İçeriğe atla

Ahmed Paşa (şair)

Vikisöz, özgür söz dizini
Ahmed Paşa
Divan Edebiyatı şairi
Doğum tarihi 1426
Doğum yeri Edirne
Ölüm tarihi 1497
Ölüm yeri  
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Ahmed Paşa (d. 1426 - ö. 1497), 15. yüzyılda Sultan II. Mehmed ve Sultan II. Beyazıd dönemlerinde kazaskerlik, vezirlik, sancak beyliği ve kadılık gibi yüksek görevleri yüklenmiş bir ulema sınıfı mensubu ve Divan Edebiyatı şairi.

Sözleri[değiştir]

 • Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr
  Öyle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim
  (Ezel gününde sevgilinin gözü bana bir merhaba lûtfetti. O gün bugündür, o bakışın mestliğiyle başka birinin merhabasını hiç tanımadım.)
 • Öldürür gözlerin ey yâr elimden ne gelir
  Mest oluptur iki hûn-hâr elimden ne gelir
  (Gözlerin öldürür ey yâr! Elimden ne gelir. İki zalim, acımasız (gözler) mest olmuştur. Elimden ne gelir.)
 • Ol şeh-i hûbân ki iklim-i dilin sultânıdır
  Her ne der cân üstüne fermân anun fermânıdır.
  (Gönül ülkesinin hâkimiyetini tamamıyla ele geçiren sevgilinin her sözü bir ferman sayılacaktır)
 • Âşık-ı şûrîdesin gah öldürüp geh dirgüren
  Gamze-i düzdîdesiyle hande-i pinhânıdır.
  (Aklı başından gitmiş âşığını kah öldürüp kah dirilten sevgilinin hırsız gamzesi ile gizli gülüşleridir)
 • Öldürür her şeb beni hicrân-ı yâr illâ yine
  Dirgürür her subh-dem kûyundan uğrayan nesîm.
  (Her gece beni sevgiliden ayrılık, öldürürken; her sabah sevgilinin köyünden esen sabah rüzgârı ise, diriltir)
 • Va'de-i vaslın işitsem ölürüm şevkimden
  Döyemez yüregim ol va'de kaçandır demege
  (Kavuşma gününü işitsem şevkimden ölürüm. O va'de ne zamandır demeye yüreğim dayanamaz.)
 • Yüz çevirme inen be hey kâfir
  Ölmek olmaz seven be hey kâfir
  (Behey kâfir, çok da yüz çevirme zira sevenler ölmez)
 • Ne yüz ağardasun Ahmed reh-i aşkından
  Ki rakîbe uyar ol yüzü karadan geçmez
  ("Ey Ahmet, sevgilinin aşkından ne beklersin; o rakibe uyar ve o yüzü karadan geçmez)
 • Cân verir her nefesde bin ölüye
  Bizi anmadı bir nefes n'idelim
  (Sevgili her nefeste bin ölüye can verirken, bizi bir nefes dahi anmazdı, ne yapalım)
Ahmed Paşa (şair) ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.