İçeriğe atla

Hayrettin Karaman

Vikisöz, özgür söz dizini
Hayrettin Karaman
Doğum tarihi 1934
Doğum yeri Çorum
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
  • Rasûlullah'ın menettiği ve lânetlediği şeylerden birisi de saçı dökülen veya dökülmeyen kimselerin başlarına başkalarının saçlarını koymaları veya bunları eklemeleridir. Saç takma ve eklemede hem tabiî şekli değiştirmek, hem de karşısındakini yanıltmak, ona genç görünmek vardır ki, İslâm bunları hoş görmemiştir. Ancak ipek veya yün iplikleri örgü yapıp eklemek aynı mânada olmadığı için caiz görülmüştür.[1]
  • Rasûl-i Ekrem (s.a.v.)'in lânetine kaş aldıran ve alanlar da dahildir. Kaş aldırmak, kaşın kıllarını yolarak iyice inceltmek ve kaşı yukarıya almak sûretiyle yapılmaktadır. Bu, hilkati değiştirme mahiyetindedir.[1]
  • Peygamberimizin, Ehl-i kitabı tek seçenek olarak İslam'a davet etmediğini söyledim, yine söylüyorum. Tek seçenek demek "ya müslüman olursunuz ya da sizi öldürürüm" demektir. İslam öyle demedi, bütün insanları İslam'a davet etti, ama müslüman olmak istemeyenlere başka teklifler de sundu.[2]
  • Bugün bazı Hristiyanların "İbn"den (Allah'ın oğlu ifadesinden) maksat "Allah'ın rahmetidir, O'nun Rahman ve Rahîm sıfatıdır" diye yaptıkları yorum da inançlarının özünde tevhîdin olduğunu gösteriyor; bu yorumlarla bir mânada yitiklerini arıyorlar. Allah birdir netice itibariyle. Ve Allah kullarını tevhide çağırıyor.[2]
  • Peygamberlerin resimlerini yapmak ve filmlerini çekmek de sakıncalıdır. Bırakalım insanlar peygamberleri, hayallerinde canlandırsınlar, onlara olan sevgi ve saygılarını korusunlar. Filmleri de -Çağrı filmi gibi bazı başarılı örneklerde görüldüğü gibi- kendileri gösterilmeden, konuşmaları verilerek yapılsın![3]
  • Müstehcen veya şirk ve küfür konusu (put vb.) resimler yapmamak şartıyla resim yapmanın caiz olduğu görüşünü tercih ediyorum. Hz. Peygamber (s.a.) zamanında resim konusunda titiz davranılmış ve yasaklar getirilmiştir. Ancak bu titizlik ve kapsamlı yasaklamanın sebebi, yeni putperestlikten kurtulmuş bir topluluğun temiz inancını (bir tek Allah'a imanını) korumaktır.[4]
  • Dine yalnızca müspet ilimle ve akılla yaklaşmak, müspet ilmin yöntemlerini dine uygulamak, onun tabiat ve mahiyetine uygun düşmez. Çünkü din, akla ve müspet ilme aykırı olmamakla beraber, bunların içine sığmaz, bunları aşar.[5]

Kaynakça

[değiştir]