Kullanıcı mesaj:Said.dagdas

Vikisöz, özgür söz dizini
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Üstteki mesajın sahibi beyefendiye/hanımefendiye/Kurula iletilmek üzere: Bilindiği üzere, ilgili sitede katkı vermeye başladığım andan beri, kaynağını MUTLAKA vermek suretiyle bilginin - atasözünün kayda alındığı an dahil son derece hassas bir yol izlenmiştir. Bunca yıldan sonra dikkatimi çeken husus oldukça ilginçtir. "D" başlığı atasözlerinde Ekim ayının sonunda atfen ismine, memleketine yer verilen birkaç yeni eklenen atasözünden atıfların kaldırıldığını gördüm. Üzüldüm. Esasen bana mesaj ilettiğiniz için de üzülmedim. Sadece; bilimsel özeni en ayrıntılı biçimde göstermek suretiyle verilen hem Türkçemizin kaynakları adına, hem atasözlerimiz adına ve hem de ilgili şahıslar,beldeler-şehirler adına üzüldüm. İlgili şahısların da kayda aldığım anda izlediğim bu hassasiyet hakkında bilgisi yoktur. Farklı yörelerden benzer sürümlerle verilen bazı atasözlerimiz arasında da esasen son derece orijinal, Türkçe adına kazanımlar elde edildiğini görmek zor değildir. Sözlerim uzayabilir kusura bakmayın. İnternetin insanoğluna sunmakta olduğu bu zenginliğin ve derinliğin tek yönlü kısıtlanma yönüne gidilmesi, sadece sizlere kaybettirmez, asıl önemli olan Türkçemiz adına kayıptır. Asıl beni üzen budur. Bizi topluca üzmesi,rahatsız etmesi beklenen de bu olmalıdır görüşündeyim. İstenirse bu husus, Facebook'da da tartışmaya açılabilir. Ortak görüşe uyarız biz de bu durumda... TDK'na sunacağım nitelikte yansıttığım atasözleri demetinin - zenginliğinin bu açıklamalarım dikkate alınarak mevcut bilimsel hassasiyetim gözetilerek tutulması yerine olacaktır görüşündeyim. Nihai aşamada; eğer sunduğum önerilerim dikkate alınmayacak olursa; sadece atıflarının değil, bu durumda eklediğim tüm atasözlerinin tarafınızdan silinmesi uygun olacaktır. Çünkü, Türkçeye verdiğimiz emeğimizin ve çabamızın karşılığı yoksa, Türkçeye hizmet için başka kanalları - internet sitelerini devreye sokmamız uygun olacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. Dr. Said Dağdaş, 2.11.2013, Ankara.


merhaba, vikisöze verdiğiniz destek için teşekkürler. ancak katkılarınızın tamamına kendi isminizi eklemeniz bu anonim projenin mantığına uygun değil. kaynaklandırma elbette önemli, ancak yazılı kaynakları kullanıyoruz bunun için. eğer bu yönde bir kaynak varsa eklenebilir. ancak, anonim sözleri, sizin duyduğunuz âna ve kişiye maletmek doğru olmaz. ikinci bir konu, günümüzde yaşayan kişilerin sözlerini de bu başlık altına eklemeniz, ki bu da 'atasözü' tanımına uygun değil. birikiminizden ve katkılarınızdan mahrum kalmak istemeyiz. bu yönde katkılarınızdan memnun oluruz. kolay gelsin. --kibele 08:59, 3 Kasım 2013 (UTC)


