İçeriğe atla

Bahriye Üçok

Vikisöz, özgür söz dizini
Bahriye Üçok
Doğum tarihi 1919
Doğum yeri Trabzon
Ölüm tarihi 6 Ekim 1990
Ölüm yeri Ankara
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Bahriye Üçok, Türk tarihçi, ilk kadın ilahiyat akademisyeni, cumhuriyet senatörü ve milletvekili.

Sözleri

[değiştir]
 • Sarık bir Hind modasıdır.
 • Kısacası tarihten ders alınmalıdır.
 • İnsanlar eğitilmedikçe hiçbir işe yaramazlar.
 • Bir kadının en güzel örtüsü ahlak örtüsüdür.
 • Bir ulus, her şeyden önce kültürü ile var olur.
 • Atatürk'ün izinde bir arpa boyu bile yol almamışız.
 • Sistemin yanlışlığı Türk eğitiminde bir kaos doğuracaktır.
 • Kültür de evrensel olacak yalnız yerel renkler taşıyacaktır.
 • İslam'da müzik haram olmadığı gibi, resim de haram değildir.
 • Müftüler sana fetva verse bile sen önce kendinden al fetvanı.
 • Musikiden etkilenmeyen kimse hastadır, iç dünyası bozuktur.
 • İçinde yaşanmayınca tehlikelerin derinliği galiba anlaşılamıyor.
 • Bilimsel yol tektir, bilim evrenseldir ve bütün insanlığın malıdır.
 • Anlaşılmayan dilde yapılan eğitim, çoğu kez yanlışlarla doludur.
 • Var olmanın, özgür yaşamanın yolu çağa uymayı bilenlere açılır.
 • Kur’an harflerinin harf olarak, yazı biçimi olarak özel bir kutsallığı da yoktur.
 • Bugün köylerde ufak tefek okul yapmak, şehirlerde büyük cami yapmaktan daha hayırlıdır.
 • Tarihsel gerçekler, her şeyden önce gelecek için bir yol gösterici niteliğindedir ve böyle olması gerekir.
 • Erkeklerin okuması ne kadar gerekli ise kızların okuması da o oranda önemlidir; hatta daha çok önemlidir.
 • Günü gününe çözümlenemeyen eğitim sorunlarının bir çığ gibi büyüyerek geleceğe yansıyacağını çok iyi bilirler.
 • Hiçbir ülkede hiçbir yönetim düşünülemez ki, kendi yasalarına hatta kendi rejimine ters düşen bir eğitimi desteklemek yolunu izlesin.
 • Kadınları yüksek mertebede bulunan bir milletin sırtı hiçbir vakit yere gelmez. Bu durumda olan bir ulus dünyanın en soylu bir ulusudur.
 • O zorba erkekler ki, kadınların sahip oldukları hakları hiçe sayarlar, onlar milletin geleceğini değil, içinde bulundukları sosyal durumu bile bilmezler.
 • Kur’an’ın yazılmış olduğu harfler, İslâm’dan çok önce Nabatlılar ve Süryânilerce, İslâm’dan az önce de puta tapan Araplarca bilinmekte ve kullanılmakta idi.
 • Tarih, pusulasını şaşırmış ulusların çöküşünü gösteriyor. Ulusları kötü sonuçlara götüren neden, yanlış fikirlerdir. İnsanlar, eğitilmedikçe hiçbir işe yaramazlar.
 • Osmanlı İmparatorluğu, felsefeden habersiz olan bağnazlıkların şiddetle karşı çıkmaları yüzünden matbaa gibi mükemmel bir eğitim aracından 250 yıl yoksun kalmıştır.
 • Yapılacak iş İmam Hatip Liselerinin sayısını azaltmak ve bu okulların gerçekten aydın, çağdaş din görevlisi yetiştirecek biçimde programlarını yeniden düzenlemek olmalıdır.
 • Türkiye insanının zaman zaman çalkantılar, gruplaşmalar, yabancılaşmalar, tarikatçılığa itilmeler, dinini kendi öz dilinde, kendi yazısı ile okuyup anlayamamasından doğmaktadır.
 • Kız çocuklar, kadınlar ne denli üretici olsalar, erkekler ne denli kahvelerde oyunla vakit öldürseler de üreten erkek, tüketen kadınmış gibi, kadınlar aşağılanmış, hakları çiğnenmiştir.
 • Yurttaşları derecelere, sınıflara ayırmaya, kimine iyi Müslüman, kimine "sadece kimlik cüzdanında Müslüman", kimine de ulu orta kafir damgasını vurmakta bir sakınca görmemişlerdir.
 • Bence bugün kanunlarımızda kadınlarla erkeklerin eşitliğini bozan önemli hayati bir hüküm yoktur. Onun için Türk kadınını bundan böyle kadınlara yeniden haklar veya eşitlik hakları kazanmak için bir mücadeleye atılmak zorunluluğunda görmüyorum. Kadınların ancak kanunlarımızın kendilerine tanıdığı hakların bilincine varabilmeleri ve onların erkeklerin baskısından uzak, serbestçe kullanabilmeleri için bir eğitim ve öğretim seferberliğine inmek zorunluluğunu kabul ediyorum. (Atatürk'ün İzinde Bir Arpa Boyu, s. 57.)

Dış bağlantılar

[değiştir]