Tarık Akan

Vikisöz, özgür söz dizini
Tarık Akan
Doğum tarihi 13 Ekim 1949
Doğum yeri İstanbul
Ölüm tarihi 16 Eylül 2016
Ölüm yeri İstanbul
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
  • Ben bu­gün­kü Tür­ki­ye'yi içi­me sin­di­re­mi­yo­rum. Şu ha­le bir ba­kın. Bü­yük dev­let ada­mı Ata­tür­k'­ün ma­ne­vi de­ğer­le­ri­ne he­men her gün ha­ka­ret edi­li­yor, kah­ro­lu­yo­rum.[1] (Ekim 2012)
  • Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ku­rul­du­ğu gün­den bugü­ne dek hiç­bir kom­şu­suy­la ilişkileri bu kadar kötü durumda ol­ma­dı. Kıb­rıs is­tis­na­sı dı­şın­da, Türkiye asla kom­şu­la­rıy­la sa­vaş nok­ta­sı­na gel­me­di. Ül­ke yö­net­mek ay­rı bir sa­nat­tır.[1] (Ekim 2012)

Kaynakça[değiştir]

  1. 1,0 1,1 [1]
Tarık Akan ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.