Mustafa Suphi: Revizyonlar arasındaki fark

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
düzenleme özeti yok
(+yeni söz)
Değişiklik özeti yok
[[Dosya:Mustafa Suphi.png|küçükresim|Mustafa Suphi]]
{{Vikipedi}}
'''Mustafa Suphi''' (d. [[1883]] - ö. [[28 Ocak]] [[1921]]), [[w:tr:Türkler|Türk]] [[w:tr:Komünizm|komünist]], [[w:tr:Türkiye Komünist Partisi’ninPartisi (1920)|Türkiye Komünist Partisi]]’nin ilk [[w:tr:Merkez komitesi|merkez komitesi]] başkanı.
 
* Ne hapis, ne zindan, ne kan, ne ateş halkı durduramaz. Ulusal kurtuluş ve demokrasi hareketini durduramaz.
* Bundan sonra Anadolu ve Türkiye'de halkın sırtında yaşayacak herhangi bir hükümet, hatta cumhuriyet şeklinde de olsa yer tutamaz, yaşayamaz. Yeni hükümetin bugünkü zahmet ve fedakarlıklara katlanan amele, rençber halkın içinde kurulup yukarıdan aşağıya doğru dalbudak vermesi hayati bir şarttır. (...) Türkiye amele, rençber ve askerlerinin bu liyakat ve iktidarı göstereceklerine eminiz. Onun için yaşasın amele, rençber ve askerlerinin hükümeti ve cumhuriyeti!'' <ref>Mustafa Suphi, Yeni Dünya, İkinci Sayı, Bakü, 1920</ref>(Yeni Dünya Mustafa Suphilerin çıkardığı ilk gazetedir. 1918'de Moskova'da başlayıp 13 sayı sonra Bakü'ye geçti ve burada 19 sayı çıktı. Gazetenin sürekli kullandığı, baştarafında yazan şiar şuydu: ''Mazlum Türkiye'yi kurtaracak ancak Kızıl İnkılaptır. Kahrolsun buna karşı duran kara kuvvetler!'')
** Yeni Dünya Mustafa Suphi'nin çıkardığı ilk gazetedir. 1918'de Moskova'da başlayıp 13 sayı sonra Bakü'ye geçti ve burada 19 sayı çıktı. Gazetenin sürekli kullandığı, baştarafında yazan slogan şuydu: ''Mazlum Türkiye'yi kurtaracak ancak Kızıl İnkılaptır. Kahrolsun buna karşı duran kara kuvvetler!''
* Biz Türk Komünistleri, dünyanın vatanımız, insanlığın da milletimiz olduğunu büyük bir ciddiyetle bildirdik. (...) Derinden inanıyorum ki, Doğu'daki devrimin Batı'daki devrimle dolaysız bağları bulunmaktadır. Biz, Türk devrimcileri derinden inanıyoruz ki, Doğu'daki devrim sadece Doğu'yu Avrupa emperyalizminden kurtarmak için değil, aynı zamanda Rus devrimine destek olmak için de zorunludur.
 
:* Biz Türk Komünistleri, dünyanın vatanımız, insanlığın da milletimiz olduğunu büyük bir ciddiyetle bildirdik. (...) Derinden inanıyorum ki, Doğu'daki devrimin Batı'daki devrimle dolaysız bağları bulunmaktadır. Biz, Türk devrimcileri derinden inanıyoruz ki, Doğu'daki devrim sadece Doğu'yu Avrupa emperyalizminden kurtarmak için değil, aynı zamanda Rus devrimine destek olmak için de zorunludur.<br><br>Yoldaşlar, açıktır ki Fransız-İngiliz kapitalizminin başı Avrupa'da olsa da, gövdesi Asya'nın verimli topraklarındadır. Biz Türk sosyalistleri için önemli ve birinci görev Doğu'daki kapitalizmin kökünü kazımaktır. (...) Bütün bunlar bizlere dünya devriminin gelecek safhasında Türk proletaryasının önemli bir yer işgal edeceğini gösteriyor.<br><br>Eminiz ki Türk proletaryası dünya sosyal devrimine dayanak olmak ve onu ilerletmek için bütün gücünü kullanacaktır. <ref>Mustafa Suphi, Üçüncü Enternasyonal 1919-1943, Belge Yayınları, 1979</ref>
 
