İçeriğe atla

Louis Althusser

Vikisöz, özgür söz dizini
Louis Althusser
Doğum tarihi 16 Ekim 1918
Doğum yeri Birmendreïs , Fransız Cezayir
Ölüm tarihi 22 Ekim 1990
Ölüm yeri Paris , Fransa
Vikipedi maddesi

Louis Pierre Althusser ( 16 Ekim 1918 - 22 Ekim 1990), École normal'de okuyan Cezayir doğumlu bir Fransız Marksist filozoftu. Felsefe Profesörü.

Sözleri[değiştir]

 • Mucize yoktur.
 • Felsefe Ebedidir.
 • Her insan filozoftur.
 • Tanrıları yaratan korkudur.
 • İnsan alet yapan hayvandır.
 • İnsan tarihsel bir hayvandır.
 • Aletler maddeleşmiş teorilerdir.
 • Cehalet asla bir argüman olamaz!
 • Her insan için kurgu yaşama dönüşüyor.
 • Doğru hem kendisini hem de yanlışı belirtir.
 • Platon Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir.
 • Hükümet egemen sınıfın siyasetini yürütür.
 • İnsan, çalışmak zorunda olan biricik hayvandır.
 • Bir sabah, seçiminin tutsağı olarak uyanır insan.
 • En iyi bildiğimiz şeyler hiç öğrenmediklerimizdir.
 • Bir zincirin değeri, en zayıf halkasının değeri kadardır.
 • Felsefe ölmeyi öğrenmek değil yaşamayı öğrenmektir.
 • Doğru, olgudur" ya da "doğruluk eylemle meydana çıkar.
 • Her ideoloji ancak bir özne yoluyla ve özneler için varolabilir.
 • İnsan sevgi karşısında da ölüm karşısında olduğu gibi yalnızdır.
 • Toplumların tarihi sınıf kavgalarının tarihinden ibaret olmuştur.
 • Yerçekimi nasıl cisimlerin özü ise, özgürlük de insanların özüdür.
 • Gerçekten de, kelime dediğimiz şey bir "gürültü"den başka nedir?
 • İnsan da durmamalı.Sürekli kendini yenilemeli Bir bilim asla durmaz.
 • Her felsefenin içinde tüm felsefenin tohum halinde var olması gerekir.
 • İnsanın bilinç dışı düşünce ve arzuları vardır ve bunlar cinsel kaynaklıdır.
 • Bir ideoloji altında icra edilmeyen sınıf mücadelesi, yani siyasal pratik yoktur.
 • Din bu yaşarken ölüme bir dirilme ve bir başka hayat vaadiyle karşılık veriyordu.
 • Kötü yönetimler kötü oldukları için, iyilerse kısa ömürlü oldukları için kusurludur.
 • Kocaman bir çemberdir... Asla daire olamayacak olan.Bu din dediğimiz şey nedir ?
 • Ve gerçek şu ki, bedenin neler yapabileceğini şimdiye dek kimse belirleyememiştir.
 • İdealist felsefenin soyutlaması "tümelleştirici" iken bilimsel soyutlama "evrenseldir".
 • Anlamak için zaman gerektiğini " anlamadığımdan, bu beni uzun zaman rahatsız etti.
 • Adsızlığın, bilinmezliğin içinde yitip gitmek: bu benim tek gerceğimdi; hep de öyle kaldı.
 • Sınıfların arasındaki ilişki, üretim araçlarının sınıflar arasındaki dağılımıyla belirlenmiştir.
 • Ayrı ayrı birer ahlaksız yaratıklar olan insanlar, toplu oldukları zaman namuslu kişiler olurlar.
 • İşçi sınıfı uğruna çalışmak tutkusu. Bütüncül, ödünsüz ve elbette ksımen mitsel tam bir tutku.
 • Halkların tabiatını iyi tanımak için hükümdar, hükümdarınkini tanımak için halk olmak lazımdır.
 • Düşünmek yalnızca aydınlara, üniversite gibi kurumlara bırakılamayacak kadar ciddi bir meseledir.