Değerli Kibele, İletilen mektup için teşekkür ederim. 1- Öncelikle bir hususu bilgilerinize sunmak isterim. Derlemelerimi, önceden birkaç sempozyumda ve dergide yayımladım. Asıl amacım, kitap halinde bir çalışmayı ortaya koymak ve bunu hem Türkçe okuruna, hem de Türkçe konuşan diğer ülkelerimizin okuruna sunarak Türkçeye kendi çapımda katkı vermeyi kapsamaktadır. Bunu, "asil" bir çaba olarak görürüm. Açıklamalarınıza ilişkin ise; a- "ancak katkılarınızın tamamına kendi isminizi eklemeniz bu anonim projenin mantığına uygun değil." cümleniz hakkında... Emeğin sahibi olarak, hem kendi adımı, hem de bizzat yerinde-yöresinde-memleketinde kişinin bir anlamda resmini de çekerek aldığım-yaptığım atıf tarzını başından beri kullanıyorum, uyguluyorum. Bunu yaparken de; hem atıf yaptığım kişiye-memlekete-yöreye saygımı da ifade etmek ilk amacım olsa da, belki daha da önemlisi Türkçenin bu muhteşem zenginliğinin çok farklı yörelerde - illerde - bölgelerde aynı şarkıyı terennüm edenlerin dili olduğunu da hatırlatmaktır. Bir diğer amacım da; diğer katkı sahiplerini de benzer bir yöntem kullanmaya teşvik etmektir. Ki bu yolu az da olsa deneyenleri de biliyorum. İZLEDİĞİM, TARİHE DE NOT DÜŞEN BU BİLİMSEL YÖNTEMİ, TÜRKÇEYE KATKI ANLAMINDA GERÇEKTEN ÖNEMSİYORUM. b-"... ancak, anonim sözleri, sizin duyduğunuz âna ve kişiye maletmek doğru olmaz." cümleniz hakkında ise; bu görüşe biraz uzağım. Nedeni de şu: Sözgelimi; değerli araştırıcı Ömer Asım Aksoy'un sizin de yazılı kaynak olarak kullandığınız bir derlemesi var. Kitabın yazarı olarak Türkçe okuru, sadece Ömer Asım Aksoy'un adını biliyor malum. Sanki atasözlerinin de "anonim"liğini değil, Ömer Asım Aksoy'un adı ile özdeş olarak hatırlıyor okur... Benim izlediğim yöntem ise, hatırlananların sayısını tekten çoğula çıkarmaktır ve bu yönü ile daha bilimseldir. Tüm katkı sahiplerini devreye sokarak vermek suretiyle ilgili atasözü, "yöresinde, köyünde anonim" gibi olsa da, genele bakıldığında "anonim" tanımı kapsamında artık kalmamaktadır görüşündeyim. Bu yöntem ile, belki 10 yıllar sonra, belki 100 yıl sonra bu sözün guya "anonim"liği değil, her yörenin Türkçe konuşan çocukları tarafından,kendi yöreleri ile ilgisini, ilişkisini kurmaktan keyif alacağını ve derin bir ilgi ile okuyacağından, doğal olarak istifade edeceğinden de çok eminim. Bırakınız bu imkanı tanıyalım okurlarımıza. Sizlerin de, değerlendirmenizi bu yönü ile de bakarak yapmanızı beklerim. "Kişiye mal etmek değil kasdedilen, kişi ile bir daha kaybolmamacasına "ana" sabitlemek, aynı sürümün farklı yörelerde kullanılan sürümleri arasında da MUKAYESE EDEBİLME fırsatını araştırıcılara sunmaktır. Makale ya da kitap haline getirirken de, halen izlediğim yöntemi, bilimsel faydalanmayı en üst düzeyde tutabilmek amacıyla kullandım, kullanacağım. Bazı atasözlerine de önceki bir yayınıma atfen (Dağdaş ve ark., 2005; 2006) vb. diyorum malum.

