Zazaca atasözleri

Vikisöz sitesinden
Atla: kullan, ara
 • Vateyé Verénan (Atasözleri)
 • Göz yaşında akıl vardır.
  • Hesirê çiman rê aqil esto. mıntıqa Çewlik
 • Göz yaşlarından akıl al.
  • Hesirê çiman ra aqil bigire. mıntıqa Çewlik
 • Çokça göz yaşları soruna yol acar.
  • Çimê hesirinî zaf, rayerê xeripnayan akerdêne. mıntıqa Çewlik
 • Kimseye iyi deme, kötü çıkar mahçup olursun.
  • Keseki rê mevac rındo,ar vıcêno ke xod şıkêno.
 • Akıl para ile satın alınmaz.
  • Akıl ebe perura neroşûno. mıntıqa Çewlik
 • Araba devrilince yol gösterici (kılavuz) çoğalır.6 Eylül 2010
 • At, tayını tanır.
  • Astor mayine xo şılasneno
 • Sessiz akan sudan kork.
  • Awe ki bi weng sona cıra biterse.
 • Süreklilik göstererek akan su kir tutmaz.
  • Awa ke şonaye lıim ni tepşena.
 • Akan su akacağı kulvarıda aşındırır.
  • Awa ke şına, sopa xo zi roternena.
 • Kapta(Sürahide) kalan su zamanla normal su tadını yitirir.
 • Eşek ne bilir yonca yemesini.
  • Her çı zano wenca buro
 • Zalim zulümle yola gelir.
  • Zalım ebe zulım'a yeno rae
 • Ağır taş yerinden oynatılamaz.
  • Siya grane hurenda xo ra nê luwena • Kucağında olsun, varsın çuvalın üstü olsun.
  • wa vırar de bo wa serê xırar de bo
 • Yılanın yavrusu zehirsiz olmaz
  • Leyrekê mari bê zıyêr nê beno
 • Sabah güneşinde faydalanmasan akşam güneşinin faydası yoktur.
  • Eka tîja ser siwayî ra feyde nêgirewt, tîja shanî ra feyde chîn o. mıntıqa Çewlik
 • Aç kuşa yılan su verir.
  • Mîrchika têshan rê mar zî awo ano. mıntıqa Çewlik
 • Köpeğin kuyruğunu kalıba sokmuşlar bin yıl sonra çıkarmışlar yine köpek kuyruğuymuş.
  • Dımê kutik eştto kalıb, hazar serre kalıbra vetto, eyne dımê kutika mıntıqa Çewlik
 • Nalbantlar atları nallarkel dere kenarında kaplubbğalarda ayaklanı kaldırırmış.
  • Nalbendon astori nalnen kesoniz ver deridi penci xu kerdin berz.


 • Babanın dostu lafları, oğlunun miras.
  • Dosté pi u kali, laceki ré miraso
 • Adir vatene ra, fek névéseno.mıntıqa Çewlik
 • Senik vacé, zaf gos serné.
 • Mordemo ke deyn ra terseno, gereke çeveré girs ra mékero.
 • Teneko tal veng veceno.
 • Mordemo cefa neanita, qedré sefa nezano.
 • Comerd vané mali ra kené, egit vané cani ra kené.
 • Kutiké teveri, hesaré çeyi nébeno.
 • Vesan vano: " Mird nében " , Mird vano: " Vesan nében "
 • Sergovendi veyvé ra, domani kayira aciz nébené.
 • Daré çixa derg bena biboki, ca ra néresena asmen.
 • Cawo ke koyi çine bi, tum xo ko vineno.
 • Alim xo vira keno, qeleme xo vira nékena.
 • Kilito zernén her çeveri keno ya (ra).
 • Mangaya ke hebe zengila vindi nébena.
 • Seré koyi ra mij kemi nébeno.
 • Hebe torbé tali asroré néna péguretene.
 • Merdené ré çaré çino (Ölülere çare yok).
 • Eşeğin ölümü köpeğe düğün olur.
  • Merdena here kutiki ré bena veyvi.
 • Fırsat her zaman ele düşmez.
  • Firsend her tim dest nékuno.
 • Qiymeté xortiné, demé kalbiyayeni de eno zanitené.
 • Vaceke asmen de veyve esto, ceni nerdugan nané ro.
 • İnsan haberi gündüz söylemeli, yoksa karanlığa (akşama) kalır.
  • Mordemo ke hebé roj çila fisté ta, sandé tari de maneno.
 • Kamci roje sand nébiyo.
 • Her rindeké qusuré de xo esto.
 • Paléyo xirab verva sandi zeredejan céno.
 • Köpek basmaz ayağına köpeğin.
  • Kutik payna linga kutiki nékano.
 • Xebera xirabé rew bena vila.
 • Qantire ra pers biyé: " Piyé to kam o ", Vato: " Xalé mi astor o "
 • Kes nekuno mezela kesi.
 • Qoçé berani berani ré bar niyé.
 • Ju yo ke heqira néterseno, cira biterse.
 • Mordem ke si meymantiya cinawiri (vergi), gereke kutiké xo, xo de bero.
 • Leylegé ki teyr say kena, amnani ena zimistani sona.
 • Kimisi az sahip çıkmış, azlıktan da kendini alıkoymuş.
  • Kami ke tuye vayi kerdo, tuye ru(ri) ye xo kerdo.
 • Kari ra méterse wa kar to ra biterso.
 • İnsan laf olur, içi laf olmaz.
  • İnsan kal beno, zerri kal nébena.
 • Kadının elinde xesil varsa, o kadın güzeldir.
  • Deste cineke ra xesil est zi, a cinek rinda. (mıntıqa Çewlik ,palo harput, amed)
 • Yalancı insan, gözünden yalancı olduğu beli olur.
  • Merdimo zureker chimanê xo ra belîyo.
 • Altın dışkının içinde olsada yine altındır.
  • Zerd mîyon gî de bo zî hîna zerd o.
 • Cewê herî nêpêsheno.
  • Eşeğin arpası pişmez.