 • İnsanın bilmek için çalışmaya ihtiyacı olmadığı gibi yaşamak için de çalışmaya ihtiyacı olmadığı fikri.
 • Açık gözlerle felsefe yapmak, karanlıkta felsefe yapmaktır. Sadece körler güneşe doğrudan bakabilir.
 • Sartre, insan denen varlığın en derin felsefî projesi olarak bütünden değil de bütünleşmeden bahseder.
 • Gerçek şu ki Kilise'nin oynadığı devletin egemen ideolojik aygıtı rolünü günümüzde Okul üzerine almıştır.
 • İnsanın kendi dünyasını tanımak için kendi dünyasından çıkması ve büyük dolambaçtan dolanması gerek.
 • Devlet, sömürü üzerine kurulmuş ideoloji ve zor kullanımıyla garantilenmiş bir aldatmaca ilişkisini icra eder.
 • Her felsefe, idealist olsun materyalist olsun, içinde hasmını barındırır. Önleyici bir tutumla "nehyetmek" için.
 • Devrimci bir işçi partisininse üyelerine sunacak hiçbir şeyi yoktur: ne makam/mansıp ne maddesel avantajlar.
 • Bir tedirginliği ancak bitmez-tükenmez başka tedirginliklere düşerek yatıştırma düşüncesi benim yazgim artik.
 • Hep o korku, bedenime bir zarar gelir korkusu. Gerçek şu ki, ben tüm yaşamımda bir kerecik bile dövüşmedim.
 • Devrimci mücadelenin hedefi; her zaman için sömürünün sona ermesi ve dolayısıyla insanın kurtuluşu olmuştur.
 • İdealist filozofların inandıklarının aksine, bilim ve bilgi siyasete değil, siyaset bilim ve bilginin gelişmesine kumanda eder.
 • Bütün dinlerin müminleri insanlara dili bahşedenin Tanrı ya da elçisi olduğunu iddia ederler ama elbette durum böyle değildir.
 • Filozof için sanki bütün felsefeler çağdaştır... çünkü aslında hep aynı sorulara yanıt ararlar ki, zaten felsefe de bunlardan oluşur.
 • Yaşayan bir insan için ölüm hiçbir şeydir, çünkü adam yaşıyor; ölmüş biri için de ölüm hiçbir şeydir, çünkü artık onun hakkında hiçbir şey bilemez.
 • Despotizmin ilk özelliği, deyim yerindeyse hiçbir yapısı olmayan bir siyasal rejim olmasıdır. Ne siyasal, ne hukuki ve ne de toplumsal bir yapısı vardır.
 • Biliyoruz ki somut bir dünyada, doğumumuzdan ölümümüze kadar somutun içinde, somutun egemenliği altında yaşıyoruz. Bu kadarı bile çekilmez!
 • Bilim popüler ideolojinin sandığı gibi "somuttan soyuta" gitmez; ampirik olarak var olan nesnelerden, onların hakikatine gitmez. Aksine, bilim soyuttan somuta gider.
 • Zihnin hiçbir mutlak anlama, arzulama, sevme, vb yetisi yoktur. Bundan şu sonuç çıkar ki, yetiler ve benzeri kavramlar ya tamamen kurmaca ya da metafizik 'var olan'lardır.
 • Devlet işçi sınıfının, artı-değerin zorla elde edilmesi sürecine boyun eğmesi için egemen sınıfların işçi sınıfı üzerindeki egemenliğini güvence altına almasını sağlayan bir baskı ‘makinesi’dir.
 • Devletin kapitalizmin yeniden üretimini sağlamada iki tür sistemi vardır: İlki, Devletin Baskı Aygıtları; hükümet, ordu,polis,hapishane. İkincisi Devletin İdeolojik Aygıtları; eğitim,din,siyaset,sendika,basın-yayın. Bunlar ideolojik yeniden üretimi devletin işleyişine bağlayan kültürel aygıtlardır.