İçeriğe atla

Vikisöz:AutoWikiBrowser/Typos

Vikisöz, özgür söz dizini

Bu sayfa, AWB'nin otomatik düzenleme yaptığı yazım hatalarını listeler.

Yazım hataları

[değiştir]
<Typo word="acenta" find="(\s)(A|a)centa" replace="$1$2cente" />
<Typo word="acitasyon" find="(\s)(A|a)citasyon" replace="$1$2jitasyon" />
<Typo word="afaroz" find="(\s)(A|a)faroz" replace="$1$2foroz" />
<Typo word="akapunktur" find="(\s)(A|a)kapunktur" replace="$1$2kupunktur" />
<Typo word="akibet" find="(\s)(A|a)kibet" replace="$1$2kıbet" />
<Typo word="akrapol" find="(\s)(A|a)krapol" replace="$1$2kropol" />
<Typo word="aktrist" find="(\s)(A|a)ktrist" replace="$1$2ktris" />
<Typo word="aliminyum, alimünyum" find="(\s)(A|a)lim(i|ü)nyum" replace="$1$2lüminyum" />
<Typo word="allerji" find="(\s)(A|a)llerji" replace="$1$2lerji" />
<Typo word="antartika" find="(\s)(A|a)ntartika" replace="$1$2ntarktika" />
<Typo word="arasıra" find="(\s)(A|a)ras(ı|i)ra" replace="$1$2ra sıra" />
<Typo word="Atatürk" find="\bAtaturk\b" replace="Atatürk"/>
<Typo word="bir çok" find="(B|b)ir(\s)(ç|c)o(k |ğu)" replace="$1irço$4" />
<Typo word="budizm" find="(\[\[)?(B|u)udizm(\]\])?('|‘)([a-z])" replace="$1Budizm$3$5" />
<Typo word="buyana" find="(\s)(B|b)uyana(\s)" replace="$1$2u yana$4" />
<Typo word="ceseti" find="(\s)(C|c)eseti" replace="$1$2esedi" />
<Typo word="çünki" find="(\s)(Ç|ç)ünki" replace="$1$2ünkü" />
<Typo word="dinazor" find="(\s)(D|d)inazor" replace="$1$2inozor" />
<Typo word="erezyon" find="(\s)(E|e)rezyon" replace="$1$2rozyon" />
<Typo word="entellektüel" find="(\s)(E|e)ntellektüel" replace="$1$2ntelektüel" />
<Typo word="gönderek" find="(\s)(G|g)önderek" replace="$1$2öndererek" />
<Typo word="herbiri" find="(\s)(H|h)erbiri" replace="$1$2er biri" />
<Typo word="herhangibir" find="(\s)(H|h)erhangibir" replace="$1$2erhangi bir" />
<Typo word="hergün" find="(\s)hergün" replace="$1$2er gün" />
<Typo word="herkez" find="(\s)(H|h)erkez" replace="$1$2erkes" />
<Typo word="herşey" find="(\s)(H|h)er(ş|s)ey(\s)" replace="$1$2er şey$4" />
<Typo word="hiçbir" find="(\s)(H|h)i(ç|c)(\s)bir(\s)" replace="$1$2içbir$5" />
<Typo word="hiçkimse" find="(\s)(H|h)i(ç|c)kimse" replace="$1$2iç kimse" />
<Typo word="hikaye" find="(\s)(H|h)ikaye" replace="$1$2ikâye" />
<Typo word="h(ı)ristiyanlık" find="(\[\[)?(H|h)(i|ı)?r(i|ı)stiyanlık(\]\])?('|‘)([a-z])" replace="$1H$3ristiyanlık$5$7" />
<Typo word="hinduizm" find="(\[\[)?(H|h)induizm(\]\])?('|‘)([a-z])" replace="$1Hinduizm$3$5" />
<Typo disabled="islam" find="(\[\[)?(I|İ|ı|i)slam(\]\])?([a-z])" replace="$1$2slam$3'$4" /> <!-- İslamiyet -> İslam'iyet yapıyor.-->
<Typo word="İŞİD" find="(\s)İŞİD" replace="$1IŞİD" />
<Typo word="kulubü" find="(\s)(K|k)ulubü" replace="$1$2ulübü" />
<Typo word="kollektif" find="(\s)(K|k)ollektif" replace="$1$2olektif" />
<Typo word="konservatuar" find="(\s)(K|k)onservatuar" replace="$1$2onservatuvar" />
<Typo word="laboratuar" find="(\s)(L|l)aboratuar" replace="$1$2aboratuvar" />
<Typo word="labaratuar" find="(\s)(L|l)abaratuar" replace="$1$2aboratuvar" />
<Typo word="labaratuvar" find="(\s)(L|l)abaratuvar" replace="$1$2aboratuvar" />
<Typo word="madem ki" find="(\s)(M|m)adem ki" replace="$1$2ademki" />
<Typo word="musevilik" find="(\[\[)?(M|m)usevilik(\]\])?('|‘)([a-z])" replace="$1Musevilik$3$5" />
<Typo word="müslümanlık" find="(\[\[)?(M|m)(ü|u)sl(ü|u)manl(ı|i)k(\]\])?('|‘)([a-z])" replace="$1Müslümanlık$6$8" />
<Typo word="nezninde" find="(\s)(N|n)ezninde" replace="$1$2ezdinde" />
<Typo word="nisbeten" find="(\s)(N|n)isbeten" replace="$1$2ispeten" />
<Typo word="nufüs" find="(\s)(N|n)ufüs" replace="$1$2üfus" />
<Typo word="oğulu" find="(\s)(O|o)ğulu" replace="$1$2ğlu" />
<Typo word="olsada" find="(\s)(O|o)lsada" replace="$1$2lsa da" />
<Typo word="olupda,olupta,olup ta" find="(\s)(O|o)lup(\s?)(d|t)a(\s)" replace="$1$2lup da$5" />
<Typo word="orjinal" find="(\s)(O|o)rjinal" replace="$1$2rijinal" />
<Typo word="pekaz" find="(\s)(P|p)ekaz" replace="$1$2ek az" />
<Typo word="pekçok" find="(\s)(P|p)ek(ç|c)ok" replace="$1$2ek çok" />
<Typo word="proleterya" find="(\s)(P|p)roleterya" replace="$1roletarya" />
<Typo word="rasgele" find="(\s)(R|r)asgele" replace="$1$2astgele" />
<Typo word="red et" find="(\s)(R|r)ed et" replace="$1$2eddet" />
<Typo word="şanzuman" find="(\s)(Ş|ş)anzuman" replace="$1$2anzıman" />
<Typo word="taktirde" find="(\s)(T|t)aktirde" replace="$1$2akdirde" />
<Typo word="tamsayı" find="(\s)(T|t)amsayı" replace="$1$2am sayı" />
<Typo word="tarafindan" find="(\s)(T|t)arafindan" replace="$1$2arafından" />
<Typo word="tarihde" find="(\s)(T|t)arihde" replace="$1$2arihte" />
<Typo word="Türkçe" find="(\s)([Tt]ürkçe['’])([a-z])" replace="$1Türkçe$3" />


