Anarşizm

Vikisöz, özgür söz dizini
Anarşizm
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
 • Anarşizm zorla katılım yerine gönüllü işbirliği demektir. — Alexander Berkman
 • Anarşizm yoluna çıktığında, Devlet zorunlu olarak halktan uzaklaşır.  —Alexander Berkman    
 • Anarşi hayattır; kendimizi boyunduruktan kurtardıktan sonra bizi bekleyen hayat.   —Gustav Landauer
 • Anarşizm, muazzam olasılıklarıyla cezbedicidir. Umutsuz durumlarda olduğu gibi mekanik bir çözüm sunar. — Alexander Berkman
 • Anarşizm, zorunlu katılım yerine gönüllü işbirliği anlamına gelir. Müdahale ve düzensizlik yerine uyum ve düzen demektir.— Alexander Berkman  
 • Size Anarşistlerin örgütlenmeye inanmadıklarını söyleyenler saçma konuşuyor. Organizasyon her şeydir ve her şey organizasyondur. —Alexander Berkman
 • Kısacası, Anarşizm, tüm erkeklerin ve kadınların özgür olduğu ve herkesin düzenli ve mantıklı bir yaşamın faydalarından eşit ölçüde yararlandığı bir durum veya toplum anlamına gelir.  —Alexander Berkman
 • Anarşizm: İnsan yapımı yasayla kısıtlanmayan bir özgürlüğe dayanan yeni bir sosyal düzenin felsefesi; bütün hükümet biçimlerinin şiddete istinat ettiğini ve bu yüzden gereksiz olduğu kadar yanlış ve zararlı olduğunu söyleyen teori. — Emma Goldman
 • Anarşi insan aklının dinin hakimiyetinden; insan bedeninin mülkiyetin hakimiyetinden kurtarılmasının, hükümetin kısıtlama ve prangalarından kurtulmanın taraftarıdır. — Emma Goldman
 • Özgürlük, özgün düşünce ve yaratıcılık için zorunludur. Aynı zamanda doğal bir arzudur, çünkü hiçbir hayvanın kafese girmekten hoşlanmadığını ve bütün bilinçli varlıkların kendi arzularını özgürce tatmin etmekten hoşlandıklarını görebiliriz. Anarşizm, doğada gördüğünü toplumsal hayatın içinde arar; toplumda özyönetim gerçekleşmesi için yapılan çağrı, doğanın kendini düzenleyişini ve örgütleyişini yansıtır. — Peter Marshall [1]
 • Anarşistler, oy dilenmeye veya siyasi kampanyalara değil, daha çok kendi kendini düşünen bireylerin gelişimine inanırlar.  Lucy Parsons
 • Anarşistler, toplumdaki herhangi bir büyük köklü değişiklikten önce uzun bir eğitim döneminin geçmesi gerektiğini bilirler. Lucy Parsons
 • Anarşizm bilimin habercisidir. Her türlü gerçeğin törenlerinin efendisidir. İnsan ve doğal gelişme arasındaki tüm engelleri kaldıracaktı.  Lucy Parsons   
 • Anarşizm felsefesi "Özgürlük" kelimesine dahildir; yine de ilerlemeye yardımcı olan diğer her şeyi içerecek kadar kapsamlıdır. Anarşizm, insanın ilerlemesine, düşünceye veya araştırmaya hiçbir engel koymaz. Lucy Parsons
 • Anarşi de, toplumu bireysel mülkiyet ve özgür emek esasları üzerine inşa etmek isteyen ve tüm devlet kurumlarını kaldırmaya yönelen ekonomi ekolünün idealidir. Pierre  Joseph Proudhon

Kaynakça[değiştir]

 1. Anarşizmin Tarihi, Peter Marshall
Anarşizm ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.