıkınca vucut bulur.
 • Eke kutik merdiman xo bigêro, apê xo verg, xalê xo luy hesibneno.
  • Köpek akraba (ata) ararsa amcasını Kurt dayısını Tilki sayar.
 • " Çire çewt kerda to zana hena nêva mekke (vateyê verênan varto)
  • birinin yanlış yaptığını biliyorsan da söyleme (varto atasözü)
 • " Keyneka bê bawke, dêşta bê awk.
  • Yetim kız susuzuz düz ovaya benzer.
 • Vatêye Verînanî Varto.
 • Dosté pi u kali, laceki ré miraso
 • Adir vatene ra, fek névéseno
 • Senik vacé, zaf gos serné
 • Mordemo ke deyn ra terseno, gereke çeveré girs ra mékero
 • Teneko tal veng veceno
 • Mordemo cefa neanita, qedré sefa nezano
 • Comerd vané mali ra kené, egit vané cani ra kené
 • Kutiké teveri, hesaré çeyi nébeno
 • Vesan vano: " Mird nében " , Mird vano: " Vesan nében "
 • Sergovendi veyvé ra, domani kayira aciz nébené
 • Daré çixa derg bena biboki, ca ra néresena asmen
 • Cawo ke koyi çine bi, tum xo ko vineno
 • Alim xo vira keno, qeleme xo vira nékena
 • Kilito zernén her çeveri keno ya (ra)
 • "Mangaya ke hebe zengila vindi nébena
 • Seré koyi ra mij kemi nébeno
 • Hebe torbé tali asroré néna péguretene
 • Merdené ré çaré çino
 • Merdena here kutiki ré bena veyvi
 • Firsend her tim dest nékuno
 • Qiymeté xortiné, demé kalbiyayeni de eno zanitené
 • Vaceke asmen de veyve esto, ceni nerdugan nané ro
 • Mordemo ke hebé roj çila fisté ta, sandé tari de maneno
 • Kamci roje sand nébiyo
 • Her rindeké qusuré de xo esto
 • Paléyo xirab verva sandi zeredejan céno
 • Kutik payna linga kutiki nédano
 • Xebera xirabé rew bena vila
 • Qantire ra pers biyé: " Piyé to kam o ", Vato: " Xalé mi astor o
 • Kes nekuno mezela kesi
 • Qoçé berani berani ré bar niyé
 • Ju yo ke heqira néterseno, cira biterse
 • Mordem ke si meymantiya cinawiri (vergi), gereke kutiké xo, xo de bero
 • Leylegé ki teyr say kena, amnani ena zimistani sona
 • Kami ke tuye vayi kerdo, tuye ru(ri) ye xo kerdo
 • Kari ra méterse wa kar to ra biterso
 • Insan kal beno, zerri kal nébena
 • İnsan viran vindeno, vesan névindeno