İçeriğe atla

Tartışma:Hak

Sayfa içeriği diğer dillerde desteklenmemektedir.
Konu ekle
Vikisöz, özgür söz dizini

Kaynaksız[değiştir]

  • Hak/hukuk kavramı iktidar kavramından ayrılmaz: Hakkın bütün tanımları şu ya da bu biçimde toplumsal kısıtlamaya, kamu otoritesine, düzenlenmiş müeyyidelere, yani iktidara atıfta bulunur.
  • Hak terimi çok sayıda karmaşık olguya tekabül eder: Bir karışıklığı önlemek adına, başlangıçta, pozitif hak ve doğal hak ayrımı yapmak lazım gelir. Pek çok teorisyen ikincisinin varlığını kabul etmez.
  • Ama doğal hakka olan inancın çok yaygın olduğu, batı olarak ifade edilen medeniyetin temel çizgilerinden birini oluşturduğu gerçeğini teslim etmek gerek; bu anlamda, doğal hak görmezden gelinemeyecek bir toplumsal olgudur.
  • İktidara bakışları açısından, bu iki hukukun anlamları çok farklı olacaktır: Pozitif hak iktidarın bir enstrümanıyken, doğal hak/doğal hukuk iktidarı kısıtlamanın bir vasıtasıdır. Ama ilkesel olarak doğru olan bu karşıtlık uygulamada daha nüanslanır. Pozitif hukuk, iktidara belirli biçimde -doğal hukukun da bunu kendi meşruiyetine dönüştüreceği- bazı sınırlar koyar.
  • Aşk ve açgözlülük, her şeyi haklı kılar.