İçeriğe atla

Muhammed/Ç

Vikisöz, özgür söz dizini
  • Çocuğa, yedi yaşına varınca namazı emredin. On yaşına varınca, -eğer namaz kılmıyorsa- onu dövün.[1]
  • Çocuk doğuran siyah kadın, çocuk doğurmayan (beyaz) ve güzel kadından daha hayırlıdır.[2]
  • Çocuk sağını solundan ayırmasını bildi mi ona namazı emredin.[3]

Kaynakça[değiştir]

  1. Ahmed bin Hanbel, III/404, hadis numarası: 15276; İbn Ebî Şeybe, I/304, hadis numarası: 3481; Ebû Davud, salât, 26, hadis numarası: 494; Tirmizi, salât, 182. (Ayrıca bakınız)
  2. İmam Gazali, İhyau Ulumi'd-Din, Karaoğlu Yayıncılık, 1991, c. 2, s. 1157
  3. Ebû Davud, Salât 26 (497).