Jürgen Habermas

Vikisöz, özgür söz dizini
Jürgen Habermas
Doğum tarihi 18 Haziran 1929
Doğum yeri Düsseldorf, Gummersbach
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Jürgen Habermas (d. 18 Haziran 1929), pragmatizm ve eleştirel kuram geleneğine mensup Alman felsefeci ve toplum bilimci. En çok iletişimsel eyleme dayalı kamusal alan kavramı ile bilinir.

  • Aydınlanmacı düşünürler, hâlâ sanat ve bilimin doğal güçler üzerinde kontrolümüzü arttıracağına, dünya ve benlikle ilgili kavrayışımızı geliştireceğine, ahlaki gelişim getireceğine, bizi daha adil kurumlara kavuşturacağına ve hatta gelen mutluluğu arttıracağına dair nafile beklentiler içinde. 20. yüzyıl bu iyimser havayı bozdu... Ne kadar zayıf olsalar da, Aydınlanma'nın beklentilerine tutunmaya devam mı etmeliyiz, yoksa modernite projesini kaybedilmiş mi saymalıyız?[1]
  • Her anlaşma süreci kültürel olarak kökleşmiş bir önanlama zemininde gerçekleşir.[2]
  • Argümantasyonun mantığı sadece iletişim süreçlerinin akışı perspektifinden, kuralları nedensel düzenliliklerle, gerekçeleri nedenlerle benzeştirmemektedir; ‘onların’ ve ‘bizim’ standartlarımız arasında, ‘onlar için’ ve ‘bizim için’ geçerli olanlar arasında içsel bir ilişki oluşturmaya izin verecek bir rasyonellik kavramı yoktur… Birçok argümanda söz konusu olan; genel olarak doğru ya da olası olduğuna karar verilmesi gereken önermeler değil, tersine neyin iyi olduğu, neyin güzel olduğu ya da neyin yapılması gerektiği sorularıdır… Bundan geçerliliğin sosyal gereklilikle ilgili olduğu sonucu çıkmaz.[2]
  • Evrensel pragmatiklerin görevi; olası karşılıklı anlamanın evrensel koşullarını saptamak ve yapılandırmaktır.[3]
  • İletişimsel eylem, yalnızca anlaşmaya varma edimleriyle sınırlı değildir. Aynı zamanda yaşam alanınına tümüyle yayılmış, yaşam alanını ören eylemler bütünüdür.[4]

Kaynakça[değiştir]

  1. Habermas, "Modernite Postmodernite'ye Karşı" New Left Critique'den, 22 [1981 Kışı]
  2. 2,0 2,1 İletişimsel Eylem Kuramı, Habermas, Jurgen, Çev. Mustafa Tüzel, Kabalcı, 2001, s. 128, s. 55-56
  3. On the Pragmatics of Communication, Habermas, Jurgen, 1998, s.21
  4. Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Vadi Yayınları, Ankara, 1998, s.62