İçeriğe atla

Yardım:Yazı biçimlendirme

Vikisöz, özgür söz dizini
Nasıl göründüğü Nasıl yapıldığı

Vurgulama, daha çok vurgulama, daha da çok vurgulama.

''Vurgulama'', '''daha çok vurgulama''', '''''daha da çok vurgulama'''''.
Teknik terimler için daktilo yazıtipi.
<tt>Teknik terimler</tt> için daktilo yazıtipi.
Resim altı yazıları için küçük metin yazıtipi.
Resim altı yazıları için <small>küçük metin</small> yazıtipi.
Silinmiş metnin üzerini çizebilir, ya da yeni metnin altını çizebilirsiniz.
<strike>Silinmiş metnin üzerini çizebilir</strike>, ya da
<u>yeni metnin altını çizebilirsiniz</u>.

Aksan işaretleri:
(Özel karakterler)
è é ê ë ì í

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿè é ê ë ì í
&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute; 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; 
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;

Noktalama işaretleri:
¿ ¡ § ¶
† ‡ • – —
‹ › « »
‘ ’ “ ”


&iquest; &iexcl; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &ndash; &mdash;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;

Ticaretle ilgili semboller:
™ © ® ¢ € ¥

£ ¤

&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; 
&pound; &curren;
İndeks: x2

Üzeri: x2 or x² ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

1 hektar = 1 E4 m²

İndeks: x<sub>2</sub>
Üzeri: x<sup>2</sup> or x&sup2;&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
C&sup2; / J m.


1 [[hektar]] = [[1 E4 m²]]

Yunan harfleri:

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω


&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 


&xi; &omicron; &pi; &rho;  &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Matematiksel semboller:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
&rarr; &harr;
x2   ≥   0 true.
  • Boşluk koymak için, - &nbsp;'i kullanınız.
  • &nbsp; satırların bölünmesini engeller, dolayısıyla formülleri yazarken yararlıdır.
<i>x</i><sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;&ge;&nbsp;&nbsp;0 true.

Karışık formüller:
  

  
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

Sayfa kaynağına açıklama koymak:
Sayfada gösterilmez

  • Sayfanın gelecekteki editörleri için açıklama koymakta kullanılabilir.
<!-- açıklama burada -->