İçeriğe atla

Hayâlî

Vikisöz, özgür söz dizini
Hayâlî
Doğum tarihi 1500 dolaylarında
Doğum yeri Vardar Yenicesi
Ölüm tarihi 1557
Ölüm yeri Edirne
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
Hayâlî ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.

Hayâlî (?-1557) Türk Divan edebiyatı şairi.

 • İstiyorsan almağı hikmet kitâbından sebak
  Hâme-i kudret ne yazmış safha-i ruhsâra bak
(Hikmet kitabından ders almayı istiyorsan, kudret kalemi yanak sayfasına ne yazmış, bak!)
 • Eyledüm hengâme-i Ferhâd u Kays'ı ber-taraf
  Aşk meydânında benden özge şîrîn-kâr yok.
(Ferhad ve Kays kavgasını bir tarafa attım. Aşk meydanında benden başka hoş muamele eden yok.)
 • Âlem-i ervâhda Mecnûn duâ eyler bana
  Hayr ile yâd eylemek lâzım kişi üstâdını.
(Mecnun ruhlar aleminde bana dua eder. Zira kişinin, üstadını hayırla anması lazımdır.)
 • Aşk bir şem'-i ilâhîdür benem pervânesi
  Şevk bir zencîrdür gönlüm anun dîvânesi.
(Aşk, ilahi bir mumdur, pervanesi benim. Şevk bir zincirdir, gönlüm onun delisi.)
 • Ölmek dirilmek emr-i İlâh idigin bilir
  Şol kimsenin ki fehm ile tab'-ı selîmi var
(Anlayışı, aklı selimi olan kimse, ölmenin de dirilmenin de emr-i İlahî olduğunu bilir.)
 • Dilber oldur ki mahabbet eden kîni ola
  Âşık öldürmek anın san'at ü âyîni ola
(Sevgili odur ki, kendini sevene her zaman fenalık etmeyi düşünsün; âşıklarını öldürmek, alışkanlığı ve hüneri olsun.)
 • Fürkat öldürdü Hayâli bendeni lûtf et yetiş
  Sen mürüvvet kanına lâyık mıdır te'hirler
(Hayâlî kulunu ayrılık öldürdü lütfet, yetiş. Senin gibi iyilik severe geriye bırakmalar yakışmaz)
 • Gam-ı aşkında ölürsem ser-i kûyunda defn eylen
  Şehîd olanlarun çünkim yeri Firdevs-i a’lâdur
(Aşkının üzüntüsü ile ölürsem, beni köyünün başına defnedin. Çünkü şehit olanların yeri Firdevs cennetidir.)
 • Ölsek Hayâli derdimizi âleme yine
  Söyler zebân-ı hâl ile seng-i mezârımız
(Biz bu hal ile ölürsek, derdimizi hâl diliyle mezar taşlarımız anlatır.)
 • Almadan bûse-i yârı ger ölem ey hemdem
  Suyum ısıtmaga şeftali budağın yakasın
(Ey dostum, sevgilinin yanağını öpme arzusuyla ölürsem, suyumu ısıtmak için şeftali ağacı yakılsın.)
 • Ruhu nârındaki hâli buhûru bûyun istersen
  Ölüne dahi günlük vermezin der gör o fettânı
(Sevgilinin ateşi andıran yanağı içindeki benden oluşan tütsü kokusunu istersem; gör o fettan güzeli ki, ölüne dahi günlük vermem, der.)
 • Cihân-ârâ cihân içindedür arayıbilmezler
  O mâhîler ki deryâ içredür deryâyı bilmezler.