Muhammed/D

Vikisöz, özgür söz dizini
 • 'Daha vakti var, ilerde yaparım' demek, şeytanın müminlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir.
 • Din kardeşlerine gelen belaya sevinme. Sonra Allah ona afiyet, sana bela verir.
 • Dolaşan her kadının yanında bir şeytan olur. Bir kimse güzel bir kadına rastlayınca, hemen evine gidip hanımı ile sohbet etmelidir. Çünkü, bu meselede bütün kadınlar aynıdır.[1]
 • Dostlukta da düşmanlıkta da aşırıya kaçmayın.
 • Dört şey peygamberin sünnetlerindendir: Utanmak, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek.
 • Dua da bir ibadettir.[2]
 • Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri [nafile ç.n.] oruç tutup, gecelerini [nafile] ibadetle geçiren kimse gibidir.[3]
 • Dünyada bir kadın kocasına eziyet ederse, o erkeğin hûrîlerden olan zevcesi o kadına hitâbederek:
- 'Allah canını alsın; bu adama eziyet etme. O, dünyada senin yanında bir misafirdir; yakında senden ayrılıp bize kavuşacak', diyerek muâheze eder.[4]
 • Dünya tatlı ve manzarası câziptir. Allah sizi dünyada başkalarına halef kılacak ve nasıl muâmele edeceğinize bakacaktır. Binâenaleyh dünyadan korkunuz ve kadınlardan korununuz.
 • Dünyada iki yüzlü olanlar, Kıyamet Günü ateşten iki yüzlü olarak gelirler.
 • Dünyanızı ıslah ediniz. Yarın ölecekmiş gibi de Ahiret için çalışınız.
 • Düşmanlarınızın en kuvvetlisi içinizdedir.

Kaynakça[değiştir]

 1. İmam Gazâlî, Kimyâ-i Saâdet, Bedir Yayınevi, 2013, c. 1, s. 215.
 2. Müsned, IV, 267 271, 276; Edebü'l-Müfred, 249 Sünen (Tirmizi), V, 211, 375; Müstedrek I, 349
 3. Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41; Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78.
 4. Muâz b. Cebel'den rivayet edilen bu hadis için bkz. Riyâzü's-Salihîn, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, c. 1, s. 326, hadis numarası: 285.