 • Kutik bimiro vergan rê roşan beno
  • Köpek ölürse kurda bayram olur.
 • Kutikê şiwanî bimiro vergi roşan kenê
  • Şoban köpeği ölürse kurt bayram yapar.
 • Aslanın Elinde Kılınçı Düşmez.
  • Deste şêrî ra şûr nêkeweno.
 • Kuyruğundan korkar yalancı.
  • Zûrker dima xo ra terseno.
 • Zor kapı ya gelmese çalışma ve doğru ortaya cıkmaz.
  • Eke zorîye nîna ber meşuxulne raştîye nêvejyena meydan.
 • Fekê lûye engur nêresa, vat "eh, engur tirş a.
 • Doğru el Karnın üzerindedir.
  • Desto raşt sêr pîze ya wo.
 • Eşeği suyun üzerine susuz götürür susuz getirir
  • Herî têşan beno ser awe û têşan ano..


 • Mintiqa: Çewlîg
 • Adir û barût yo ca d’ niben.
 • Aqil dinya wen.
 • Aqil emir id nû, ho sari d’.
 • Aqil gird, yo dinya gird a.
 • Aqil pê pero niroşyen.
 • Astor û qatîr yobîno gên, her bîn ligon id şin.
 • Awa vinetî bûy dona.
 • Awa vinetî ra bitersên!
 • Bi yo gul wusar niben.
 • Bon dayî ra, kêna bîg.
 • Cinî hol îson kena wezîr, cinî xirav îson kena rezîl.
 • Cinî xirav keyi kena xirav.
 • Çi rê cinî rî mehewi, ti hes ken se zarê xwu d’ hes bikir.
 • Çow nivon mast ma tirş o!
 • Çow qismet çow niwen!
 • Dara wuşk dara terni z’ xo wa veşnena.
 • Deger zerd zerdçî zon.
 • Dost ewil duşmen niben.
 • Eg merdim aqil se xwu ken raşt, hama aqil don merdîm.
 • Emir legleg bi leqleq şîn.
 • Gejî r’ her roj roşon.
 • Goşt û negi yobîno ra nibên.
 • Hebê xelî gêrena gêrena qulikê arî ra şîna war.
 • Her ca d’ yo bon viraz.
 • Her şewi yo rojî ci esta.
 • Her weşî d’ yo qusur hest.
 • Heton maşa vineti wa dêst xwu meber adir!
 • Hezar ti wazên, yo ti ben.
 • Holî vîn nibena.
 • Homa yo ber gên yo ber ken a.
 • Înson çi bonc se zon xwu ra honcên.
 • Înson pîr ben zarrî pîr niben.
 • Kar xwu meverd sêr siwey, şomê xwu verd.
 • Kêna aşik xonim nîbena.
 • Kênê mi ez to ra vona, vêwê mi ti beşnaw.
 • Kerra cê xwu d’ giron a, lêr bî, şina.
 • Kom wen, kom seyr ken.
 • Kutik goşt kutîk niwen!
 • Luwa şel her ca d’ gêrena yo zonayî gêna.
 • Merdim heq zon xwu ra biw se ço nêşken tuwa bikêr pê.
 • Merdim hol degêr holî zon.
 • Merdim hol sêr xewer a yen.
 • Merdim pîl pîl a, merdim qij qij a gêren.
 • Merdim yo hew yen dinya.
 • Mird hal weşonî ra fom niken.
 • Misafîr pê qismet xwu wa yen.
 • Nefs nefs, ti ez kerd hefs!
 • Non bîsol niwerên!
 • Pê pers şîn Qers.
 • Qala weş mar quli ra vejen tever.
 • Qelb şikîya faydi niken!
 • Ron aşiko bîw zêd, sawen qenê xwu ra.
 • Sare to nidejen, nişte meker!
 • Say honyêna sayi ra, bena sûr.
 • Saya weş, barê heş.
 • Ser key id keyi niben!
 • Sot dawul dûr ra weş yen.
 • Ti çiqa gî tiyodê endêk bûy donû.
 • Ti merdim xirav ra bigeyr se xirav ra şin.
 • Ti raştiv se xayîn belê xwu vînen.
 • To çita romit ay çînên.
 • Xewerê malay bikir, zê malay mekir!
 • Yarî bena raşt!
 • Yo deqa ben, hezar serr pak niben.
 • Yo merdim şeyto kot qelbi se, bid ci tera birem.
 • Yo merdim zaf biger se zaf çî zon.
 • Zon id aste çin û.
 • Zon leq sari teq!
 • Zon to ben duşmen to!
 • Zot bayî qavul ben.
 • Zurker duşmen Homa yo.


 • (Mıntıqa Cewlig)
 • Arêdayox: Tabîb Mîralay Kavarij

Vateye VerênanYukarıdaki atasözleri (mıntıqa :Çewlik/Genç , Harput/palo, Amed/piran) toplanmıştır .