ORTAK DERDİMİZİN, TÜRKÇEYE KATKI OLDUĞUNDAN EMİNİM. Bu nedenle yazdıklarımın dikkatle değerlendirileceğini umuyorum. c- "... ikinci bir konu, günümüzde yaşayan kişilerin sözlerini de bu başlık altına eklemeniz, ki bu da 'atasözü' tanımına uygun değil." cümleniz hakkında. Bu görüşünüze de yakın bir okur değilim açık sözlülüğümü hoşgörünüz. Nedeni de şu: "Günümüzde yaşayan kişiler, köyümdeki bir ana ya da aksakal da olabilir, İstanbul ya da Ankara'da veya Bakü'de Türkçe konuşan bir bilim adamı, siyasetçi de olabilir. Benim derdim, Türkçe'ye katkı sunmaktır. Yeri geldiğinde, Ertuğrul Günay'dan duyduğum bir atasözünü, yeri geldiğinde Sayın Başbakan'ın, Sayın CHP liderinin, Sayın Bahçeli'nin, veya yine yeri geldiğinde Cübbeli Ahmed Hoca'nın, bir başka ehl-i tarik büyüğünün İstanbul'da-Trabzon'da-Erzurum'da, vb. söylediği muhteşem Türkçe atasözünü, yeri geldiğinde de Fethullah Gülen Hocaefendinin milletin zaten kullandığı bir atasözünün farklı sürümünü söylediğinde kullanmanın son derece doğal ve tarafsız bir bilimsel yöntem olduğunu düşünüyorum. d-Bir diğer bilimsel tutumum da şudur: "Eğer ilgili sitede, bu yöntemi izlemeden sadece "anonim" varsayımı ile ekleme yaparsam, benim hazırlayacağım makale ya da kitabın ne değeri kalacak? Makaleyi ya da kitabı yayım için sunduğum Hakem Kurulu demeyecek mi ki; siz "çalıntı"bir yol izliyorsunuz... Ben bu tür bir ithamı göğüsleyemem. 40 yılı aşkın bir zamandan beri verdiğim emeğin; tek tek- yöre yöre, il il, köy köy, bölge bölge tamamen elimin emeği olduğunu ispat edebilmeliyim. Sadece benim değil, ulaşabildiğim tek tek her kişinin bunda emeği olduğunun da "okur" tarafından bilinmesini de emeğin sahipleri olarak zikretmeyi gerekli görürüm. Kuzeydoğu sınırımızdaki Camili'den, Datça Yarımadasına, Edirne'mizden Şırnak'a, Van'a kadar, Denizli'den Bakü'ye-Gence'ye kadar, Köln'den, Leverkusen'den Tunus'a kadar zikredilen ve asla hatalı ve ilave bilgi verilmeyen bu yöntemin sadece adımla değil, çok yönlü bir derlemenin bileşenleri olarak anılması hem dürüstlük, hem de erdemliliğin gereğidir görüşündeyim (Said Dağdaş, 3.11.2013). "Dürüstlük, en büyük kurnazlıktır!" atasözünü de ben ekledim malum. Burada da aynı atasözümüzü paylaşmayı gerekli görüyorum. Hem kendime, hem Türkçeme, hem Türkçemize saygımı ifade etmeye çalıştığım üstteki açıklamalarımın dikkate alınacağından da eminim...

Saygılarımla...

3.11.2013, Dr. Said Dağdaş.

çalışmalarınıza ve düşüncelerinize saygı duyuyorum. zaten bu yorumları yapmadan önce biraz internete bakmış ve hakkınızda bilgilenmiştim. ancak, viki projelerinin genel mantığı bu söyledikleriniz konusunda sizinle hemfikir değil. burada özgün araştırmalara yer vermiyoruz. yani, sizin araştırmalarınız kendi alanında referans kabul edilmeden burada bu şekilde alıntılayamıyoruz. ömer asım aksoy ile ilgili başka alandan bir örnek vereyim. diyelim bir türkü, 'şu şu kişiden aktaran neşet ertaş' diye literatüre girdiyse, artık siz o türküyü gidip başka birinden nakledip öyle yazamazsınız. değişik yörelerde farklı bir ağızsa onu ilgili yerlerde kayda geçirmek gerekiyor. günümüzde yaşayan kişilerin sözlerine ilişkinse konuşacak birşey yok. bunlar kayda değer kişilerse ve burada kendi maddeleri varsa sözlerine orada kaynaklı olarak yer veriyoruz. ama atasözünün tanımı bellidir. başta da dediğim gibi çalışmalarınızı takdir ediyorum, ancak burası bizim kişisel düşüncelerimizle yön verdiğimiz bir mecra değil, çeşitli kuralları var. kolaylıklar dilerim. --kibele 14:17, 3 Kasım 2013 (UTC)

Değerli Kibele, Mektubunuzu okudum. Esasen önceki mektubumda son derece geniş-kapsamlı bir açıklama sundum. Mektubumun yeterince dikkate alınmadığını en azından söylemek zorundayım. Sanıyorum aktardıklarımı açıklamada benim zaafım da var. Öyle görülüyor. Fakat son mektubunuzla ilgili daha fazla açıklama sunmayı da gerekli görmüyorum. Sadece son mektubunuzun içeriğine katılmadığımı, çok farklı pencerelerden bakılabileceğini, yorumlarınızın tam zıddı yorumlara ve bilgilere açık olduğunu paylaşma gereği duyuyorum. Talep gelirse açıklama sunarım. Bu durumda; ilk mektubumda sunduğum yöntemin hem şahsen- hem de hukuken yerine getirilmesini istemekten başka bir seçeneğim kalmamıştır. "Nihai aşamada; eğer sunduğum önerilerim dikkate alınmayacak olursa; sadece atıflarının değil, bu durumda eklediğim tüm atasözlerinin tarafınızdan tamamının silinmesi uygun olacaktır. Çünkü, Türkçeye verdiğimiz emeğimizin ve çabamızın karşılığı yoksa, Türkçeye hizmet için başka kanalları - internet sitelerini devreye sokmamız uygun olacaktır." Başarılar dilerim. Said Dağdaş, 4 Kasım 2013 - 1 Muharrem 1435.

