İçeriğe atla

Su

Vikisöz, özgür söz dizini
Su
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
Su

Su; dünyada bol miktarda bulunan ve yaşam için vazgeçilmez olan, kokusuz ve tatsız bir bileşik


  • Herkes için güvenli ve bol su temin etme zorluğu bugün dünyada karşılaşılan en zorlu zorluklardan biridir. (...) Nerede suya ihtiyacımız varsa orada sıklıkla silahlar buluyoruz.[1]
  • Su tarih boyunca bütün toplumların hayat kaynağı olmuştur. Susuz yeryüzündeki canlı hayatının devam etmesi mümkün değildir. Tüketilen diğer kaynaklardan farklı olarak, su olmadığında, suyun yerini alabilecek bir alternatifi yoktur. Bu yüzden her ülkenin ekonomisinde olduğu kadar kültüründe de su kaynaklarının vazgeçilmez bir yerleri vardır. Su kaynaklarının başında gelen nehirler, Anadolu'nun can damarlarıdır.[2]
  • Dünyada içinde su olmayan hiçbir canlı varlık yoktur. Toprak varlıkların anası is,e su da babasıdır. Susuz topraklar çorak topraklardır. Suyun bereketli bağrına yapılan yatırımlar, toprağın çorak bağrına yapılan yatırımlarla el ele vermelidir. Susuz toprak, topraksız su olmaz. Topraktan gelen insanın toprağa döndüğü gibi, topraktan gelen su da toprağa döner. Su ve toprak bire yedi veren hayat kaynağıdır.[3]
  • Eski insanlar suyu kutsal saymış ve ona büyük saygı duymuşlardır. Bugün hâlâ başta Hindistandaki Ganj ırmağı olmak üzere yeryüzünde kutsal bilinen sular vardır. Müslümanlar için Kâbedeki “Zemzem” böyledir.[4]
  • Bize bir bardak su verene, teşekkür etmezsek ayıp olur diye düşünürüz. Ya suyu muhteşem atmosfer filtrelerinde arıtıp berrrak, tatlı ve tertemiz şekilde bize ikram eden Rabbimiz’e şükretmezsek bunun adı ne olur? Çok çirkin bir hamlık, duygusuzluk, nankörlük ve küstahlık olmaz mı?[5]
  • Nüfusun hızla çoğalması, iklim değişikliği, kuraklık gibi sebeplerle su ihtiyacının giderek arttığını görüyoruz. Su ihtiyacı artarken insanlığın istifadesine de bulunan su kaynakları günden güne azalıyor. Bu daralma beraberinde kuraklığı, yoksulluğu ve açlığı getiriyor. Yine su kıtlığına bağlı olarak ekolojik denge bozulmakta, biyolojik çeşitlilik kaybolmakta, insanlığın gıda güvenliği tehlikeye girmektedir. Bu vahim tablo ise sosyal çalkantılardan düzensiz göçe, kıtlıktan beynelmilel gerilimlere kadar pek çok soruna sebebiyet veriyor. Kimi uluslararası kuruluşlar, 2025 yılına kadar su kıtlığı yüzünden 700 milyondan fazla kişinin göç riski altında kalabileceğini ifade ediyor. Nil Nehri havzasındaki kimi ülkeler arasında yaşanan sert tartışmalar, su meselesinin stratejik boyutunun işaretidir. Benzer sıkıntılar dünyanın başka ülkelerinde de bölgelerinde de nüksetmeye başlamıştır. Nüfusla birlikte artan gıda ve enerji talebiyle iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri gelecekte daha büyük risklerin bizi beklediğini gösteriyor. Bu karamsar tablodan ülkemizin etkilenmemesi elbette mümkün değildir.[6]
  • Hiçbir şey sudan yumuşak değildir. Ama kayaları aşındırır. O dövüşemez, rakibinin çevresinde akar. Biçimsiz, adsız...

Kaynakça[değiştir]

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikisözlük'te Su ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.

Vikipedi'de Su ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.