İçeriğe atla

Hasan Askerî

Vikisöz, özgür söz dizini
Hasan Askerî
Doğum tarihi 3 Aralık 845
Doğum yeri Medine
Ölüm tarihi 1 Ocak 874
Ölüm yeri Samarra
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
 • Münakaşa etme; yoksa değerin yok olur. Şaka yapma; yoksa başkaları sana karşı cür’et kazanır (heybetin sarsılır).
 • Kim mecliste makamından aşağı bir yerde oturmaya razı olursa, yerinden kalkıncaya kadar Allah ve melekleri ona salat ederler.
 • (İmamet konusunda) delil isteyen bir kişiye şöyle yazdılar:
 • “Kim nişane ve açık bir delil isterse, istediği şey ona verilir. Daha sonra nişane ve delil istediği kimseden (imamdan) yüz çevirirse, iki kat azap edilir. Kim sabreder (mucize istemez)se Allah tarafından te’yid edilir. İnsanlar, gönderilen semavi kitapların yolunu seçmek üzere yaratılmışlardır. Allah’tan doğruluğu niyaz ediyoruz. Sonuç, ya hakka teslim olmaktır veya (kabul etmeyip) helak olmaktır.”
 • Affedilmeyecek günahlardan biri de, kişinin “Keşke, sadece bu günahımdan sorguya çekilsem” (yani, bu günah önemli değil) demesidir. Daha sonra şöyle buyurdular: İnsanlar arasında şirk, karıncanın karanlık gecede siyah bir deri üzerindeki ayak izinden daha gizlidir.
 • “Bismillahirrahmanirrahim” Allah’ın ism-i a’zam’ına, gözün siyahının beyazına olan yakınlığından daha yakındır.
 • Bel kıran musibetlerden biri de, gördüğü iyiliği gizleyen ve kötülüğü açığa vuran komşudur.
 • Yanından geçtiğin herkese selam vermen ve mecliste makamından aşağıda oturman tevazudandır.
 • Allah’ı ve ölümü çok anın. Kur’an’ı çok tilavet edin. Peygamber (sav)’e çok salavat getirin. Çünkü Peygamber’e salavat getirmenin on hasenesi (sevabı) vardır. Size yaptığım tavsiyeleri unutmayın. Selamımı size ileterek sizi Allah’a emanet ediyorum.
 • Öfke, her şerrin anahtarıdır.
 • En huzursuz insanlar, kin güden kimselerdir.
 • İnsanların en takvalısı, şüpheli olan işlere teşebbüs etmeyen kimsedir. İnsanların en abidi, farzları eda eden kimsedir. İnsanların en zahidi, haramları terkeden kimsedir. İnsanların en çok çaba göstereni, günahları terkeden kimsedir.
 • Mü’min mü’mine bereket, kafire ise hüccettir.
 • Ahmağın kalbi ağzındadır, hikmet sahibi olan kimsenin ağzıysa kalbindedir.
 • Garantilenmiş rızık, seni farz bir işten alıkoymasın.
 • Abdestli olduğunda haddini aşan, abdestini bozan kimse gibidir.
 • Hakkı terkeden her güçlü, zelil olur; hakk’a sarılan her zelil de, izzet kazanır.
 • Cahil ile dost olan ıstırap çeker.
 • İki hasletten üstün bir şey yoktur: Allah’a iman etmek ve kardeşlere faydalı olmak.
 • Mahzun bir şahsın yanında, sevinçli olduğunu göstermek edepsizlik sayılır.
 • Hayattan daha iyisi, kaybettiğinde hayata nefret ettiğin şeydir. Ölümden daha kötüsü ise, başına geldiğinde ölümü arzuladığın şeydir.
 • Tevazu, kıskanılmayan bir nimettir.
 • Kardeşine gizlide öğüt veren onu süslemiş, açıkta (halkın önündü) öğüt veren de onu kötülemiştir.
 • Allah’ın nimetiyle kuşatılmayan hiçbir bela yoktur.
 • Mü’minin, kendisini alçaltacak şeye ilgi göstermesi ne de kötüdür.