burada kişisel bir görüş bildirmedim, viki projelerenin kurallarından söz ettim. bu açıdan tartışılacak bir konu yok. çalışmanız bilimsel olarak kabul bulursa, burada seve seve atıfta bulunuruz. son söylediıinizle ilgili olarak da, madde değişikliği yaparken altta beliren ifadeyi hatırlatmak durumundayım:

"Sayfayı kaydetmekle katkınızı geri dönülmez şekilde Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 ve GFDL ile lisanslamayı kabul etmiş olacaksınız. Böylece içeriği daha sonra kullananların size en azından katkıda bulunduğunuz sayfanın url cinsinden bağlantısıyla atıfta bulunacağını da kabul etmiş olursunuz. Ayrıntılar için Kullanım Koşullarına bakınız."

iyi çalışmalar. --kibele 08:10, 4 Kasım 2013 (UTC)

Değerli Kibele, - Çok farklı yorumlar yapılabilir. Önceki mektubumda da paylaştım. Bazı yayımlanmış makalelerimize de atıf yaptığımızı belirttim. İlaveten, dil canlı bir varlıktır. Kayda alırsınız, paylaşırsınız. Yeni bir makalenin yayımlanması sürecini bekledikten sonra ekleme yapmanız durumunda canlılık zedelenir. Emek de zedelenir. Yayımlanmış bazı makale örnekleri altta verilmiştir. 1- DAĞDAŞ, S.; DAĞDAŞ, F. B., 2005: Denizli-Acıpayam-Dodurgalar Kasabasından Derlenen Kelimelerimiz. [SY194642] / Türk Dili Araştırmaları Yıllığı : BELLETEN= Yearbook of Turkic Studies , 2005/1, s. 7-55, 215 s., Baskı: Öncü Basımevi, Temmuz 2008, Ankara. 2- DAĞDAŞ, S., DAĞDAŞ, F. B., DAĞDAŞ, F., ve BAZ, M., 2006: “Göller Yöresi”nin Batı Yakasında Yer Alan Denizli-Acıpayam-Dodurgalar Kasabasından Derlenen Bazı Atasözleri. YÖRTÜRK Fikir, Kültür ve Sanat Dergisi, MAYIS-HAZİRAN 2006, Yıl: 11, Sayı: 67, s. 37-57, Baskı: Lazer Ofset Matbaa Tesisleri, Ankara, 64 s. 3- DAĞDAŞ, F., DAĞDAŞ, S., DAĞDAŞ, G. S., ve DAĞDAŞ, A., 2006: Denizli-Acıpayam Dodurgalar Kasabası Mahallî Ağzından Derlenen Bazı Türküler, Maniler ve Hikayeleri. I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu (11-13 MAYIS 2006)-Beyşehir-KONYA, 4- DAĞDAŞ, S., DAĞDAŞ, A., 2006: Denizli-Acıpayam Dodurgalar Kasabasından Derlenen Bazı Bilmecelerimiz. I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu (11-13 MAYIS 2006)-Beyşehir-KONYA, 5- DAĞDAŞ, S., DAĞDAŞ, G. S., ve DAĞDAŞ, F. B., 2006: Göller Yöresi’nin Batı Yakasında Yer Alan Denizli-Acıpayam-Dodurgalar Kasabasından Derlenen Deyimlerimiz. I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu (11-13 MAYIS 2006)-Beyşehir-KONYA.

