III. Selim

Vikisöz, özgür söz dizini
III. Selim
28. Osmanlı padişahı
Doğum tarihi 24 Aralık 1761
Doğum yeri İstanbul
Ölüm tarihi 28 Temmuz 1808 (46 yaşında)
Ölüm yeri İstanbul (Yeniçeriler Tarafından Katledildi)
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
 • Senin gibi binlerce köle bulurum ama İzak gibi bir üstad bulamam."[1]
(Bir gün huzurunda icra edilecek Küme Faslı'na geç kalan devrin ünlü bestekârlarından biri olan İzak'ı, harem ağaları içeri bırakmamışlar ve biraz incitmişler. Perde arkasından bu hali gören padişahın fena halde canı sıkılmış ve köleye hitaben bunu söylemiş.)
 • "Mutluluk hayvanlara ve bitkilere aittir. Çünkü onlarda akçe gailesi yoktur."[2]
(Bir gün huzurunda mutluluktan söz açılmış ve bu hususta kendisine birtakım hoş fıkralar anlatılırken nedimlerini birdenbire susturmuş ve mutluluğun tarifi üzerine söyledikleri.)
 • "Düşmandan intikam alınmadıkça bu kılıç kınına girmeyecektir."[3]
(Tahta geçişinin ikinci gününde, Rusya ve Avusturya savaşları devam ederken yayımladığı fermanında söylediği.)
 • "Ben şimdi saltanatta olsam işler başka türlü olurdu..."[4]
(Şehzadeliği döneminde devlet meseleleriyle yakından ilgilenen III. Selim'in, I. Abdülhamid döneminde yapılan yenilikleri yeterli bulmaması üzerine söylediği.)
 • "Benim vezirim çarhları gönderdiğine haz eyledim ve beğendim inşallah pek alalarını yaptırırız, heman bu misillü şeylere ikdam eyleyüb böyle ustalar tedarikine say ve gayret idesün."[5]
(Baruthane-i Amire'de daha kaliteli ve çok miktarda barut imal edecek iki adet çarkın yapımı için Fransa’dan getirilen Françesko isimli bir teknisyenin görevi başarıyla bitirmesi üzerine...)
 • "Ben şehzade iken böyle kara haberler işitir de kan ağlardım. Gözlerime uyku girmez olurdu. Şimdi padişahım, hâlimi bir düşünün."[6]
(Devletin içinde bulunduğu sosyal, tedrisi, iktisadi kötü durum ve savaşlardan da gelen kötü haberler üzerine ne ölçüde ıstırap çektiğini ifade ederken.)
 • "...Doğrusu ben de farkındayım; lâkin nağmelerin başka bir şekle ifrağı mümkün olmamıştı. Yoksa usûl ve kaideye aykırı olduğu malûmdur. Bununla beraber ihtarınız mucibi memnuniyet olmuştur; ne ise devam ediniz, der..."[1]
(Ünlü bir bestekar olan III. Selim, eserleri hakkında fikir beyan edilmesinden çok hoşnut olması nedeniyle, yine bir beydi icra olduktan sonra eser hakkında sual etmiş, kimse Padişahtan çekinerek yorum yapmak istememesinden mütevellit oluşan sessizlik üzerine mecburen Ahmed Ağa'nın bestenin usûl ile ilgili kusurunu açıklamasına cevaben.)
 • "Ey gaziler yol göründü yine garip serime
  Dağlar taşlar dayanamaz benim ah-u zârıma.
  Dün gece yâr hanesinde yastıcağım taş idi
  Altım toprak; üstüm yaprak yine gönlüm hoş idi
  Ben billahi kail olmam genç yaşımda ölüme.
  Kal selamet nazlı yarim bir yana sen bir de ben."[7]

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Commons'da III. Selim ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.

Vikipedi'de III. Selim ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.


Kaynakça[değiştir]

 1. 1,0 1,1 http://eksd.org.tr/bestecilerimiz/sultan_iii_selim.php
 2. Anonim
 3. Osman Özkul, Gelenek ve Modernite Arasında Ulema (2005), Bir Harf Yayınevi, İstanbul, s. 197.
 4. Abdullah Özkan, Osmanlı Tarihi (Kuruluş-Yükseliş-Duraklama-Son Yıllar) (2003), Boyut Yayıncılık, İstanbul, s. 73.
 5. Birol Çetin, Osmanlı İmparatorluğunda Barut Sanayi 1700-1900, 2001, Kültür Bakanlığı Basımevi, Ankara, s. 119
 6. http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/itidalli-bir-yenilikci-subat-2012.html (bu kaynaklardan iktibas ile)
  (İlber Ortaylı, Mekânlar ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı, s. 109, 164, 189, 253, Kaynak yay., İstanbul 2007.
  M. Fatih Salgar, Üçüncü Selim/Hayatı, Sanatı, Eserleri, s. 11–74, 201, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2001.
  İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 4. Cilt I. Bölüm, s. 546, TTK yay., Ankara 1982.
  Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, s. 385- 435, Ötüken yay., İstanbul 1978.
  Ahmet Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, Cilt 4, s. 2089–2213, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1984.)
 7. http://www.turksanatmuzigi.org/sarki/e/2831-ey-gaziler-yol-gorundu-yine-garip-serime