İçeriğe atla

Entelektüel

Vikisöz, özgür söz dizini
 • Bir entelektüel aklı kendisini(aklını) izleyen kimsedir. — Albert Camus
 • Entelektüel; basit bir şeyi karmaşık söyleyebilen kişidir; sanatçı ise zor birşeyi kolay... 3 Temmuz 2007 — Charles Bukowski
 • Entelektüellerin binlerce yıldır süregelen görevi insanları pasif itaatkar cahil ve güdümlü hale getirmektir. — Noam Chomsky
 • Entelektüel olmanın bilkuvve beyniyle iş görme olgusuyla hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar farklı şeylerdir. — Noam Chomsky
 • Entelektüel faaliyet diye bir şey vardır, pek çok kimsenin yaptığı. Bir de çok özel bir uğraş olan “entelektüel yaşam” tesmiye ettiğimiz, özellikle düşünme gerektirmeyen – hatta belki de çok fazla düşünmemenin daha da faydasının dokunduğu - bir şey vardır, saygı duyulan entelektüel olmak diye çağırdığımız budur. — Noam Chomsky
 • Filozof entelektüel kavramlarla bağlıdır saf veli ise akıllarının Aklına tırmanır. Akılların aklı özdür, senin aklınsa kabuk. Hayvanların mideleri sürekli kabuk ararlar. Özü arayanlar kabuklardan binlerce kez tiksinmişlerdir; Allah'ın velilerinin gözünde yalnızca öz caizdir. Aklın derisi yüzlerce deliller verirken Evrensel akıl nasıl olurda kesinlikten uzak bir adım atar? — Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Mesnevi III-2527-2530
 • Aydın biraz da uyumsuz olabilendir. Yaşadığı ortam ile çelişkisi olan kimsedir. Aydın, biraz da kendisiyle çelişkisi olan kimsedir. Çünkü aydın, tanımı gereği, gelişen kimsedir. Ama çelişki olmadan gelişme olmaz. Aydın gelişen, gelişirken, biraz da, geliştiren kimsedir. Geliştirmeyen, aydın olmaz. — Yalçın Küçük
 • Düşün gücü olan, teorik dayanağı olan aydın, yalnızlığa en çok dayanabilen insandır. Eğer daha önceki zorunlu tanımlamaları tamamlamak gerekirse, aydın yalnızlığa dayanabilen hayvandır. Ve teorik güç ile yalnızlığa dayanma gücü doğru orantılıdır. Çok büyük bir doğallıkla; çünkü teori dünyadır. — Yalçın Küçük
 • Teorik geleneği olmayan aydın bukalemun özelliği gösterir. — Yalçın Küçük
 • Köylüler iki türlüdür; pazara yakın olanlar, çabuk pazarın dilini ve ahlakını kabullenirler, biliyoruz. Dağ köyleri var, bunlar ise, değişmezin gardiyanlarıdır; bizde Türkmenler ve Kürtler’de dağ Kürt’lerini gösterebiliriz. Aydınlar iki türlüdür; köksüzler ve bunlar dışarıdaki her rüzgarı içlerine alır ve Konya dervişleri örneği dönerler. Bir de dönmez aydınlar var; bunlar dağ Türkmenleri’nin gelenekte yaptığını, akıl planında üstleniyorlar ve yabancı rüzgarlardan nefret ediyorlar. Şimdi son mevzi bunlardır. — Yalçın Küçük
 • Hegel'in belki de en büyük katkısı, düşünceye büyük bir hız takması ve sonsuz bir güç yüklemesidir. Hegel'de, düşüncenin kendisi büyüleyicidir. Marx, bu hızda, Hegel ile aynı yerdedir ve düşüncenin gücüne kütle giydirmektedir.

Aydın mı, bu noktada hem hegelyen ve hem marksist olandır.

Aydın, düşüncenin hızına ve gücüne inanan saftır. — Yalçın Küçük

 • Hiçbir zaman entelektüel değildim. Ancak böyle bir görünüşüm var. — Woody Allen

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikisözlük'te Entelektüel ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.

Vikipedi'de Entelektüel ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.