<Typo word="uluslar arası" find="(\s)(U|u)luslar arası" replace="$1$2luslararası" />
<Typo word="ve ya" find="(\s)(V|v)eya(\s)" replace="$1$2eya$3" />
<Typo word="yada" find="(\s)(Y|y)ada(\s)" replace="$1$2a da$3" />
<Typo word="yahudilik" find="(\[\[)?(Y|y)ahudilik(\]\])?('|‘)([a-z])" replace="$1Yahudilik$3$5" />
<Typo word="yalnış" find="(\s)(Y|y)alnış" replace="$1$2anlış" />
<Typo word="yanısıra" find="(\s)(Y|y)anıs(ı|i)ra(\s)" replace="$1$2anı sıra$4" />
<Typo word="yanyana" find="(\s)(Y|y)anyana(\s)" replace="$1$2an yana$3" />

Semboller

[değiştir]
<Typo word="cm²" find="\bcm2\b" replace="cm²" />
<Typo word="m²" find="\bm2\b" replace="m²" />
<Typo word="m³" find="\bm3\b" replace="m³" />
<Typo word="cm³" find="\bcm3\b" replace="cm³" />
<Typo word="km²" find="\bkm2\b" replace="km²" />
<Typo word="m" find="\bm^²³m0-9?\b" replace="Metre " />
<Typo word="km" find="\bkm^²³0-9?\b" replace="Kilometre " />

Diğer

[değiştir]
<Typo word="[[Category:" find="\[\[([Cc]ategory|[Kk]ategori):(\s*)" replace="[[Kategori:" />