"Sayfayı kaydetmekle katkınızı geri dönülmez şekilde Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 ve GFDL ile lisanslamayı kabul etmiş olacaksınız. Böylece içeriği daha sonra kullananların size en azından katkıda bulunduğunuz sayfanın url cinsinden bağlantısıyla atıfta bulunacağını da kabul etmiş olursunuz. Ayrıntılar için Kullanım Koşullarına bakınız." paragrafını paylaşmanız yerinde oldu. Sayfayı kaydeden sorumlu kişi olarak, katkılarımın tamamına şahsım adına tüm sorumluluğu da üzerime almış konumdayım. Bu nedenle "bilimsel yöntem kullanımına son derece bağlı kalarak yaptığpımız katkıyı korumak" da sizlerin görevi ve sorumluluğu olmak durumundadır. Çünkü yukarıda çıplak olarak "Sayfayı kaydetmekle katkınızı geri dönülmez şekilde .... lisanslamayı kabul etmiş olacaksınız..." denilmektedir. Hukuki dilin tarafınızdan da aynı hassasiyetle anlaşılması gerekir... Yine şahsım dışında yapılan katkıların sahipleri de belli değildir. Hakikaten atasözü olarak kabul edilebilecek olanlar hangileridir? Bu husustaki ölçütü kim / kimler belirliyor? . Hepsi boştadır görüldüğü üzere. Ancak tarafımdan sunulan katkı, son derece geniş kapsamlı ve tartışmaya da açıktır. Esasen bu konudaki tartışmayı bırakınız sizlerle benim aramda değil, katkı sahipleri arasında görelim. Bilimsel olan da budur bana göre... NOT: Dikkatimi çeken ve ilk mektupta sormam gereken soru şudur: Neredeyse 8-10 yıldan beri katkı veren bir okurum. Katkımın yöneltildiği ana başlık da Türkçemizdir tamamen. Aradan bu kadar sene geçtikten sonra ortaya çıkarılan bu pürüzün gerisinde ne olduğunu gerçekten merak ettim ve ediyorum. 4.11.2013, Dr. Said Dağdaş.


Burada bir kaç kelam etmemin uygun olacağını düşünüyorum öncelikle hiç kimsenin (benim düşüncem) sizin emeklerinizi değersiz ya da kayda değer görmediğini sanmıyorum zaten kendi zamanını dışarı da veya herhangi başka bir şey için harcamaktansa herhangi bir Viki projesinde harcayan bir kişi buraya bir kelime eklemenin değerinin farkındadır.Ancak sizin de anlamanız gereken bir nokta var ki sanırım sorun da burası.Genel olarak Viki ve oradan da Vikisöz'e gelirsek, bu sistemim amacı kişiyi olabildiğince çabuk bilgiye ulaştırmak zaten grafik arayüzüne bakarsanız ne kadar sade olduğunu da anlarsınız ancak aynı zamanda doğru bilgiye de ulaştırmaktır.Dikkatiniz çekerim doğru bilgi zaten burada bizim yetkimizin getirdiği sorumluluk da bu, doğruyu yanlışı fazlalığı ayırmak sistemi dengeli bir şekilde tutabilmek.Bunun içinde belli başlı kurallar var hiç bir Viki Projesi kuralsız baştan savma bir şekilde varlığını sürdürmez. Sizin de anlamanız gerekir ki burada herhangi başka biri çıkar da ".........." a kişisinden naklen b diye yazarsa ya da tarih mekan verirse bizim bunu nasıl teyit etmemizi bekliyorsunuz ? Tamam sizin yapmadığınızı kabul edelim ancak internet bu tarz çarpıtmalarla uğraşan belli bir kesim ile dolu sizi kabul edersek onu etmez isek burada da bir yanlışlık olduğu ortaya çıkar işte burada devreye giren şey yayımlanmış bir kaynak ki bizim de dayanak noktamız bu olur sizi diğer "troll" kesimden ayırmak için."kibele" nin dediği gibi eklediğiniz içerik ile ilgili olarak bir kaynak da ekleyin biz de bunun sallamasyon olmadığını anlayalım.Onun dışında pürüz konusunda da bir şeyler demem gerekirse Vikisöz, Vikipedi'ye nazaran geride kalmış bir oluşum benim aktif olduğum ilk günden bugüne kadar da bir bakarsam genel olarak her dönemde zaten aktif olan kişiler bellidir kimisi bir şeyler ekler kimizi düzenler bazıları ağırlıklı olarak Vikipedi ile ilgilidir ama gelip burada da bir şeyler yapmıştır emek vermiştir.Bunun arkasında da herhangi bir şey olduğunu sanmıyorum ancak bunun şu an konuşulmasının sebebinin de başlıkların kotasının dolması olarak görüyorum.İlk başta dediğim bilgiye hızlı bir şekilde ulaştırmak ancak madde içerikleri o kadar karışık gözüküyor ki atasözü nerede ya da o yanda yazan tarihler.Umarım dediğim anlaşılmıştır.Yoksa burada kimsenin yaptıklarına karşı bir oluşum içinde değiliz. Berrram (mesaj) 00:09, 6 Kasım 2013 (UTC)

