Said bin Cübeyr

Vikisöz, özgür söz dizini
  • Vaaz ve nasihati her bakımdan kusursuz olan kimselerin yapması lâzım gelseydi, kimsenin hiçbir şey anlatmaması icab ederdi. Çünkü tümüyle hatasız ve kusursuz olmak imkânsızdır.