Zazaca atasözleri

Vikisöz sitesinden
Atla: kullan, ara
 • Kimseye iyi deme, kötü çıkar mahçup olursun.(Keseki rê mevac rındo,ar vıcêno ke xod şıkêno)
 • Akıl para ile satın alınmaz (Akıl ebe perura neroşûno)
 • Araba devrilince yol gösterici (kılavuz) çoğalır.6 Eylül 2010
 • At, tayını tanır Astor mayine xo şılasneno
 • Sessiz akan sudan kork.(Awe ki bi weng sona cıra biterse)
 • Süreklilik göstererek, akan su kir tutmaz.( awa ke şonaye lıim ni tepşena)
 • Akan su akacağı kulvarıda aşındırır. (awa ke şına, sopa xo zi roternena)
 • Kapta(Sürahide) kalan su zamanla normal su tadını yitirir.
 • Her çı zano wenca buro: Eşek ne bilir yonca yemesini.
 • Zalım ebe zulım'a yeno rae: Zalim zulümle yola gelir.
 • Siya grane hurenda xo ra nê luwena: Ağır taş yerinden oynatılamaz.
 • wa vırar de bo wa serê xırar de bo :(Kucağında olsun,varsın çuvalın üstü olsun)
 • Leyrekê mari bê zıyêr nê beno : (Yılanın yavrusu zehirsiz olmaz)
 • " Eka tîja ser siwayî ra feyde nêgirewt, tîja shanî ra feyde chîn o. "Sabah güneşinde faydalanmasan akşam güneşinin faydası yoktur.
 • "Mîrchika têshan rê mar zî awo ano"Aç kuşa Yılan su verir
 • Dımê kutik eştto kalıb, hazar serre kalıbra vetto, eyne dımê kutika Köpeğin kuyruğunu kalıba sokmuşlar bin yıl sonra çıkarmışlar yine köpek kuyruğuymuş.
 • NALBENDON ASTORİ NALNEN KESONİZ VER DERİDİ PENCİ XU KERDİN BERZ ( nalbantlar atları nallarkel dere kenarında kaplubbğalarda ayaklanı kaldırırmış)

Vateyé Verénan (Atasözleri)


-- Dosté pi u kali, laceki ré miraso (babanın dostu lafları,oğlunun miras)

-- Adir vatene ra, fek névéseno

--- Senik vacé, zaf gos serné

--- Mordemo ke deyn ra terseno, gereke çeveré girs ra mékero

--- Teneko tal veng veceno

--- Mordemo cefa neanita, qedré sefa nezano

--- Comerd vané mali ra kené, egit vané cani ra kené

--- Kutiké teveri, hesaré çeyi nébeno


Vesan vano: " Mird nében " , Mird vano: " Vesan nében "

__ Sergovendi veyvé ra, domani kayira aciz nébené


Daré çixa derg bena biboki, ca ra néresena asmen


Cawo ke koyi çine bi, tum xo ko vineno

--- Alim xo vira keno, qeleme xo vira nékena

--- Kilito zernén her çeveri keno ya (ra)

--- Mangaya ke hebe zengila vindi nébena

--- Seré koyi ra mij kemi nébeno


Hebe torbé tali asroré néna péguretene

--- Merdené ré çaré çino (Ölülere çare yok)

--- Merdena here kutiki ré bena veyvi (Eşeğin Ölümü, Köpeğe olur düğün)


Firsend her tim dest nékuno (Fırsat her zaman ele düşmez)

--- Qiymeté xortiné, demé kalbiyayeni de eno zanitené

--- Vaceke asmen de veyve esto, ceni nerdugan nané ro

--- Mordemo ke hebé roj çila fisté ta, sandé tari de maneno (insan haberi gündüz söylemeli, yoksa karanlığa(akşama) kalır.)

--- Kamci roje sand nébiyo

--- Her rindeké qusuré de xo esto

--- Paléyo xirab verva sandi zeredejan céno

--- Kutik payna linga kutiki nékano (köpek basmaz ayağına köpeğin)

--- Xebera xirabé rew bena vila

--- Qantire ra pers biyé: " Piyé to kam o ", Vato: " Xalé mi astor o "

--- Kes nekuno mezela kesi

--- Qoçé berani berani ré bar niyé

--- Ju yo ke heqira néterseno, cira biterse

--- Mordem ke si meymantiya cinawiri (vergi), gereke kutiké xo, xo de bero

--- Leylegé ki teyr say kena, amnani ena zimistani sona

--- Kami ke tuye vayi kerdo, tuye ru(ri) ye xo kerdo (kimisi az sahip çıkmış,azlıktanda kendini alıkoymuş)

--- Kari ra méterse wa kar to ra biterso

--- Insan kal beno, zerri kal nébena (insan laf olur , içi laf olmaz )


--- Deste cineke ra xesil est zi, a cinek rinda. (kadının elinde xesil varsa, o kadın güzeldir)