:Eminiz ki Türk proletaryası dünya sosyal devrimine dayanak olmak ve onu ilerletmek için bütün gücünü kullanacaktır. <ref>Mustafa Suphi, Üçüncü Enternasyonal 1919-1943, Belge Yayınları, 1979</ref>
 
* Münevver ve inkılâpçı gençlerimiz, beyaz yakalı frenk gömleklerini ve parlak kılınçlarını omuzlarından atarak eli nasırlı mazlum halkımızın arasına girerler ve Komünist Fırkası saflarında bütün hayat ve mevcudiyetlerini biçare bahtsız işçi ve çiftçilerimizin açlık, karanlık ve kulluktan kurtulmaları yolunda feda ederlerse, halkımız hakikî ve içtimai inkılaba doğru yükselecek, memleket yağmacılar elinden tamamen kurtulma iktidarını gösterecek ve böylece komünist şarkta büyük bir amele fırkasının mümessili sıfatıyla beynelmilel inkılapçılar arasında hürmetli bir yer tutmaya hak kazanacaklardır.<ref>Mustafa Suphi, 29.01.1921</ref>
 
* Türk ve Kürtlerin Ermenileri, Ermenilerin Kürtleri ve Türkleri takibe, mahva, yok etmeye koşmaları; bu fetihlik davasında medeniyetleri vahşiyetle yoğrulmuş Avrupalı emperyalistlerin insan ruhuna ektikleri, akıttıkları zehir; bu, masum milletler arasında kast ile sokulan, din ve millet hırslarıyla yakılan bir düşmanlık;<br>Ermenilere Anadolu'nun yarısını vaad edip sonra Türk ve Ermeni milletleri arasında katliamlar ve yağma ateşleri yakıp, daha sonra da tutuşturdukları bu yangını söndürmek için Küçük Asya'nın işlerine karışmak...<br>Anadolu'yu ne Türklere, ne Kürtlere, ne de Ermenilere değil, ancak kendilerine almak...<br>İşte onların maksatları...<br>Bu hakikati Türk ve Ermeni işçi ve köylüsünden bilmedik, anlamadık hiç kimse kalmamış olmalı;<br>Bu hakikati halka anlatmak ve o feci cinayetlerin önünü almak, Türk ve Ermeni iknılâpçıların ve bu inkılâpçılardan özellikle komünist enternasyonalistlerin vazifesidir.<br>Türk emperyalistleriyle Ermeni burjuvaziyasının bu iki halkın mahvına yürüyen hareketlerini takip ve bu hususta bütün dünyayı aydınlatma Türk komünistlerine düştü;<br>bizler üstümüze düşen bu işi bütün imkânsızlıklarına bakmadan elden geldiği kadar işlemeye çalıştık; bundan sonra da çalışacağız, fakat bu husustaki uğraşın bir kısmı da Ermeni yoldaşlara kalıyor.<br>'''Enver Paşa'dan fukara halka bir fayda gelirse, Taşnaksütyûnlardan iyilik beklenebilir,'''<br>'''''fakat Ermeni enternasyonalist dostlarımız bizim en büyük ümitlerimizi temsil etmektedirler...'''''<ref>Erdem, Hamit, Mustafa Suphi: Bir Yaşam Bir Ölüm, Aralık 2010 (3. baskı için), Sel Yayıncılık, İstanbul, sayfa 47, 3. baskı</ref>
 
== Kaynakça ==
78

düzenleme

Gezinti menüsü