Zazaca atasözleri: Revizyonlar arasındaki fark

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
 
==H==
 
'''Haya pîzedê mirdî yê veyşanî ra çinî ya.'''
 
'''Hacet xebityeno, wayîr wesifyeno.'''
 
'''Hal ne çar, gayo çar!'''
 
'''Homay şaş nêkero, şaş kero kaş nêkero, ke kaş kero, la û las nêkero.'''
 
'''Her ke her o, yew ray kiweno çamurî mîyan.'''
 
'''Herî vato: ke simerê mi, mi ra bo, barkerdoxî zaf î.'''
 
'''Herî ra vato: “veyve to wazeno”, vato; “ya aw a, ya êzimî (kolî)”.'''
 
'''Her vaş kokdê xo sero kiho beno.'''
 
'''Her nê kûrrî!'''
 
'''Heta aqilo peyên bêro verên şino.'''
 
'''Heta kê xiraban nêveynê, hewlan xo vîrî nêanê.'''
 
'''Her dîk sillodê xo sero waneno.'''
 
'''Her vaş koktê xo sero zergû beno.'''
 
'''Heta lêl nêbo, zelal nêbena.'''
 
'''Heyfê bizda kole, bizda qoçin rê nêmaneno.'''
 
'''Hero ke barê to pa nîyo ço-ço meke.'''
 
'''Her bikuyo çol, wayîrî ra pêtêr çewek çinî yo.'''
 
'''Herî wenişto, herî gêyreno!'''
 
'''Hera nimze herkes linge sera keno.'''
 
'''Heş pîr beno, leyirî hakandê yê de kaykenê.'''
 
'''Herê mi perre keno wa bêcil perre biko, ke cil sero niya herkes gêno.'''
 
'''Her bîyo, heran ra ver bîyo.'''
 
'''Heqê bizda kole qoçin rê nêmaneno.'''
 
'''Herî ra zafêr yewî kar nêkeno.'''
 
'''Her hêga de yew çaqil, her sere de yew aqil.'''
 
''' Her çinî yo, cil gêreno.'''
 
'''Her kirwas, xo vera roşyeno.'''
 
'''Hewt asnawê herî bî, şiyo verê çemî pêro xo vîrî kerdî.'''
 
'''Hirç meydan do, ti rêçe ra vanê çi?'''
 
'''Hêgayê roy, meşka doy, rezê koy îtbar bide meke.'''
 
'''Homay koyê xo veyneno, vewr piro varneno.'''
 
'''Homay nehî dano mêrdimdê bêdindanî.'''
 
'''Hikûmet pird bo sera meşo, her bo bide meweyşe.'''
 
'''Hikûmet camî bo tede nimaj meke, eynî bo tira awe meşime.'''
 
'''Hêgay rê alete lazima, mêşna rê şiwane.'''
 
'''Hinge şî seredê feqîrî ra nişte, feqîrî va: to vile dî tira hingimên werd.'''
 
'''Her hêga di jew(yew) kemer, her sere di jew aqil esto.'''
 
'''Her teyr bi ziwandê xo waneno.'''
 
'''Her teyr refdê xo reyde fireno.'''
 
'''Heşa veyşane kay nêkena.'''
 
'''Hewalon a bigêr, bur la wertaxî mekire.'''
74

düzenleme

Gezinti menüsü