İçeriğe atla

Gelişen Teknolojiler ve Yeni Okuryazarlıklar

Vikisöz, özgür söz dizini

Gelişen Teknolojiler ve Yeni Okuryazarlıklar, Arif Altun kitabı


  • İçinde bulunduğumuz bilgi çemberinin karmaşıklığı ile uğraşmak için, daha karmaşık ve daha geniş bir okuryazarlık kavramına ihtiyaç duymaktayız.
  • İnsanların birbirleri ile eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan modlarda iletişim kurmaları, belli bir amaç için bir araya gelecekleri, oyun oynayabilecekleri, belli bir konuda çalışabilecekleri bir ortamdır internet.
  • ..bilgi çağında geçerli olacak okuryazarlığın anlamı yazılı materyallerin sentezi ile elde edilebilecek kadar basit değil; gidilecek yolun hayal gücümüzle sınırlı olduğu kadar da karmaşıktır.
  • .. okur yazarlık şüphesiz içinde bulunduğumuz çağın en güçlü iletişim aracıdır.
  • Okuma-yazmayı bir süreç olarak ele alırsak, bu sürecin kutupsal değil süregen ve devamlı değişken bir yapıda olduğunu görebiliriz. Önemli olan, bu süreci gelişen ihtiyaçlar ölçüsünde yeniden konumlandırmaktır... Bunun için de, değişen yapısı ile okuryazarlığı günümüz bağlamına uygun bir yere yerleştirmemiz gereklidir.
  • Medya okuryazarlığı sadece ürünleri tanımak, takip etmek veya izlemek değildir. Bununla birlikte, medyanın vermiş olduğu mesajları yorumlayabilmek, tartışabilmek ve her medya aracı ile mesaj iletilmesini ve paylaşımını bilebilmektir.
  • bilgi okuryazarlığı, yaşam boyu öğrenme sürecini de kapsayan bir süreç içerisinde, öğrenmeyi tetikleyen, sürekli kılan ve daha fazlasınadoğru yönlendiren başlangıç basamağıdır