"Muhammed/İ" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
düzenleme özeti yok
(dz.)
*İlim öğrenmek erkek kadın tüm Müslümanlara farzdır.
*İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.<ref>Tirmizi, İlim 2, 2649</ref>
*İmamdan evvel başını (secdeden) kaldıran her hanginiz, acaba şundan korkmaz mı ki, (Tanrı) başını eşek başına, yâhud sûretini, eşek sûretine çevirsin.<ref>Ebû Hüreyre'nin rivayetine dayalı bu hadis için bkz. Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, c. 2, s. 665, hadis numarası: 400.</ref>
*İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.<ref>Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56.</ref>
*İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah ''[Allah’tan başka ilahtanrı yoktur]'' sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.<ref>Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58.</ref>
*İman, yetmiş küsur şubedir ve [[utanmak|utanma]] imandan bir şubedir" buyurmuştur.<ref>Müslim, İman, 57 (l, 63)</ref>
*İman ikiye ayrılır; yarısı sabır ve yarısı da şükürdür.
*İnsanları inandıklarından vazgeçirmek, onları bir şeye inandırmaktan daha zordur.
*İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olanıdır.
*İnsanların peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan'Utanmadıktan sonra dilediğini yap!' sözüdür.<ref>Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6.</ref>
*İslâm, güzel [[ahlâk]]tır.<ref>Kenzü’l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225.</ref>
*İslam cemaatinden bir karış da olsa ayrılan, boynundan İslam bağını çözmüş demektir.
6.917

düzenleme

Gezinti menüsü