Thomas Jefferson: Revizyonlar arasındaki fark

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
düzenleme özeti yok
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmemiş revizyon]
Değişiklik özeti yok
* Güç sözkonusu olduğunda, insanlara hiç bir zaman güvenme ve onları kötülük yapmamaları için anayasanın zincirlerine bağla.
* En az yöneten devlet, en iyi devlettir.
* Dürüstlük, bilgelik kitabının ilk konusudurbölümüdür. {{gününsözü|25 Mayıs 2011}}
* Hiçbir şey doğru zihinsel yaklaşıma sahip birini amacından saptıramaz. Yanlış yaklaşım içinde olana ise yapılacak bir şey yoktur.
*Özgürlük ağacı, belirli aralıklarla vatanseverlerin ve vatan hainlerinin kanlarıyla sulanmalıdır.{{gününsözü|4 Temmuz 2011}}
* Her ülkede ve her devirde, din adamları özgürlüğe düşman olmuştur.
* Çiftçiler yeryüzünün en değerli yurttaşlarıdır.
* Bilgi güçtür... Bilgi güvenliktir... Bilgi mutluluktur...
* Zafer ve yenilgi, her birinin bedeli aynıdır.
* Bilgi, demokrasinin para birimidir.
* Tüm yetki halka aittir.
* Kitaplar olmadan yaşayamam.
* Her kuşak yeni bir devrime gereksinir.
* Gecikme yanlışa yeğlenir.
* Dargın bir arkadaş, düşmanların en acımasızı..
* Fonlama adı altında gelecek kuşakların ödeyeceği harcamaları yapmak büyük çapta istikbal dolandırıcılığından başka bir şey değildir.
* Tarih bize şunu göstermektedir ki bir iktidar güçlendikçe özgürlükler azalır.
* Bazen insanların yönetiminin kendilerine emanet edilemeyeceği söylenir. Peki o zaman insanlara başkalarını yönetme işi nasıl emanet edilebilir?
* İnsanların zihni üzerindeki her tür zorbalığa karşı sonsuz bir nefret duyacağıma ve düşmanlık göstereceğime Tanrı önünde yemin ettim.
* Bir insanı inanmadığı ve nefret ettiği fikirlerin yayılması için maddi katkı sağlamaya zorlamak haincedir, zalimcedir.
* Kimilerinin elinde yasa, birtakım yanıltmacalar yoluyla kendi kötülüklerine hizmet edecek bir anlamda yorumlanabilen muğlak bir metinden başka bir şey değildir.
* Ölüler, yeryüzü üzerinde ne iktidara ne de hakka sahiptir.
* Toplumun her üyesi için bireysel olarak doğru olan şey aynı zamanda topluca üyelerin hepsi için de doğru olur çünkü bütünün hakları, bireylerin haklarının toplamından fazlası değildir.
* Ekilmemiş çok miktarda toprağı olan bir ülkede, çalışmak isteyen çok sayıda insanın dilenmesine izin verilmesinin ardındaki neden ne olabilir diye kendi kendime sordum. Bu topraklar sadece va sadece oyunun kuralını bozmamak adına bomboş bırakılıyor. Öyle görünyor ki mülk sahiplerinin inanılmaz zenginliği, bu toprakların işlenmesine izin verildiği takdirde meydana gelecek gelir artışına kayıtsız kalmalarına neden oluyor
* Mülkün adaletli dağılımının uygulanabilir olmadığının bilincindeyim ancak bu korkunç adaletsizliğin sonuçları büyük insan kitlelerinde bu denli sefalete neden olurken yasamanın mülk dağılımı için bulduğu tek yöntem, bu dağılımın insanın doğal eğilimlerine boyun eğmesine göz yummaktan ibaret.
* Dünya, tüm insanlara, hem işlemek hem de yaşamak için verilen ortak bir kıymettir.
* Küçük toprak sahipleri bir devletin en önemli unsurudur.
* Eğer gazetesiz yönetimler ile yönetimsiz gazeteler arasında seçim yapmam gerekseydi, hiç duraksamadan ikincisini seçerdim. Fakat bununla, her insanın bu gazetelere erişebilmesini ve onları okuyacak yetkinlikte olmasını kastediyorum.
* Barış içinde köle olmaktansa, tehlike içinde özgür olmayı yeğlerim.
* Uluslar, yönetim adı altında, kurtlar ve koyunlar olarak iki sınıfa bölünüyor..
* Her kişinin kendi bölge cumhuriyetinin ya da başka yüksek mercilerin idaresinde pay sahibi olduğu ve işlerin yönetimine, yılda bir gün sadece seçimde değil, fakat her gün katkıda bulunduğunu hissettiği yerde, devlet işlerinde yer alabilmek için büyük ya da küçük herhangi bir konseyin üyesi olmak gerektiğinde; insanlar iktidarın bir Sezar ya da Bonapart tarafından ellerinden alınmasındansa ölmeyi tercih edecektir.
* Hükümete direniş ruhu bazı durumlarda o denli kıymetlidir ki bu ruhun her daim canlı tutulmasını dilerim. Esasen bu direniş, çoğu zaman haksız nedenlerle olur ancak böyle olması, hiç olmamasından iyidir.
* Eğer bir adamdan küçük bir çocukken giydiği ceketi bugün de giymesini isteyebilirsek ancak o zaman medeni bir toplumdan barbar atalarından kalma bir yönetim altında yaşamasını isteyebiliriz
* İnsan aklı daha da geliştikçe, daha da aydınlandıkça yeni keşifler yapılıp yeni gerçekler gün ışığına çıkarıldıkça, şartların değişmesiyle birlikte tutum ve fikirler de değişir, kurumlar da ilerler ve zamana ayak uydurur.
* Yönetim, vatandaşların doğrudan ve sürekli denetiminden ne kadar uzaklaşırsa o denli az cumhuriyetçi öze sahip olur.
 
{{Vikiler|
17

düzenleme

Gezinti menüsü