İçeriğe atla

Ernest Renan

Vikisöz, özgür söz dizini
Ernest Renan
Fransız filozof, tarihçi ve yazar.
Doğum tarihi 28 Şubat 1823
Doğum yeri Tréguier
Ölüm tarihi 12 Ekim 1892
Ölüm yeri Paris
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Ernest Renan (1823 - 1892), Fransız filozof ve yazar.

Sözleri[değiştir]

 • Benim vatanım idealizmdir.  
 • Tarih, bilimden daha çok bir sanattır.  
 • Büyük işler, azınlık tarafından başarılır.  
 • Hiç kimse tarihi değiştirmeden yazamaz.  
 • Değişmemenin tek yolu düşünmemektir.  
 • Ölüm, insanı kızdıracak ölçüde eşitlikçidir.
 • Paylaşılan acı sevinçten daha çok birleştirir.   
 • Ölümsüzlük, bitmeyen sonsuz bir işte çalışmaktır.  
 • Ulus, hatırladıklarımız kadar unuttuklarımızla oluşur.  
 • Bu dünyaya anlaşılmak için değil, anlamak için geldik.  
 • Ahlak da, sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, yaşanır.   
 • Tarihi yanlış yazmak bir millet olmanın ayrılmaz parçasıdır.  
 • Fizik ve kimya yasaları tek bir kez bile altüst olmuş değildir.   
 • Hayattan yakınanlar, ondan olmayacak şeyler isteyenlerdir.  
 • Tanrım, eğer varsan ruhumu kurtar benim, tabii bir ruhum varsa.   
 • Bilimin yapacak daha iyi şeyleri vardır: Ona sadece gerçeği soralım.   
 • İnsanlığın uyumu en uyumsuz notaların özgürce yayılımından doğmuştur.   
 • Bazen, gelecekte haklı olmanın yolu, demode olmaya katlanmayı bilmektir.   
 • Antik tarihi dolduran mucizelerden hiçbiri bilimsel koşullar altında oluşmamıştır.
 • İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek bir şeye inandırmaktan daha zordur.  
 • Nasıl insanlık hayvanlıktan ortaya çıktıysa, ilahlık da insanlıktan ortaya çıkacaktır.  
 • İtalya'nın yenilgilerle birleştiğini, Türkiye'ninse zaferleriyle mahvolduğunu gördük.  
 • Onlar, on iki, ben birim, ama hak bendedir. Hepsini devireceğim. İsa hiç evlenmedi.  
 • Farklı dillerle aynı duygu ve düşüncelere sahip olunamaz, aynı şeyler sevilemez mi?   
 • Çekilen her acının en etkili tesellisi, bizden daha fazla acı çeken insanları düşünmektir.
 • Bizim gibi bir yaştaki kişinin özgür olabilmesi için kişi bir otorite duruşu içinde olmalıdır.   
 • Bilimde her şeyin amacı "mümkün olan en yüksek insan kültürünü gerçekleştirmektir".   
 • Ben hayatımda, vicdanımın huzurunu her şeyin üstünde koruma amacını güttüm ve başardım.   
 • Sami ırkından felsefi bir anlayış bekleyemeyiz. Sami felsefesi Yunan felsefesinin ucuz bir taklididir.
 • Aslında ulusal anılar, yaslar, zaferlerden daha kıymetlidir, çünkü görev yükler ve toplu bir çaba beklerler.  
 • İnsan ne diline ne de ırkına aittir: İnsan sadece kendine aittir, çünkü o özgür bir varlıktır, ahlaki bir varlıktır.  
 • Uluslar sonsuz değildir. Başladılar ve bitecekler. Avrupa konfederasyonu muhtemelen ulusların yerini alacak.  
 • İnsan rıza gösterdiği fedakârlıklar ve çektiği acılar kadar sever. İnsan kendi yaptığı ve miras bıraktığı evi sever.   
 • Bir millet; ancak geçmişi çarpıtılarak oluşturabilir. Geçmişini çarpıtmadan bir millet oluşturmak mümkün değildir.   
