Mustafa Suphi: Revizyonlar arasındaki fark

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
+yeni söz
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
(+yeni söz)
 
* Ne hapis, ne zindan, ne kan, ne ateş halkı durduramaz. Ulusal kurtuluş ve demokrasi hareketini durduramaz.
* ''Bundan sonra Anadolu ve Türkiye'de halkın sırtında yaşayacak herhangi bir hükümet, hatta cumhuriyet şeklinde de olsa yer tutamaz, yaşayamaz. Yeni hükümetin bugünkü zahmet ve fedakarlıklara katlanan amele, rençber halkın içinde kurulup yukarıdan aşağıya doğru dalbudak vermesi hayati bir şarttır. (...) Türkiye amele, rençber ve askerlerinin bu liyakat ve iktidarı göstereceklerine eminiz. Onun için yaşasın amele, rençber ve askerlerinin hükümeti ve cumhuriyeti!'' <ref>Mustafa Suphi, Yeni Dünya, İkinci Sayı, Bakü, 1920</ref>(Yeni Dünya Mustafa Suphilerin çıkardığı ilk gazetedir. 1918'de Moskova'da başlayıp 13 sayı sonra Bakü'ye geçti ve burada 19 sayı çıktı. Gazetenin sürekli kullandığı, baştarafında yazan şiar şuydu: ''Mazlum Türkiye'yi kurtaracak ancak Kızıl İnkılaptır. Kahrolsun buna karşı duran kara kuvvetler!'')
* ''Biz Türk Komünistleri, dünyanın vatanımız, insanlığın da milletimiz olduğunu büyük bir ciddiyetle bildirdik. (...) Derinden inanıyorum ki, Doğu'daki devrimin Batı'daki devrimle dolaysız bağları bulunmaktadır. Biz, Türk devrimcileri derinden inanıyoruz ki, Doğu'daki devrim sadece Doğu'yu Avrupa emperyalizminden kurtarmak için değil, aynı zamanda Rus devrimine destek olmak için de zorunludur.
 
:Yoldaşlar, açıktır ki Fransız-İngiliz kapitalizminin başı Avrupa'da olsa da, gövdesi Asya'nın verimli topraklarındadır. Biz Türk sosyalistleri için önemli ve birinci görev Doğu'daki kapitalizmin kökünü kazımaktır. (...) Bütün bunlar bizlere dünya devriminin gelecek safhasında Türk proletaryasının önemli bir yer işgal edeceğini gösteriyor.
 
:Eminiz ki Türk proletaryası dünya sosyal devrimine dayanak olmak ve onu ilerletmek için bütün gücünü kullanacaktır.'' <ref>Mustafa Suphi, Üçüncü Enternasyonal 1919-1943, Belge Yayınları, 1979</ref>
 
* Münevver ve inkılâpçı gençlerimiz, beyaz yakalı frenk gömleklerini ve parlak kılınçlarını omuzlarından atarak eli nasırlı mazlum halkımızın arasına girerler ve Komünist Fırkası saflarında bütün hayat ve mevcudiyetlerini biçare bahtsız işçi ve çiftçilerimizin açlık, karanlık ve kulluktan kurtulmaları yolunda feda ederlerse, halkımız hakikî ve içtimai inkılaba doğru yükselecek, memleket yağmacılar elinden tamamen kurtulma iktidarını gösterecek ve böylece komünist şarkta büyük bir amele fırkasının mümessili sıfatıyla beynelmilel inkılapçılar arasında hürmetli bir yer tutmaya hak kazanacaklardır.<ref>Mustafa Suphi, 29.01.1921</ref>
 
== Kaynakça ==
2.078

düzenleme

Gezinti menüsü