İlgili yazarın bilgilerine (Sayın Berram), Tartışma, karşılıklı görüş alış-verişi yeterince yapılmıştır bu aşamaya kadar. Sayın Berram'ın sadece kullandığı dili yadırgadım. "Umarım dediğim anlaşılmıştır."; "bunun sallamasyon olmadığını anlayalım." gibi... Üzgünüm. Sadece yayımlanmış eserden/eserlerden katkı verilecek ise; madem öyle, sadece Ömer Asım Aksoy'un kitabından bağlantı verilir. Bunun dışında katkı yapanlara kapatılır. Halbuki Vikisöz'ün kurallarında böyle bir uygulama yok. İsteyen, Terms of Use kapsamında katkı verebiliyor. Anlaşılıyor ki; yayımlanmış eserlerimde zaten izlediğim yönteme benzer biçimde, bilimsel hassasiyeti öne çıkaran bir atıf yöntemi izlememiş olsam da eklesem, hiçbir karşı görüş vermeyeceğiniz de kolayca anlaşılıyor maalesef. Katkı vermeye devam edeceğim. Çağdaş iletişimin önünü, Türkçenin gelişiminin önünü temelsiz bahanelerle kimse kesemez düşüncesindeyim. Önemli olan sözgelimi Said, Ahmed, Erzurum, Edirne, vb. değildir. Önemli olan Türkçenin kazanımlarının artırılmasıdır. Bu konuda aynı zamanda, hukuki açıdan da tek yanlı müdahaleye kimsenin hakkı olmadığı görüşündeyim. Hukuki hakkımı da savunmaktan geri kalmam. Alttaki "Terms of Use" açıktır. İyi çalışmalar dilerim... 6.11.2013, Dr. Said Dağdaş.


Terms of Use Wikimedia-logo.svg This is a human-readable summary of the Terms of Use. Disclaimer: This summary is not a part of the Terms of Use and is not a legal document. It is simply a handy reference for understanding the full terms. Think of it as the user-friendly interface to the legal language of our Terms of Use.

Part of our mission is to: Empower and Engage people around the world to collect and develop educational content and either publish it under a free license or dedicate it to the public domain. Disseminate this content effectively and globally, free of charge.

You are free to: Read and Print our articles and other media free of charge. Share and Reuse our articles and other media under free and open licenses. Contribute To and Edit our various sites or Projects.

Under the following conditions: Responsibility – You take responsibility for your edits (since we only host your content). Civility – You support a civil environment and do not harass other users. Lawful Behavior – You do not violate copyright or other laws. No Harm – You do not harm our technology infrastructure. Terms of Use and Policies – You adhere to the below Terms of Use and to the applicable community policies when you visit our sites or participate in our communities.

With the understanding that: You License Freely Your Contributions – you generally must license your contributions and edits to our sites or Projects under a free and open license (unless your contribution is in the public domain). No Professional Advice – the content of articles and other projects is for informational purposes only and does not constitute professional advice.