 • Eğer hayattan; size verebileceğinden fazla bir şey beklemezseniz, yaşayışı çok tatlı bulacaksınız, yalnız çok çalışınız.  
 • Öğrenilen şeylerin büyük bir kısmının unutulduğu doğrudur; ama zekânın onlar sayesinde yaptığı ilerleme kalıcıdır.  
 • İslam dogmatizmi içinde İran’ın özgür dehasının ne olduğunu anlamak için, belki de incelenecek en ilginç kişi Hayyam’dır.
 • Oysaki ulusun özü tüm bireylerin ortak birçok şeye sahip olması ve aynı zamanda hepsinin pek çok şeyi unutmuş olmasıdır.  
 • Gerçek şudur ki saf ırk yoktur ve politikayı etnografik incelemelere dayandırmak, onu boş hayallere dayandırmak demektir.  
 • Artık sahip olmadığım bir inancın hala beni yönettiğini hissediyorum. İnancın özelliği, kaybolmasına rağmen hala etkili olmasıdır.
 • Anlaşılamamanın üzüntüsünü duyacağımız yerde, bütün zihnimizle başkalarını anlamaya çalışsak, hayat ne kadar güzel olurdu.
 • Gerçek inanç sahibinin kafası âdeta demir bir çember içine alınmıştır; her türlü bilime kapalı ve yeni olabilecek her şeyi öğrenmekten âcizdir.  
 • Geçmişte ortak zaferlere, şimdi ortak bir iradeye sahip olmak; hep beraber büyük işler yapmak ve daha da yapmak istemek, işte bunlar bir halk olmanın başlıca şartlarıdır.
 • İnsanın o veya bu dile sokulmadan, o veya bu ırka mensup olmadan, o veya bu kültüre dahil olmadan önce rasyonel ve ahlaki bir varlık olduğu esas ilkesini terk etmeyelim.
 • Ulusları birbirinden ayıran ne ırk ne de dildir. İnsanlar, fikir,çıkar,duygu,anı ve umut birliği sağladıklarında zihinlerinde aynı halktan olduklarını hissederler. İşte vatanı bu oluşturur.
 • Şu âna kadar herhangi bir şeyle çelişmemiş olan gözlem; mucizelerin, yalnızca ona inanıldığı dönem ve ülkelerde ve ona inanmaya ikna edilmiş insanların önünde gerçekleştiğini öğretir.  
 • Irka ve dine verilen aşırı dikkatin sakıncaları vardır. Ulusal sayılan bir kültürle kısıtlanır ve ona hapsoluruz. İnsanlığın vadisi içinde nefes aldığımız açık havayı terk eder, yurttaşlar cemiyetine kapanırız.  
 • İnsan ne ırkının ne dilinin ne dininin ne nehirlerin akışının ne sıradanlığın yönünün kölesidir. Sağlıklı bir akla ve sıcak bir zihne sahip büyük bir insan topluluğu ahlaki bir bilinç yaratır, bu bilince ulus denir.  
 • Artık, devlet dini yok; insanlar Fransız, İngiliz, Alman olup Katolik, Protestan, Yahudi olabilir ya da herhangi bir külte uymayabilir. Din kişisel bir şeye dönüştü; kişinin vicdanına bağlı. Uluslar artık Katolik, Protestan diye ayrılmıyor.  
 • Ortadoğu islamın zayıflaması sayesinde kalkınabilir. İslamiyetin ilk kurbanı ortadoğu toplumlarıdır. Ortadoğu insanını dininden kurtarmak ona yapılabilecek en büyük iyiliktir. Ortadoğu ülkelerindeki rönesans islamiyetten kurtarılarak gerçekleştirilebilir.  
 • Her Fransız vatandaşı, 1572'deki Protestan kıyımını, hatta 13. yüzyılın Güney Fransa'sındaki engizisyonu unutmak zorundadır.[1]

Kaynakça[değiştir]

 1. Yaratıcı Aklın Sentezi, Server Tanilli

Dış bağlantılar[değiştir]

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikipedi'de Ernest Renan ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.