Muhammed/F

Vikisöz, özgür söz dizini
  • Fakirler, Cennet'e, zenginlerden beş yüz yıl önce girerler.[1]
  • Fitne döneminde ibadete sarılmak, bana hicret etmek gibidir.
  • Fiyatça yüksek olanı ve efendisinin nazarında en nefis olanıdır![2]
    • "Hangi köleyi azat etmek daha yararlıdır?" sorusuna cevabı.
  • Fuhuş yeryüzünde yaygınlaşınca yer sarsıntıları (depremler) olur. İdareciler halka zulüm ve haksızlık yaptıklarında yağmurlar kesilir [Kuraklık ve kıtlık başlar]. İslam toplumunda yaşayan gayrimüslimlere verilen sözler yerine getirilmediğinde de düşman, Müslümanlara galip gelir.
  • Farz ibadetlerinden sonra Allâh yanında amellerin en sevgilisi (rızâsına muvâfık olanı), Müslümanın kalbine sevinç koymaktır.

Kaynakça[değiştir]

  1. Ebû Hüreyre'nin rivayetine dayalı bu hadis için bkz. Riyâzü's-Sâlihîn, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, c. 1, s. 515, hadis numarası: 489.
  2. Muvatta, Itk 15 (2, 779); Buhari, Itk 2; Müslim, İman 136 (84)