Öncelikle orta da yadırganacak bir şey yok yazdıklarımın da farkındayım ve arkasındayım kullandığım dil de gayet doğru ve düzgün lakin sizin üslubunuz biraz alaycı ve bizi küçük görür gibi . Çağdaş iletişimin önünü, Türkçenin gelişiminin önünü temelsiz bahanelerle kimse kesemez düşüncesindeyim. bu kimseler biziz herhalde temelsiz dediğiniz bahaneler de Viki platformunu oluşturan ve dengeli kalmasını sağlayan kurallar topluluğu olsa gerek lakin bilmeniz gereken bir şey var ki bizler burada Türkçe için bulunuyoruz.Zaten bu tarz herhangi bir kazanç olmayan platformlarda bulunan kişiler, bunu ilgi duydukları konunun gelişmesi için yaparlar.Ancak siz nedense sürekli yazdıklarınızın değerlendirme gayesindesiniz. Binlerce insan geliyor maddeleri okuyor kimi 5-6 yıllık kimi daha da eski ya da yeni ama içeriği ekleyen kimse de eklediği içeriğin sonuna adını koymaya ihtiyaç duymuyor çünkü burası öyle bir yer değil.Ama siz içeriği ekliyorsunuz yanına da isminizi ya da o içerik ile ilgili olduğunu düşündüğünüz şeyi.Evet yaptıklarınız Türkçe'nin kazanımı arttırır ama sizce bu artış olumlu olan bir artış mı ? Adı üstünde "atasözü" o zaman bende çıkarım şöyle girerim kahvehanenin birine duyduğumu yazar gelir buraya eklerim neler çıkar neler lakin bu ne kazandırır Türkçe'ye ? Ayrıca dediklerimi(zi) çarpıtmanıza gerek yok bizler her madde için önümüze kaynak getirin demiyoruz, lakin bir şekilde araştırarak bulunabilecek vardır bir de bulunamayacak.Misal olarak bir anonim gelir a kişisinden bir söz ekler söze bir bakarsınız araştırırsınız zaten öyle bir söz varsa bulduğunuz sonuçlar bunu tasdik eder yoksa da zaten anlaşılır.Bir de sizin ya da sizin gibi ekleme yapanların eklemelerine bakarsak ben/biz nasıl bilebiliriz sizin aktarma yaptığınız kişiyi yeri tarihi veya zamanı ki bunu onaylayıp kabul edebilelim.Son olarak da şunu belirtmek isterim ki kişisel olarak , yaptığınız katkıların dediğim çerçeve'de (Bu benim kendi uydurduğum kurallar olmayıp genel Viki(söz) kurallarıdır.) olmaması durumunda onaylamayacağımı belirtmek isterim.İlla ben ismimi ekleyeceğim diyorsanız da kişisel görüşüm olarak açarsınız bir "kişisel blog sayfası" orada istediğiniz gibi ekler çıkarır yazar çizersiniz.Bu konuda ise en doğru cevabı müsait olunca Vitruvian verecektir. Berrram (mesaj) 22:29, 6 Kasım 2013 (UTC)

Sayın Berram, Artık, yazdıklarımı yeterli görüyorum. Bazen susmak, konuşmaktan daha güzeldir. Bundan sonra sizlere cevap yazmayı düşünmüyorum. Önceki mektubumda yer verilen; "... Sadece yayımlanmış eserden/eserlerden katkı verilecek ise; madem öyle, sadece Ömer Asım Aksoy'un kitabından bağlantı verilir. Bunun dışında katkı yapanlara kapatılır. Halbuki Vikisöz'ün kurallarında böyle bir uygulama yok. İsteyen, Terms of Use kapsamında katkı verebiliyor. Anlaşılıyor ki; yayımlanmış eserlerimde zaten izlediğim yönteme benzer biçimde, bilimsel hassasiyeti öne çıkaran bir atıf yöntemi izlememiş olsam da eklesem, hiçbir karşı görüş vermeyeceğiniz de kolayca anlaşılıyor maalesef. Katkı vermeye devam edeceğim. Çağdaş iletişimin önünü, Türkçenin gelişiminin önünü temelsiz bahanelerle kimse kesemez düşüncesindeyim. Önemli olan sözgelimi Said, Ahmed, Erzurum, Edirne, vb. değildir. Önemli olan Türkçenin kazanımlarının artırılmasıdır. Bu konuda aynı zamanda, hukuki açıdan da tek yanlı müdahaleye kimsenin hakkı olmadığı görüşündeyim. Hukuki hakkımı da savunmaktan geri kalmam. Alttaki "Terms of Use" açıktır. İyi çalışmalar dilerim..." ifadelerimin hiç kimseyi alaya almadığı ve küçük görmediği açıktır, aynı zamanda Türkçeyi ana sütü gibi kullanan herkesin kolayca görebileceği berraklıktadır. Önceki mektubumdaki eleştirimi yineliyorum. Artık bu işin tadı kaçmıştır. Tadını kaçırmak için elinizden geleni yaptığınızı görüyorum. Vikisöz'ün kuralları bellidir. İsminiz ile, T.C. Kimlik Numaranız ile görüş ve önerilerinizi sunmanız aynı zamanda şeffaf ve dürüst olmanın ayrılmaz parçasıdır. Burada yapılan tartışmaların da tek taraflı silinemeyeceği görüşümü yineliyorum. Tartışmayı her okur okuyabilmelidir. İyi çalışmalar dilerim. 7.11.2013, Dr. Said Dağdaş.

Said.dagdas ile bir mesajlaşma başlatın.

Bir tartışma başlat